Metodika

Poziv

Građanska hrabrost

Školegijum redakcija

04.10.2012

Učenicima/ama srednjih škola i studentima/cama za literarne radove o temi građanske hrabrosti

Predmet poziva

Predmet poziva je izbor literarnih radova s ciljem poticanja i afirmacije građanske hrabrosti kod mladih. Izabrani radovi bit će objavljeni krajem novembra/studenog 2012. godine u knjizi eseja koju će objaviti NVO „Gariwo“ kako bi se što širem broju čitatelja i interesenata omogućio uvid u odnos mladih naraštaja prema građanskoj hrabrosti.

Tema

Okvirna tema je građanska hrabrost što u sebe uključuje mnogo toga (vidi ispod) te je tako postavljena samo orijentir za pravac razmišljanja, za odabir ugla iz kojeg će priča biti ispričana. Svako ko se odazove na poziv temu može slobodno formulirati.

Definicija građanske hrabrosti

Građansku hrabrost definiramo kao kapacitet za suprotstavljanje svakom negativnom autoritetu, bez obzira da li se on pojavljuje u našoj porodici, školi, na fakultetu, radnom mjestu, na ulici ili u široj društvenoj zajednici. Građanska hrabrost predstavlja volju i praktičnu vještinu neposlušnosti, otpora, suprotstavljanja i nenasilne borbe protiv zloupotrebe moći bilo koje javne ustanove, privatne kompanije ili pojedinaca koji namjerno zanemaruju svoju dužnost ili nezakonito koriste prednost svojih političkih, ekonomskih ili socijalnih moći – bilo u građanskom ili političkom životu, medijima, biznisu ili u akademskoj, religijskoj ili porodičnoj sferi. Da li si se Ti ikad usprotivio/la nečem negativnom, npr. diskriminaciji bilo koje vrste i bilo koga, s rizikom da Tebi bude nanesena šteta? Znaš li nekog ko je to uradio? Smatraš li da toga nedostaje? Sve su to pitanja na koja možeš pokušati odgovoriti u svom radu.

Forma

U obzir dolaze sve pisane forme izražavanja: pjesma, priča, esej, novinarsko istraživanje, reportaža i sl.

Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi/e učenici/e srednjih škola i studenti/ce s područja zapadnog Balkana.

Slanje

Rok za slanje radova je 5. 11. 2012. Radove možete slati na e-mail adresu: info@imampetlju.org; fizičku adresu: Ivana Gorana Kovačića 1, 71000 Sarajevo te na fax: 033 259 456

Istorija

NVO Gariwo više od jedne decenije organizuje predavanja o građanskoj hrabrosti u školama i na fakultetima; organizujemo i izvodimo dubinske seminare, treninge, ljetne škole... NVO Gariwo je 2007. ustanovila «Nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost» i «Nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti». Nagrada se dodjeljuje osobama koje su svojim djelima, idejama, zalaganjem i ličnim primjerom iskazale i/ili afirmisale građansku hrabrost, te na taj način sačuvale svoje i ljudsko dostojanstvo drugih, bez obzira na cijenu koju su za to platili. U ediciji «Pitanje svih pitanja» objavljujemo seriju knjiga o građanskoj hrabrosti (do sada objavljeno 15 knjiga) da bismo pomogli stvaranju dinamične mreže aktivnih građana i omladine širom Balkana. U sklopu edicije je 2006. objavljena knjiga eseja o građanskoj hrabrosti pod nazivom „Koračaj“ učesnika «Škola građanske hrabrosti» koje organizuje NVO Gariwo.

Najnovije

Informatička pismenost

Danas mi je škola na kompjuteru

Merima Ražanica

Kritička pedagogija

Hodočasnik očiglednog

Dejan Ilić

Korelacija predmeta

Tragom Sijarićevog hrta

Nermina Alihodžić-Usejnovski

Prikaz

Obrazovanjem protiv seksualnog nasilja

Anes Osmić

Edukativni teatar

Glumom do bolje stvarnosti

Anes Osmić