Čestitke

Dragi đaci devetaci,

Šta je flegma?

Marko Ban

31.10.2012

Čestitamo! Za samo 8 KM postali ste ponosni vlasnici jedne i jedine čitanke u kojoj ćete saznati saznati da je flegma trom i ravnodušan čovjek!! To vam kazuju one iste dvije tete koje su vas prije nekoliko godina učile da "Pozornicu čine glumci koji se kreću i drugi predmeti neophodni za predstavu". Nakon što pogledate sliku i pročitate u rječniku stranih riječi (Vujaklija) da flegma na grčkom znači sluz, a da se njome označavala navodno sluzasta krv koja je bila razlog za mlak, trom, ravnodušan temperament, odgovorite na pitanja:

Šta je stigma?

a) vrsta mlitavog granita

b) sluzer

c) trom i ravnodušan čovjek

Šta je smegma?

a) pihtije od hladetine

b) skr. nadimak od Smegmedina

c) trom i ravnodušan čovjek

Šta je magma?

a) isto što i flogiston samo drugačije

b) užarena sluza

c) trom i ravnodušan čovjek

Kako je kvaritet postao kvalitet?

Ilustracija: Čitanka za deveti razred, Vreme Zenica, i NAM Tuzla, 2012.

Najnovije

Dragi đaci devetaci,

Šta je ideja književnog djela?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

U kojem stoljeću je živio Molijer?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta dočarava poema?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Mujo i Fata u vokativu

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta je avenija?

Marko Ban