Obrazovna politika

Lex pronto 15

Predmet: Ženski rod

Nenad Veličković

07.05.2017

O nevidljivosti žena u još neusvojenom Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo.

Poštovana predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo,

profesorice Babić,

Juče sam Vam najavio nastavak propitivanja odnosa Zakona prema ženama. U članu 3. (Upotreba ženskog ili muškog roda) piše:

"Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda."

Da li je Vama jasno šta ovo znači? Meni nije bilo (iako slutim šta pravni mučenik želi da kaže), pa sam pogledao Obrazloženje Prijedloga Zakona. Tamo stoji ovo:

"Član 3. (Upotreba ženskog ili muškog roda) Terminološko korištenje ženskog ili muškog roda u zakonu."

Šta? Nedostaje glagol. A s glagolom i smisao iskaza.

Zamislite da u uputi za upotrebu lijeka piše terapijsko korištenje tableta ili sirupa ovog lijeka podrazumijeva uključivanje oba oblika, i tableta i sirupa. Vama nije jasno šta se uključuje a šta isključuje, pa pitate farmaceuta šta se tačno podrazumijeva, a on vam odgovori: terapijsko korištenje i tableta i sirupa.

Hajde da zajedno rekonstruišemo namjeru Predlagača koja je rezultirala besmislenim članom i imbecilnim obrazloženjem:

Predlagač je htio reći da imenice za zanimanja i zvanja korištene u ovom zakonu u muškom rodu uključuju i žene. (Ili: odnose se i na žene i na muškarce.) Zašto onda to tako nekako nije napisao? Ili, zašto nije preuzeo sretniju formulaciju koju koristi Parlament BiH:

"Izrazi koji su radi preglednosti u ovom dokumentu dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."

Zato što on, Predlagač, ne razumije potrebu da se insistira na jezičko-rodnoj korektnosti. On je smatra nepotrebnim komplikovanjem, feminističkim hirom, pukom formalnošću, pa je kao takvu i uvažava, na silu i protiv svoga dubokog patrijarhalnog uvjerenja da je ženama dovoljno kad su nevidljive, ali se podrazumijevaju.

Vi ste se, kao predsjedateljica, izborili da se ne podrazumijevate. Nadam se da tražim od Vas mnogo ako učinite još jedan mali napor, pa učinite vidljivim u ovom zakonu i učenice, učiteljice, nastavnice, profesorice, pedagogice, psihologinje, direktorice, stručne saradnice, pripravnice…

S poštovanjem,

Nenad Veličković

P.S. Širu analizu Zakona pogledajte ovdje.

P.P.S. Pročitajte i prethodna pisma:

Lex pronto 14

Lex pronto 13

Lex pronto 12

Lex pronto 11

Lex pronto 10

Lex pronto 9

Lex pronto 8

Lex pronto 7

Lex pronto 6

Lex pronto 5

Lex pronto 4

Lex pronto 3

Lex pronto 2

Paralelena opsevacija

 

Najnovije

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković

Intervju

Nora Mahmutović: Veterinari smo, pobogu!

Ines Haskić