Obrazovna politika

E-espresso

Utjecaj Brexita na univerzitete u Ujedinjenom Kraljevstvu – u brojkama

Školegijum redakcija

22.05.2017

Simon Sweeney, profesor na Univerzitetu York, u januaru je ove godine objavio članak u magazinu conversation.com u kojem se osvrće na trenutnu situaciju univerziteta u ovoj državi, u odnosu na fondove i ekonomsku suradnju sa članicama Evropske unije, ali i predviđanja i direktan utjecaj odluke britanske vlade da istupi iz EU.

Foto: Harry Strauss

Prema podacima koje Sweeney iznosi, univerzitetski sektor je u januaru ove godine u ovoj državi ostvarivao doprinos od 73 milijarde funti godišnje, što je značilo 757 hiljada radnih mjesta (2,7 % ukupnog tržišta rada) i 10,7 milijardi funti doprinosa od izvoza. Stopa nezaposlenosti univerzitetski obrazovanog kadra bila je za 50 % manja nego onog koji nema univerzitetsko obrazovanje, a plaće za 43 % veće.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva obećala je da će studenti/ce iz EU moći slobodno nastaviti školovanje na univerzitetima ove države, ali nije jasno šta će se desiti nakon što ona istupi iz EU, jer sve ovisi o rezultatima pregovora koji još nisu počeli. Za sada postoje podaci prema kojima Cambridge univerzitet bilježi pad od 17 % kada su u pitanju aplikacije studenata i studentica iz EU za 2017. godinu, dok isti univerzitet u budućnosti računa da će taj broj biti smanjen za dvije trećine.

Projekat Erasmus+, u periodu od 2014. do 2016. godine, obuhvatio je 86 585 osoba i 2775 projekata u vrijednosti od 354 miliona eura. Smatra se da će prekidanje ovog projekta značiti značajnu redukciju u smislu broja predavača/ica i studenata/ica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Slična situacija očekuje se i na polju istraživačkog rada: projekat Horizon 2020 koji sponzorira Evropska komisija i čije finansiranje košta 80 milijardi eura, za sada je još uvijek dostupan u UK-u, međutim, kada vlada ove države prestane finansijski doprinositi istom, što će se desiti na dan kada istupi iz EU, budućnost projekta je neizvjesna. Do sada su istraživači/ce iz Ujedinjenog Kraljevstva dobivali daleko najviše sredstava u poređenju sa bilo kojom državom članicom Evropskog istraživačkog vijeća.

Trenutno je na univerzitetima 14 posto predavača i predavačica iz zemalja Evropske ekonomske zone (EU, Norveška, Island i Lihtenštajn), uz 10 % onih iz drugih zemalja. U anketi koja je objavljena 9. januara, 42 % zaposlenih u institucijama UK-a, navelo je kako razmišlja o odlasku.

Jasno je da je situacija jako komplicirana za akademski sektor, bojazan od gubitka fondova i dodatnih komplikacija u birokratskom smislu već dostiže nivo panike. Međutim, morat ćemo sačekati da vidimo pravi utjecaj Brexita na ovaj sektor. Mnogi smatraju da se univerzitetski sektor u Ujedinjenom Kraljevstvu sada mora okrenuti suradnji na transinstitucionalnom nivou, kao i jačanju veza sa industrijskim sektorom.

Tekst u cijelosti, na engleskom, možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban