Nova čitanja

Rezultati nagrade Šukrija Pandžo 2018.

Nagradu dijele Indira Buljubašić i Mirza Ahmetović

Školegijum redakcija

15.09.2018

Niko nije posvetio dovoljno pažnje analizi i tumačenju odabrane priče nudeći rutinska i formalizovana čitanja, netraženu političku korektnost i zavidan nivo animacijskih vještina.

Školegijum je ove godine, na piščev rođendan 27. aprila, po treći put raspisao konkurs za Književnu nagradu Šukrija Pandžo. Pozvali smo učiteljice i učitelje, nastavnice i nastavnike maternjeg jezika, studentice i studente, kao i druge uključene u kurikularnu reformu da u formi metodičke pripreme časa odgovore na pitanje Kako izabrana pripovijetka Šukrije Pandže može doprinijeti postizanju ishoda nastave književnosti, vezanih za čitanje i razumijevanje, konkretno, jednog ili više od sljedećih: [učenica, učenik] pokazuje dobro razumijevanje pročitanog; sumira, pojašnjava značenje pozivajući se na tekst, argumentira stav o pročitanom; povezuje napisano sa svojim iskustvom, vremenom i okruženjem u kojem živi; prepoznaje stereotipe i predrasude u tekstu, i načine na koje pisac nastoji uticati na nečije stanovište; razvija empatiju i uočava moralne vrijednosti tekstova i sadržaja.

Konkurs je zatvoren 31. jula 2018, a na našu adresu je pristiglo devet priprema za čas, koje su objavljene na stranici Školegijuma u rubrici Docs. Imali ste ih priliku pročitati i komentirati.

Žiri u sastavu: Nenad Veličković, univerzitetski profesor, autor projekta Školegijum i odgovorni urednik, Namir Ibrahimović, nastavnik BHS jezika i književnosti te Anes Osmić, nastavnik BHS jezika i književnosti te član redakcije Školegijuma, prilikom odabira najbolje pripreme vodili su se sljedećim kriterijima:

  1. priprema je napisana prema ishodima navedenim u konkursu; 
  2. priprema ima veze s tekstom odabrane priče;
  3. autor odnosno autorica pripreme su pravilno pročitali priču Šukrije Pandže te na kreativan način povezali značenje/temu priče s ishodima koji se planiraju postići;
  4. originalnost;
  5. aktivnosti na času su u vezi s postavljenim ishodima.

Nijedna od pristiglih priprema nije ispunila svih pet kriterija. Generalni je utisak žirija da niko od devet kandidata i kandidatkinja nije posvetio dovoljno pažnje analizi i tumačenju odabrane priče, nudeći u zamjenu rutinska i formalizovana čitanja, netraženu političku korektnost, i zavidan nivo animacijskih vještina. U većini priprema priče Šukrije Pandže ostale su u drugom planu. Jedno moguće objašnjenje je i u modi da se na stručnim usavršavanjima i raznoraznim treninzima sve manje pažnje posvećuje klasičnoj i teorijski utemeljenoj interpretaciji književnog djela, a sve više metodičkim tehnikama.

Cijeneći uloženi trud učesnica i učesnika, a žaleći zbog slabog odziva nastavnika i nastavnica maternjeg jezika i književnosti, žiri je odlučio da nagradu podijele dva prispjela rada: priprema Indire Buljubašić i priprema Mirze Ahmetovića, čija rješenja postavljenog zadatka mogu biti inspirativna u aktuelnoj tranziciji od nastave usmjerene na sadržaje ka nastavi okrenutoj ishodima.

Najnovije

MetaFora / 3

Slabo divanim mađarski

Enes Kurtović

Filozofija na baušteli

Deveti čas: Šta je metafizika

Ferhat beg Vuković

Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo

Školegijum redakcija

MetaFora / 2

Rupa po rupa – zakrpa

Enes Kurtović

Filozofija na baušteli / 6

Šesti čas: znanost i nauka

Ferhat beg Vuković