Obrazovna politika

Dvije škole pod jednim krovom

Pravna sredstva borbe protiv podjele škola i đaka

Školegijum redakcija

16.05.2017

Novi tekst u Biblioteci Školegijuma

Amer Tikveša

Školegijum, objavljujući tekst Mervana Miraščije STVARALAČKI OTPOR daje doprinos nastojanjima đaka, nastavnika i građana Jajca da spriječe segregaciju u obrazovanju.

Tekst se protivnicima segregacije obraća iznoseći u jasnom, kratkom ii preglednom izlaganju argumentaciju potrebnu da se iz pravnog aspekta razumije situacija i preduzmu odgovarajući koraci.

“Zastrašujuća je lista dokumenata međunarodnog, europskog i bosanskohercegovačkog prava ljudskih prava koje je država Bosna i Hercegovina prekršila, ali i dalje krši, uvođenjem odnosno održavanjem koncepta osnovnog i srednjeg obrazovanja po principu dvije škole pod jednim krovom”, kaže se između ostalog u tekstu, koji dalje odgovara na pitanja:

Šta se sve (zakoni, povelje, deklaracije, sporazumi…) krši prijedlogom o osnivanju druge škole pod istim krovom.

Ko je do sada na praksu podjele škola i kako reagovao?

Ko je za kršenja propisa i prava odgovoran?

Nakon što se “slučaj Jajce” sažme u dvije rečenice – 

Da pojednostavimo, u Jajcu osnovne škole rade po sistemu dvije škole pod jednim krovom, a srednje škole rade po monoetničkom planu i programu, izdajući svjedočanstva i diplome sa monoetničkim simbolima. I u osnovnim i u srednjim školama u Jajcu se krše ljudska prava djece na obrazovanje bez diskriminacije. Djeca/učenici, kojima država sistematski i u kontinuitetu krši ljudska prava i slobode, pobunili su se pozivajući se na ljudska prava. Pravo na obrazovanje i pravo na slobodu od diskriminacije djeca/učenici ali i nastavnici brane na ulici, koristeći se pravom na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. –

tekst se završava konkretnim prijedlozima o daljim pravnim koracima, kojih ima dovoljno, i sva su na raspolaganju odmah.

Svima koji žele razumjeti pravni okvir slučaja Jajce, preporučujemo ovaj tekst.

Najnovije

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Čitalačka pismenost: Primjeri zadataka (2)

Školegijum redakcija

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Prirodno-naučna pismenost: Primjeri zadataka (1)

Školegijum redakcija

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Matematička pismenost: primjeri zadataka (1)

Školegijum redakcija

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Čitalačka pismenost: Primjeri zadataka (1)

Školegijum redakcija

Zakon o osnovnom obrazovanju otvorio prostor za zloupotrebe

Nije na Vijeću roditelja da procjenjuje zakonitost

Rubina Čengić