Obrazovna politika

Lex pronto 10

Predmet: Hitnjav posao

Nenad Veličković

02.05.2017

U desetom pismu Nenada Veličkovića Ani Babić čitajte o članovima 118. i 119. Prijedloga Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Poštovana predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo,

profesorice Babić,

Danas ću Vam skrenuti pažnju na jednu (neravno ne i jedinu) neusklađenost u Prijedlogu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Radi se o članovima 118. (Obaveza Vlade u donošenju i usklađivanju ostalih propisa i akata) i 119. (Obaveze ministra u donošenju i usklađivanju ostalih propisa i akata).

U prvom stoji:

"(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona:

e) donijeti Odluku o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova školskih odbora škola (član 93. stav (26) ovog zakona),

g) poništiti važeća rješenja o imenovanju školskih odbora i imenovati školske odbore u skladu s odredbama ovog zakona."

A u drugom da će:

"(5) Ministar u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona raspisati javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskog odbora.

(6) Imenovanjem školskog odbora iz stava (5) ovog člana po sili zakona prestaje mandat licima zatečenim na poziciji predsjednika i člana školskog odbora."

U vezi s tim pitao bih Vas: kako će ministar raspisati poziv u roku od šezdeset dana ako će Vlada kriterije za taj izbor donijeti za šest mjeseci? Ne mislite li da je trebalo biti obrnuto?

Drugo, i možda još zanimljivije: hoće li školskim odborima rješenja poništiti Vlada, ili će ona prestati da važe po sili zakona? Ili su Vlada i sila zakona u ovom Prijedlogu sinonimi?

I treće, najvažnije: šta se krije iza ove žurbe Predlagača da posmiče važeće školske odbore? Šta je razlog toj vlastohlepnoj nestrpljivosti? To bi trebalo biti objašnjeno u Obrazloženju. A tamo, samo, ćuti sapeti zbog:

"Dio dvadeset prvi: Prelazne i završne odredbe:

U čl. 118., 119., 120. i 121. detaljno smo precizirali obaveze Vlade, ministra i škole u donošenju i usklađivanju ostalih propisa i akata."

Dakle, ne znamo čemu hitnja. U Obrazloženju, na drugom mjestu, povodom člana 93. (Školski odbor) čitamo ovo:

"Imajući u vidu da je školski odbor organ upravljanja, sasvim logično bi bilo da se zove upravni odbor."

Ali Obrazlagač ipak ostaje kod sasvim nelogičnog zvanja. Šta je onda uopšte razlog da se ova nesuvisla rečenica nađe u obrazloženju? Zamislite da ste kupili automobil i da čitate uputstvo za korištenje, u kojem piše:

Imajući u vidu da je servo volan mehanizam upravljanja, sasvim logično bi bilo da se zove upravljački mehanizam.

Šta biste pomislili? Da vas neko vuče za nos, ili da je prevodioca nešto prebacilo? Međutim, citirana “logička” opservacija samo je uvertira za pravu tandrknjavu:

"U stavu (2) predviđeno je da 'Školski odbor škole kao javne ustanove broji četiri člana i to: jedan predstavnik Ministarstva, predsjednik, jedan predstavnik lokalne zajednice, jedan predstavnik roditelja učenika i jedan predstavnik radnika škole. Na ovaj način će se efikasnije upravljati školom, jer smo često imali slučajeve da se donošenjem odluka Školskog odbora omjerom od 4:3 blokira rad škole."

Je li Vama, kolegice profesorice i predsjedateljice Babić, jasna ova matematika: sa 4:3 je rad škola bio blokiran, a sa 2:2 će biti odblokiran? U kojim je to slučajevima rad škola bio blokiran? Kako je bio blokiran? (Nije bilo nastave? Jesu li Vama poznati ti česti slučajevi?) Ko ga je blokirao? Ko je to MI koje je imalo te česte slučajeve? Hoćete li, molim Vas, izvesti ovu stvar na čistac? Hoćete li pozvati Predlagača da objasni pred Vašom skupštinom, da ostane u stenogramu, za istoriju pravnog dilentantizma, ovo traljavo i polupismeno nastojanje da se loš život svede na još lošiji zakon?

Hoćete li mu zaista dati Vaše ime, potpisavši ga, na dnu prava i 66. stranice Prijedloga?

S poštovanjem, do sutra,

Nenad Veličković

P.S. Širu analizu Zakona pogledajte ovdje.

P.P.S. Pročitajte i prethodna pisma:

Lex pronto 9

Lex pronto 8

Lex pronto 7

Lex pronto 6

Lex pronto 5

Lex pronto 4

Lex pronto 3

Lex pronto 2

Paralelena opsevacija

Najnovije

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković

Intervju

Nora Mahmutović: Veterinari smo, pobogu!

Ines Haskić