Čestitke

Dragi đaci devetaci,

Mujo i Fata u vokativu

Marko Ban

12.11.2012

Čestitamo! Za samo 8 KM postali ste ponosni vlasnici jedne i jedine čitanke u kojoj ćete saznati saznati da se vokativom jednine naglašava bliskost i ljubav! To vam kazuju one iste dvije tete koje su vas prije nekoliko godina učile da "Pozornicu čine glumci koji se kreću i drugi predmeti neophodni za predstavu". Pogledajte pažljivo sliku i odgovorite na pitanja:

Ako Mujo Fati kaže: Ženo, pazi, stojiš mi ispred televizora! šta je stilski markiranim vokativom jednine naglasio:

a) ljubav i naklonost prema Fati

b) ljubav i naklonost prema Ligi šampiona

c) ljubav i naklonost prema stilski markiranom vokativu

Ako Fata kaže Muji: Čovječe, pusti vodu za sobom! šta je stilski markiranim vokativom jednine naglasila:

a) ljubav i naklonost prema Muji

b) ljubav i naklonost prema vodokotiliću

c) ljubav i naklonost prema samoj sebi

Kako je kvaritet postao kvalitet?

Ilustracija: Čitanka za deveti razred, Vreme Zenica, i NAM Tuzla, 2012.

Najnovije

Dragi đaci devetaci,

Šta je ideja književnog djela?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

U kojem stoljeću je živio Molijer?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta dočarava poema?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta je avenija?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta je flegma?

Marko Ban