Obrazovna politika

APOSO BiH i Školegijum uoči PISA 2018 u BiH

Prirodno-naučna pismenost: Primjeri zadataka (3)

Školegijum redakcija

30.03.2018

PISA testira sposobnost opisivanja, objašnjavanja i predviđanja pojava iz prirodnih nauka, razumijevanje naučnog istraživanja, te tumačenje naučnih dokaza i zaključaka.

Foto: Marzolino/Shutterstock.com

Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije je ključni element pripremljenosti mladih ljudi za budući život u modernom društvu u kojemu prirodne nauke i tehnologija imaju sve važniju ulogu, a njihovo shvatanje značajno doprinosi privatnom, društvenom i kulturnom životu svih ljudi.

Pismenost iz prirodnih nauka je definirana u PISA-i kao sposobnost da se znanje iz prirodnih nauka primijeni, da se objasne pojave i izvode zaključci utemeljeni na dokazima, sposobnost razumijevanja karakterističnih obilježja prirodnih nauka kao oblika ljudskog znanja i istraživanja, svijest pojedinca o tome na koji način prirodne nauke i tehnologija oblikuju našu materijalnu, intelektualnu i kulturalnu okolinu, te spremnost pojedinca kao promišljajućeg građanina za angažman u pitanjima vezanima uz prirodne nauke. 

 

Zadatak 6

Mišje boginje

Postoji veliki broj virusa boginja koji izazivaju bolest boginja kod životinja. Svaki tip virusa obično napada samo jednu vrstu životinja. Jedan časopis je objavio da je jedan naučnik koristio genetički inžinjering da bi modifikovao DNK mišjih boginja. Izmijenjeni virus ubija sve miševe koji se njime zaraze.

Naučnik kaže da je istraživanje o modifikovanju virusa neophodno da bi se kontrolisale štetočine koje uništavaju hranu za ljude. Kritičari istraživanja kažu da bi virusi mogli pobjeći iz laboratorija i zaraziti druge životinje. Također su zabrinuti da bi modifikovani virus boginja za jednu vrstu mogao zaraziti druge vrste, naročito ljudsku.

Ljudi se zaraze virusom boginja koji se zove velike boginje. Velike boginje ubijaju većinu ljudi koji se njima zaraze. Iako se smatra da je ova bolest eliminisana među stanovništvom, uzorci virusa velikih boginja se čuvaju u laboratorijama širom svijeta.

 

Pitanje br. 1

Kritičari su izrazili zabrinutost da bi virus mišjih boginja mogao zaraziti i druge vrste osim miševa. Koji od sljedećih razloga je najbolje objašnjenje ove zabrinutosti?

  1. Geni virusa velikih boginja i geni modifikovanog virusa mišjih boginja su identični.
  2. Mutacija DNK mišjih boginja mogla bi omogućiti da virus zarazi druge životinje.
  3. Mutacija bi mogla učiniti DNK mišjih boginja identičnim sa DNK velikih boginja.
  4. Broj gena u virusu mišjih boginja je isti kao i kod drugih virusa boginja.
Odgovor: B – Mutacija DNK mišjih boginja mogla bi omogućiti da virus zarazi druge životinje.
Komentar: U ovom je pitanju potrebno povezati nekoliko informacija koje su date u tekstu.

 

Pitanje br. 2

Osoba koja je kritikovala istraživanje bila je zabrinuta da bi modifikovani virus mišjih boginja mogao pobjeći iz laboratorije. Ovaj virus bi mogao izazvati izumiranje nekih vrsta miševa. Da li su sljedeći ishodi vjerovatni ako bi neke vrste miševa izumrle?

Napiši „Da“ ili „Ne“ za svaki od navedenih slučajeva 

Slika 1

Komentar: U ovom zadatku se traži da učenici pokažu sposobnost praktične primjene znanja iz ekologije, kako bi mogli da predvide posljedice uklanjanja jednog člana u lancu ishrane.  

 

Pitanje br. 3

Jedna kompanija pokušava da razvije virus koji će miševe učiniti sterilnima (tj. nesposobnim da imaju mladunce). Takav virus bi mogao da pomogne da se kontroliše broj miševa. Pretpostavimo da kompanija uspije u tome. Da li bi istraživanjem trebalo odgovoriti na sljedeća pitanja prije nego se virus oslobodi?

Napiši „Da” ili „Ne” za svaki od slučajeva.

Slika 2

Komentar: U ovom pitanju se od učenika traži da povežu znanja koja su stekli o virusima, epidemiji i imunitetu iz Biologije. Kao i u prethodnom, i u ovom zadatku se traži sposobnost analize opšteg znanja kako bi se izveo zaključak na nivou konkretnog primjera.

 

 

(PISA istraživanje 2018 u BiH počinje 02. aprila. Ovo je prvi put da naša zemlja učestvuje u jednom ovako važnom međunarodnom istraživanju. Magazin Školegijum i Agencija za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje u BiH, u suradnji sa stručnjacima za obrazovanje u BiH, objavljuju svaki dan primjere zadataka iz PISA testa s komentarima. To je prilika da se učenici, kao i njihovi nastavnici i roditelji, bliže upoznaju s vrstom zadataka i dobiju uvid u značajke koje će biti u fokusu testa.)

Najnovije

Nebrigo moja pređi na drugoga

Rekonstrukciju mora inicirati rukovodstvo škole

Irhad Suljić

APOSO BiH i Školegijum uoči testiranja

TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini

Školegijum redakcija

Investicije u visokom obrazovanju

Bazen i nadgradnja

Irhad Suljić

Sarajevski univerzitet u tranziciji

Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara

Rubina Čengić

Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo

Nenad Veličković, Rubina Čengić