Obrazovna politika

Sarajevski univerzitet u tranziciji

Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara

Rubina Čengić

15.02.2019

Neki fakulteti su iz vlastitih sredstava svojim uposlenicima isplatili neoporezive naknade, 250-300 KM, da im olakšaju period čekanja plate po novom obračunu.

Ilustracija: Pixabay

Plata zaposlenima u visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo će biti isplaćena u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, tvrdi Jasmin Velagić, predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Obračun je izvršen 14. februara i pušten prema trezoru. Sada se čeka da Ministarstvo finansija u Vladi Kantona Sarajevo uplati, i najvjerovatnije je to u ponedjeljak, a postoji mogućnost da bude i u petak, ukoliko Ministarstvo uspije da odradi sve potrebne aktivnosti, ali nije nužno, jer mi odranije imao dogovor da isplata bude do 20. februara. Do sada su ispoštovali sve dogovore koje smo imali, nije bilo kašnjenja. Mi smo ovdje jako brzo reagovali jer je 30. januara usvojen budžet i svi uposlenici su za 15 dana uvedeni u novi sistem. Uneseni su i svi podaci koji su imali veze sa Sindikatom – sve je urađeno brzo. Dakle, plate ne kasne jer imamo takav dogovor. Budžet je usvojen kasno. Da je bio usvojen prije početka godine ne bi bilo kašnjenja, ali mi ovo ne smatramo kašnjenjem, zato što je zbog prelaska na trezor sasvim drugačiji način obračuna plata – sada je Univerzitet jedini pravni subjekt, došlo je do zatvaranja svih računa i gašenja pravnog subjektiviteta, 14. februara je prema sudu otišao nalog za gašenje fakulteta kao pravnih subjekata, objašnjava Velagić i naglašava da je ministar finansija u Vladi KS-a rekao kako je novac spreman, a da je 14. februara šef računovodstva Univerziteta prorektoru za finansije i rektoru poslao dopis da je obračun završen i da je sve poslano prema trezoru.

I ministrica je rekla da je plata u ponedjeljak, kaže Velagić.

No, kako je zakon kojim je predviđeno da Univerzitet prelazi na trezor usvojen još u septembru 2017. godine, nejasno je zašto je došlo do ovakvog kašnjenja.

Mi jesmo prije više od godinu dana znali da idemo na trezor, 1. septembra 2017. propisan je prelazak na trezor, a do 1. januara 2019 završeni su i Statut i drugi provedbeni akti i Kolektivni ugovor, ali morate razumjeti da je bilo otpora reorganizaciji i da je to bila otežavajuća okolnost. Trebate uzeti u obzir da je Statut Univerziteta usvajan dvaput, to sve govori, ali sada je sve riješeno i proces je završen. A pošto je taj proces bio veoma složen – isplata plate prije 20. februara nije kašnjenje, jer ako uspijemo ovakav proces završiti za 15 dana, bez obzira na kašnjenje, radi se o velikom uspjehu. Ne možemo sada kritikovati ljude koji su uradili veliki dio posla. Sindikat je pristao na to da isplata kasni do 20. februara, takav je dogovor – da do 20. bude isplata plata, kaže Velagić.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu broji oko 1.300 članova. Sindikalna članarina je 0,5 posto plate uposlenika, s tim da Centralni odbor Sindikata dobije 30 posto prikupljenih sredstava, a svaka organizaciona jedinica zadržava 70 posto. S povećanjem osnovice plate sa 305 na 315 KM, plata profesora je oko 3.000 KM, a dekana, s dodatkom od 40 posto na složenost i odgovornost posla, oko 4.200 KM. Velagić kaže da u Sindikatu smatraju kako još uvijek situacija s platama nije toliko složena da nekom od članova treba finansijska pomoć, ali i da ne mogu pokretati nikakve tužbe ili sporove jer Kolektivni ugovor nije prekršen – potrebno je kašnjenje plate od 30 dana ili više.

Sindikat sredstva kojima raspolaže troši za pokretanje sudskih sporova, zaštitu prava uposlenika ili za topli obrok u slučaju štrajka. Mi nemamo sredstava da isplaćujemo plate ili pomoć, osim za slučaj liječenja. Nemamo mi veliki fond, jer su naše članarine manje od članarina u drugim sindikatima. Lično smatram da ne bi trebalo biti problema s isplatom plata, nikakvih, jer je sve urađeno da se isplate u dogovorenom roku. U četvrtak je obračun završen, sve je upućeno na trezor i sada čekamo ponedjeljak. Nemamo nikakvih indikacija da plata neće biti. Razgovarali smo s ministrom finansija, s ministricom obrazovanja, s predsjedavajućim Skupštine i premijerom, i sad jedino ako nemaju para u budžetu, ali trebalo bi da imaju jer je budžet usvojen. Osim toga, Sindikat ne može pokretati štrajk ili tužbu dok ne prođe rok od 30 dana od dana kada su trebali isplatiti plate, pojašnjava Velagić. Kaže da su neki fakulteti iz vlastitih sredstava svojim uposlenicima isplatili neoporezive naknade, 250-300 KM, da im olakšaju period čekanja plate po novom obračunu.

