Iz dječije perspektive

Djeca pitaju...

Demistifikacija nastavnika

Anes Osmić

21.12.2017

Da bi vas učenici prihvatili kao ravnog njima, potrebno je da im kažete o sebi ono što žele da znaju

Nakon što sam samog sebe uhvatio u dosadi na vlastitom času prouzrokovanoj, uglavnom, predviđenim planom i programom, zapitao sam se o čemu bi to stvarno moji učenici i učenice voljeli da razgovaramo na času bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti. Da ne bih previše mudrovao, zamolio sam ih da mi napišu pitanje na koje bi voljeli da im odgovorim kako bih saznao kakav je to svijet iz kojeg dolaze i koliko se on podudara s onim koji gradimo zajedno na času. Pitanje je moglo biti vezano za gradivo, predmet koji predajem, školu ili generalno njihov život. Anketu sam sproveo među dva sedma i dva osma razreda. Prvi razred koji mi je mahom postavljao pitanja vezana za moj privatni život podsjetio me da u ostala tri napomenem da na papiriće ne pišu pitanja vezana za privatni život nastavnika. No, nakon što sam iščitao i sva ta pitanja shvatio sam koliko, zapravo, ona pokazuju kako djeca ovog uzrasta nastavnike doživljavaju kao neka mitološka bića, pa takvim pitanjima kao da su se željela uvjeriti da su i nastavnici samo ljudi. Evo nekoliko takvih pitanja.

 • Šta mislite o društvenim mrežama?
 • Omiljena knjiga?
 • Šta Vam je draže Cola ili Fanta?
 • Da li imate kućnog ljubimca?
 • Koje ste igrice igrali kao dijete?
 • Željo ili Sarajevo?
 • Šta Vam je draže: kamen ili stijena?
 • Pratite li The Kardashians?
 • Da li imate viber i instagram?
 • Volite li crtati?
 • Šta mislite o današnjoj djeci?
 • Da li ste ikada razmišljali da napišete knjigu?
 • Kakvi ste bili u osnovnoj, srednjoj i na fakultetu?
 • Najdraži film?
 • Ko Vam je najdraži glumac?
 • Pratite li fudbal?
 • Najdraža životinja?
 • Imate li ženu?
 • Najdraži fudbaler?
 • Koje auto imate?
 • Gdje se šišate?

Preostala pitanja sam grupirao na sljedeći način:

a) pitanja vezana za gradivo

 • Koja je najduža riječ u bosanskom jeziku?
 • Koji su najlakši načini da se nauče glasovne promjene?
 • Zašto etnici nemaju samo jedan nastavak?
 • Koliko postoji stilskih figura?
 • Kako prepoznati atribut?
 • Kako prepoznati prilog, a kako prijedlog? I kako ih razlikovati?
 • Šta je važno znati o infinitivu?
 • Tko se smatra najboljim književnikom u BiH?
 • Kako prepoznajemo atribut i apoziciju u rečenicama? Koje lekcije treba ponoviti i koje gradivo?

Ova pitanja mogu poslužiti kao odličan pokazatelj na koje lekcije se trebate vratiti, šta je djeci još uvijek možda nejasno iz predmeta koji predajete, a stid ih je pitati pred ostatkom razreda ili ne žele da ispadaju glupim.

b) pitanja vezana za način rada, konkretno ocjenjivanje

 • Možete li pokloniti veću ocjenu učeniku koji je čitavo polugodište bio miran i vrijedan?
 • Da li ćete na zaključivanju ocjena biti darežljivi?
 • Da li Vi zaključujete ocjene po ocjenama ili po aktivnosti i radu učenika?
 • Možete li biti malo blaži na ocjenjivanju?
 • Na koji način ocjenjujete pismene zadaće?
 • Da li računate prosjek kada zaključujete ocjene ili uzimate sve u obzir, ponašanje, zadnju ocjenu, napredak?
 • Da li možete napravit Google učionicu da tu imamo sve pripreme?

Ova pitanja pokazuju koliko je važno da učenicima i učenicama jasno i otvoreno objasnite svoj metod ocjenjivanja ili generalno neki aspekt rada. Također, pitanja ukazuju na važnost otvorene i transparentne komunikacije koja može da umanji i spriječi veće nesuglasice i probleme. Odgovori na ova pitanja vam mogu pomoći kako da budete bolji i korisniji nastavnik/nastavnica.

c) pitanja vezana za profesiju i školu generalno

 • Kako je nastala škola?
 • Kakav je osjećaj biti nastavnik i predavati učenicima?
 • Kako je to biti nastavnik bosanskog jezika?
 • Da li volite čitati naše pismene?
 • Kako su knjige stare sto godina preživjele do danas?
 • Da možete biti nastavnik bilo čega, čega biste bili?
 • Kada biste mogli dodati nešto u školi što bi poboljšalo rad učenika, šta biste dodali?
 • Koji Vam je najteži trenutak u školi?
 • Šta mislite o ostalim nastavnicima?
 • Da li Vam je teško predavati?

d) pitanja o kojima bi svakako vrijedilo progovoriti u učionici, a koja nisu predviđena nastavnim planom i programom

 • Zašto moramo raditi lektiru?
 • Zašto učimo tri jezika istovremeno?
 • Zašto nas u školi uče toliko beskorisnih stvari?
 • Zašto je bosanski toliko bitan u školi kad većina zna pričati bosanski, a mi učimo vamo nešto palatalizacije, padeže, itd?
 • Zašto se BHS jezik ne zove Bosanski?
 • Zašto se Bosanski jezik mora polagati na maturi?

Ova pitanja otkrivaju talente među učenicima te ukazuju na važnost razvijanja i njegovanja njihove kritičnosti. O njima, svakako, vrijedi diskutirati u razredu ili ih ponuditi kao teme za raspravu ili debatu.

e) pitanja nad kojim se vrijedi lično zaustaviti i samom sebi pošteno odgovoriti

 • Da li volite svoj posao?
 • Zašto ste odlučili da budete nastavnik?

Ovu kratku vježbu u učionici možete sprovesti za tri minute, a korisna je na nekoliko nivoa. Može vam pomoći da sa učenicima ostvarite bolju komunikaciju, da im se predstavite i kao ljudsko biće, da vas vide kao nekog ko je zaista tu zbog njih i ko radi sve u najboljem njihovom interesu. Vježba je korisna i kao odličan pokazatelj koje lekcije treba ponoviti, šta je djeci nejasno te šta djecu, stvarno, zanima iz života i gradiva koje nije predviđeno nastavnim planom i programom. Najkorisnije što ova vježba može ponuditi jeste važnost građenja i njegovanja škole koja dolazi iz djece, njihova svijeta, potreba i želja, a ne iz nastavnih planova i programa napisanih s visoka i bez pretjerane veze sa dječjim životima van učionica.

Najnovije

Kada djeca rade

Školski YouTube kanal donosi nagrade

Irhad Suljić

Svjetski mediji o obrazovanju

Nastavnice se pridružuju zahtjevima učenika za više ekologije u nastavi

Merima Dervišić

Na početku novog polugodišta

Raspust Adios!

Damir Dvorniković

Učeničke ekskurzije iz ugla roditelja

Na drumu, uz piletinu i pomfrit

Damir Dvorniković

Srednjoškolci o kulturnoj baštini BiH

Iako je pogrešno postavljena, kaldrma je završila na cekerima i bedževima

Saša Buljević