Obrazovna politika

Svakodnevno ponižavanje struke

Nenad Veličković

12.04.2018

Povodom interne evaluacije, koja se provodi ovog mjeseca u sarajevskim osnovnim i srednjim školama, a koja obuhvata svu djecu, svih razreda, svih predmeta (s izuzetkom onih koje čeka tzv. eksterna evaluacija), anonimno, tj. bez uticaja na zaključnu ocjenu.

Dežurni profesori su različitih spolova shodno potrebi napuštanja učenika prostorije iz opravdanih razloga.

Ovako glasi član 9. stav 5. Nacrta pravilnika o internoj i eksternoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili potvrdu iz škola da im je Pravilnik dostavljen. Nema ga ni na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, među važećim propisima. Praktično, u pripreme se ušlo bez odgovarajućeg akta, a izgleda da će se bez njega evaluacija i odraditi.

Sudeći po citatu o različitim spolovima i potrebi napuštanja učenika prostorije, tu bi evaluaciju trebao proći i kantonalni ministar, prof. dr. Elvir Kazazović, koji potpisuje Nacrt pravilnika. Jer, citirana je rečenica gramatički nepravilna, a zbog toga logički i praktično besmislena. Dežurni profesori nisu različitih spolova shodno potrebi učenika, nego shodno svojim spolnim karakteristikama, prije svega ženskim ili muškim spolnim organima; ne napuštaju se učenici, nego učenici imaju potrebu da napuste prostoriju. Itd.

Ali, sve ovo je sitničarenje, ukoliko se članom 9. željelo reći da profesorice i profesori koji dežuraju na testu/ispitu moraju biti istog spola kakvog i učenice/učenici koji napuštaju učionicu da bi piškili/kakili, a ne prepisivali.

Na šta se to konkretno uloga dežurnih profesora Kazazovićevim Nacrtom pravilnika proširuje? Na policijsko praćenje djece u wc i prisluškivanje onoga što rade iza zatvorenih vrata kabine, ako kabina uopšte ima vrata? Pa će muški profesor bolje znati razlikovati prave zvukove od krivih, ako ih proizvodi učenik, a ženska profesorica, ako ih proizvodi učenica.

Ali, i ovo je sitničarenje, isprovocirano konzervativnim i malograđanskim standardima koji se polupismenim aktima uvlače u naše obrazovanje. Pravi povod za zabrinutost je član 2, istog Nacrta, kojim se definiše cilj interne evaluacije. On glasi:

(Cilj interne evaluacije)

(1) Cilj interne evaluacije je provjera znanja, odnosno predstavlja vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti koje su učenici stekli tokom školovanja iz svakog nastavnog predmeta u jednoj školskoj godini.

(2) Interna evaluacija se provodi u svim osnovnim i srednjim školama svake školske godine.

(3) Interna evaluacije se provodi iz svih nastavnih predmeta.

(4) Učenici koji pohađaju 4. razred srednje škole ne podliježu internoj evaluaciji iz nastavnih predmeta iz kojih se provodi eksterna evaluacija / probna matura.

(5) Učenici koji pohađaju 3, 6. i 9. razred osnovne škole ne podliježu internoj evaluaciji iz nastavnih predmeta iz kojih se provodi eksterna evaluacija / eksterna matura.

 

Cilj evaluacije (naški: vrednovanja) je, po Kazazoviću, provjera znanja, odnosno predstavlja (cilj, evaluacija) vrednovanje (...).

I opet: nejasno, a po svemu sudeći i netačno. Prof. dr. nije u stanju sročiti funkcionalnu definiciju ključnog pojma Pravilnika koji potpisuje.

Cilj internog vrednovanja je sticanje uvida u dostignuti nivo znanja učenika, u jednom određenom periodu, ovdje školskoj godini. Interno je zato što ostaje unutar škole, i/ili zato što uvid u rezultate, putem testova, stiču oni isti nastavnici i profesori koji su za te rezultate odgovorni. Taj uvid, dakle, služi najprije njima, tj. školi (i možda Ministarstvu), a osim njima, još i đacima i roditeljima.

To se sve moglo napisati i tako, ali eto nije. A nije zato što ministar Kazazović to ne zna ili (ako je i ovo jedan od onih papira koje potpisuje a da ih ne pročita) ne zna neko u njegovom ministarstvu ko je dobio zadatak da to u njegovo ime uradi.

Po hiljaditi put, evo, iz tog ministarstva u javnost i u škole izlaze obavezujući akti koji pokreću složene i sveobuhvatne aktivnosti, a koji su sastavljeni jezički aljkavo, pravnički jadno, a stručno još i bjednije.

Možda bi Nacrt pravilnika bio bolji da su oni koji su ga sastavljali imali više vremena i preciznija uputstva. Ali nisu, jer ih je na tu hitnju obavezao Zakon, usvojen prošle godine, i on nabrzinu, i pod pritiskom većinski zastupljenog mediokritetstva. Članom 24. (Nastavni plan i program), tek je u dvije tačke dodirnuta ta tema:

(12) Škola je obavezna svake školske godine provoditi internu evaluaciju za sve nastavne predmete na način i u skladu sa kriterijima definiranim u pravilniku iz stava (8) ovog člana. O rezultatima interne evaluacije škola podnosi izvještaj Ministarstvu.