Kako u budžetu KS-a za 2019. nije bilo dovoljno novca za sve plate, dogovor između Sindikata i Vlade KS-a je da rektor, prorektor i dekani imaju plate umanjene za deset posto, s tim da tu razliku isplaćuju sami sebi, iz vlastitih sredstava fakulteta na kom rade, ukoliko imaju novca za to.

Kontrolu će provoditi trezor jer sada svaki fakultet ima svoj podračun, ali svako plaćanje mimo budžeta odobrava trezor. Oni podnose zahtjev za isplatu i ministarstvo odobrava, što znači da neka plaćanja mogu biti i neodobrena. Tako će biti i sa tih deset posto. Možda je bilo bolje da smo išli na veći procenat, pa da se trude da zarade više i da oni koji su u stanju zaraditi – dobiju, a ko nije – ne dobije, pojašnjava Velagić.

Univerzitet bi uskoro trebao dobiti i nove pravilnike koji će regulisati raspolaganje vlastitim prihodima fakulteta i u kojima će biti definisano koliki procenat može ići na dodatak na plate, ali ne samo dekanu ili pojedincima, nego svim uposlenicima.

Neki fakulteti imaju velike prihode i oni mogu povećati plate, ali za sve zaposlene. Mora postojati odluka Vijeća organizacione jedinice da idu u povećanje plate. Kretanje novca će kontrolisati trezor, jer svaka isplata mora biti u skladu sa zakonom i onako kako piše u budžetu, ne mimo toga. Dakle – sve mora biti predviđeno i odobreno budžetom, a za sve promjene treba tražiti odobrenje. Primjera radi: planirali ste neku nabavku za 300.000 KM, ali ste skupili 500.000 i hoćete to da potrošite – morate tražiti odobrenje za to. Sve je isto kao u osnovnim i srednjim školama, s tim da škole ne trebaju opremu kao, recimo, Elektrotehnički fakultet. Pritom svaka nabavka mora biti u planu i u budžetu – pojašnjava Velagić uz napomenu da i dalje svaki fakultet ima svoj podračun i svoj novac, da dekani potpisuju naloge, ali da nalog ide u Obračunski centar koji odobrava plaćanje, i da svako odstupanje od budžeta mora biti obrazloženo.

Velagić tvrdi da niko od zaposlenih u računovodstvima pojedinih fakulteta neće usljed tranzicije ostati bez posla – neki prelaze u Obračunski centar, a neki ostaju na fakultetima.

U Obračunskom centru je 20-ak ljudi, i nekoliko njih je povučeno s fakulteta, pa sada rade pri Rektoratu, u zgradi Univerziteta, ali kao uposlenici Ministarstva. Uposlenici fakulteta ostaju u fakultetima jer za njih ima posla – sve uplate, svi nalozi za plaćanje sa fakulteta i instituta idu preko njih, zato što sve finansijske transakcije sa fakulteta ide preko tog Obračunskog centra. Neki nisu htjeli preći u računovodstvo Rektorata, ne znam tačno koliko ljudi, mislim dvadesetak, ali niko neće ostati bez posla. U budžetu su predviđena sredstva za sve postojeće uposlenike i neće niko dobiti otkaz. Oni samo prenose svoje ugovore sa fakulteta i instituta na Univerzitet, iste onakve kakve su imali, kaže Velagić.

Podsjećanja radi, 11. januara 2019. godine, na sastanku o implementaciji Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA, dogovoreno je da se insistira na dosljednoj primjeni Kolektivnog ugovora i da od 1. januara 2019. ne postoji zakonska osnova za isplatu plata na bilo koji način osim u skladu s Kolektivnim ugovorom. Osim toga, pojašnjeno je da je duh Kolektivnog ugovora da se nastavnici i saradnici više bave naučnim radom, a da se smanji broj sati za držanje nastave, odnosno da je pet sati maksimalno opterećenje, a 20 sati je propisano Kolektivnim ugovorom za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Najnovije

Loša obrazovna alternativa

Nacionalizam vs. nacionalizam

Saša Buljević

Izgubljeno u printanju

Đaci kao džokeri

Ines Haskić

Nakon maratonske sjednice Skupštine KS o obrazovanju

Slijedi još jedna naopaka reforma

Arifa Isaković

Reforma obrazovanja u kružnom toku bez izlaza

Kurikulumi koji podržavaju fragmentirani obrazovni sistem

Arifa Isaković

Slobodno tržište znanja

IT Akademija, Jala Brat i obrazovanje

Anes Osmić