Odgojni aspekti

E-espresso

Čitajte (sa) šestomjesečnim bebama

Školegijum redakcija

22.07.2017

Iako nam se može činiti da je šestomjesečnoj bebi bitnije u usta staviti knjigu, nego slušati ili gledati slike koje se nalaze u njoj, zaključak sa sastanka Američkih pedrijatrijskih udruženja u aprilu ove godine govori nam upravo suprotno.

Pratili su 250 parova majki i beba, od perioda kada su bebe imale šest mjeseci, do momenta kada su napunile četiri i pol godine. Bilježili su kvalitet i kvantitet aktivnosti čitanja, što znači da naglasak nije bio samo na čitanju bebama, nego i na razgovoru sa njima, odnosno pokazivanju slika i pričanju o njima.

Efekat ovih aktivnosti bio je vidljiv već u dobi kada su djeca napunila četiri i pol godine: čitanje pospješuje komunikaciju između roditelja i djece tako što priprema njihov mozak da nauči govoriti i čitati.

Carolyn Cates, profesorica na odjelu pedijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u New Yorku smatra da nam ovo saznanje može biti od velike koristi u naporima da se smanji utjecaj socioekonomskog statusa na spremnost djece za polazak u školu, ali i u smislu dugoročnih akademskih rezultata. Pismenost moramo podsticati od rane dobi, a roditelji treba da čitaju djeci od njihovog rođenja, tokom dobi kada idu u vrtić, ali i poslije toga, kaže ona.

U prilog ovom mišljenu idu rezultati studija u kojima su predškolska djeca kojoj se redovno čita na nalazima magnetne rezonance pokazala veću aktivnost u određenim dijelovima mozga, što im je pomagalo da razumiju priču i vizualiziraju je.

Kad smo kod knjiga, da pomenemo i razultate jedne studije, prema kojoj djeca koja odrastu u domu u kojem ima bar 500 knjiga imaju 20 puta veće šanse da završe fakultet!

Tekst u cijelosti možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Najnovije

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković

Djeca na ulici

Da li je ulica brižnija od države?!

Ines Haskić

E-espresso

Šta roditelji moraju znati o mikrobima

Školegijum redakcija