Obrazovna politika

Nekretnine

Od izvora vode dva vrtića

Amer Tikveša

05.08.2017

Razigrani dani i Vjeverica su dva vrtića na čiji se početak rada čeka preko 20 godina. Zašto?

Foto: Amer Tikveša

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je na posljednjoj sjednici Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta-vrtića Razigrani dani i način i uslove korištenja istog.

Sporazum su potpisali Općina Centar, Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ i Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo.

Vrtić Razigrani dani u ratu je devastiran i poslije rata nije nikad obnovljen. Od njega su ostali nosivi zidovi. Predškolsko obrazovanje je u nadleštvu Kantona Sarajevo, pa samim tim objekti i oprema ulaze u vlasništvo Kantona. No, u ovom slučaju, Kanton je propustio priliku da imovinu i zemljište uknjiži na sebe. Zemljište je uknjiženo na Općinu Centar.

JU Djeca Sarajeva i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo prošle su godine pokrenuli postupak legalizacije objekta. Spor do danas nije okončan. Da bi Kanton riješio spor u svoju korist, potrebno je da otkupi zemljište od Općine te dovede objekat u stanje za korištenje. Kako za to Kanton nema sredstava, odlučio se na prekid spora i prepuštanje vrtića Općini.

Općina će, prema sporazumu, vrtić obnoviti i nadograditi jedan sprat koji će imati drugu namjenu. Taj sprat Općina je mislila „koristiti za uspostavljanje multifunkcionalnog sadržaja (kao što su Centar za mlade, Centar za zdravo starenje i slično) s tim da obavljanje djelatnosti kao i postavljeni sadržaji ne mogu biti u suprotnosti sa osnovnom funkcijom objekta niti mogu narušavati rad vrtića.“

No, na insistiranje poslanika Naše stranke citirani dio sporazuma je izmijenjen. Namjena je dodatno precizirana. Umjesto „i slično“ treba da stoji „društvena infrastruktura“, što podrazumijeva: upravu, pravosuđe, obrazovanje, sport, političke organizacije, vjerske zajednice, udruženja građana, kulturu, itd.

Prizemlje će biti iznajmljeno JU Djeca Sarajeva po cijeni od 1 KM po metru kvadratnom. S obzirom na broj predviđenih kvadrata, to znači 508 KM mjesečno.

Kao komentar na usvajanje ovog Sporazuma premijer Kantona Elmedin Konaković na Skupštini je rekao da mu je sad žao što je 6. 12. 2016. sa Skupštine povučen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o zajedničkoj rekonstrukciji vrtića “Vjeverica”.

Prema riječima zastupnika Naše stranke Edina Forte i nezavisnog zastupnika Marija Vukasovića ta dva slučaja nisu uporediva. Glavna razlika je u tome što je novogradski vrtić Vjeverica 1/1 u vlasništvu Kantona. Objekat je također neupotrebljiv, potrebno ga je rekonstruirati. I u ovom sporazumu, kao i u prethodnom, predviđen je isti način rekonstrukcije, s prizemljem za vrtić i s prvim spratom za „multifunkcionalni sadržaj (...) Centar za mlade, Centar za zdravo starenje i slično.“ I da u konačnici vlasništvo bude 1/2, tj. da Kanton iz vlasnika pređe u suvlasnika zajedno s Općinom Novi Grad.

Ono što je važno za oba slučaja jest da Sarajevu manjka vrtića i da bi ova dva uveliko popunila prazninu s obzirom da se nalaze na lokacijama gdje drugih vrtića nema. Razigrani dani su na Koševu a Vjeverica na Alipašinom Polju. Oni ni prije rata nisu tu slučajno napravljeni. Izgrađeni su kao dio prateće infrastrukture za velika naselja koja su tada nastajala i koja i danas postoje, ali bez vrtića. Njihova obnova, više od dvadeset godina iza rata, nije se našla na listi prioriteta kantonalnih vlasti. Razlog – nedostatak sredstava i/ili imovinsko-pravni odnosi. Zanimljivo je da se oko ovog drugog, imovinsko-pravnih odnosa, nadgornjavaju dva nivoa državne vlasti – općinski i kantonalni. U sadašnjoj konstelaciji političkih snaga, kad je u obje općine na vlasti SDA, kao i u Kantonu, situacija izgleda još paradoksalnije. Da su prioritet te stranke, kao i obje razine vlasti djeca, problem je do sada mogao a i morao biti riješen. Kad je prioritet uknjižba što više nekretnina na sebe, onda se decenijama čeka na rješenje.

Najnovije

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković

Intervju

Nora Mahmutović: Veterinari smo, pobogu!

Ines Haskić