(8) U trećem i šestom razredu provodi se eksterna procjena znanja, koja neće utjecati na zaključnu ocjenu učenika, a na kraju završnog razreda utvrđuje se obaveza polaganja eksterne mature u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.

 

I to je sve!

Bez analize stanja, bez jasne svrhe, bez odgovarajućeg pojmovnika, odrezano, ko-mesarski, nestručno. Ministarstvo je 28. marta ove godine (akt broj: 11/04-38-6900-5/18) poslalo školama raspored testiranja, obavještavajući ih da: U toku je provođenje aktivnosti na donošenju Pravilnika o internoj i eksternoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, koji će biti proslijeđen blagovremeno svim školama.

U toj bezglavoj trci s vremenom, a bez stručnog tijela koje bi kompetencijama opravdavalo odgovornost i povjerenje, 23. marta sačinjeni su i objavljeni i zbornici ispitnih pitanja, s tačnim rješenjima. I oni su puni grešaka svake vrste, bez potpisanih recenzenata (ako ih je uopšte i bilo), ali još se niko od hiljada nastavnika iz kantona nije oglasio da ih dovede u pitanje, ili se ogradi od njih.

 

Samo jedan primjer:

U testu vjeronauke (ne piše koje, ali se podrazumijeva da je samo jedna, u Kantonu Sarajevo) nakon pitanja poput:

28. MUHAMMED, ALEJHIS-SELAM, JE ROĐEN U TURSKOJ. T N
29. MUHAMMED, ALEJHIS-SELAM, JE ROĐEN U MEKKI U ARABIJI. T N
30. IME MUHAMMED ZNAČI POSLANIK. T N
31. IME MUHAMMED ZNAČI HVALJENI. T N
32. MUHAMMED, A.S, JE U MEDINI NAUČIO PLIVATI. T N
33. KAD JE MUHAMMED, A.S, IMAO 20 GODINA, UZVIŠENI ALLAH MU JE POČEO OBJAVLJIVATI KUR'AN. T N
34. MUHAMMED, A.S, JE BIO STROG PREMA DJECI. T N
35. ZVONO OGLAŠAVA POČETAK I KRAJ ČASA. T N

prvačićima se postavlja i pitanje:

36. AKO ŽELIMO BITI DOBRI UČENICI, UZ IZVRŠAVANJE ŠKOLSKIH OBAVEZA, UČIMO SKIJANJE I MOLIMO BOGA DA NAM POMOGNE.

Od prvačića se očekuje da zaokruživanjem slova T ili N odrede je li ova izjava tačna. U ključu za ocjenjivanje testa se kaže da jeste:

36. T - AKO ŽELIMO BITI DOBRI UČENICI, UZ IZVRŠAVANJE ŠKOLSKIH OBAVEZA, UČIMO DOVU I MOLIMO BOGA DA NAM POMOGNE. (str. 11)

Trebalo bi, očigledno, ovako:

36. N - AKO ŽELIMO BITI DOBRI UČENICI, UZ IZVRŠAVANJE ŠKOLSKIH OBAVEZA, UČIMO DOVU I MOLIMO BOGA DA NAM POMOGNE. (str. 11)

 

Sada, kada je sistem pokrenut, ne može se mnogo učiniti, osim pustiti balvan da ide niz vodu. Ali, ako u prosvjetnim aktivima, sindikatima i udruženjima ima još profesionalnog dostojanstva, ovo može biti prilika da se postavi, institucionalno, pitanje odgovornosti za politiku koja sad već svakodnevno ponižava struku. Šta je, dakle, ministre Kazazoviću, svrha ove evaluacije, zašto se ona radi istovremeno kad i PISA istraživanje, prema kojim će se definisanim nastavnim ishodima rezultati ocjenjivati, ko će i do kada uraditi analizu prikupljenih podataka i preporuke na osnovu njih? I gdje je taj, što je taj, da prostiš, kantonalni nastavni plan i program usklađen sa definisanim ishodima i zajedničkom jezgrom Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje?

Osim što moraju biti različitih spolova shodno potrebi napuštanja učenika prostorije iz opravdanih razloga, dežurni profesori, (isti član, stav 4) moraju imati obuću koja ne lupa da ne bi ometali rad učenika.

Kad će Kanton Sarajevo imati ministarstvo obrazovanja koje ne lupa?

Da ne bi ometalo rad nastavnika.

Najnovije

APOSO BiH i Školegijum uoči testiranja

TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini

Školegijum redakcija

Investicije u visokom obrazovanju

Bazen i nadgradnja

Irhad Suljić

Sarajevski univerzitet u tranziciji

Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara

Rubina Čengić

Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Diplome, diplome, diplome!!!

Win-win situacija za sve igrače

Enes Kurtović