Obrazovna politika

Komparacija pridjeva

Beznačajan – beznačajniji – manjina!

Osman Zukić

04.10.2011

Zakon ustupa prostor eventualnim akterima obrazovnog sistema koji su raspoloženi za manipulaciju nad manjinama i sličnim populacijama

Jezik i kultura svake značajnije manjine koja živi u Bosni i Hercegovini poštivat će se i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, u skladu s Okvirnom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina, piše u Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH, u dijelu koji se tiče Unapređenja poštivanja ljudskih prava (Član 8).

Šta možemo naučiti iz citiranog člana?

Da se manjine u Bosni i Hercegovini dijele na značajnije i valjda – značajne . Da manjine u Bosni i Hercegovini imaju jezik i kulturu. Da će se jezik i kultura značajnije manjine poštivati i uklapati u školu u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo, što će reći da se jezik i kultura značajne manjine neće poštivati niti uklapati u školu ni u kojoj mjeri.

Šta ne možemo saznati iz citiranog člana?

Na koje manjine se odnosi komparativ značajnije? Ako zakon kaže svake značajnije manjine , onda se moramo pitati koliko u Bosni i Hercegovini ima značajnijih manjina i koje su to? Koje manjine izostaju i čija se kultura i jezik neće poštovati i uklapati u školu, jer su manje značajne? Ukrajinci ili Rumuni, Romi ili Rusi? Kako će se poštovati jezik i kultura manjine? Koje će mjere biti poduzete da se ispoštuju prava manjina? Šta podrazumijeva opis u najvećoj mjeri u kojoj je to izvodivo ? Znači li to da škola koja samo prizna nacionalnu manjinu, a zanemari sva njena druga prava, može svoje radnje opravdati zakonom: manjini smo dali pravo da se školuje, to je najvećoj mjeri izvodivo?!

Nadalje, šta se želi postići pozivanjem na Okvirnu konvenciju o zaštiti prava nacionalnih manjina, kada se nediskriminacija i promocija stvarne jednakosti navode kao prve dvije obaveze država koje ratifikuju Okvirnu konvenciju?

Šta možemo zaključiti iz citiranog člana?

Da je Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH po ovom pitanju diskriminatorski. Da se, izvođenjem pitanja i zaključaka iz, u ovom slučaju, samo jedne sintagme – značajnije manjine – može ispitati regularnost zakonskih okvira, bez ulaženja u dalju raspravu. Da zakon ustupa prostor eventualnim akterima obrazovnog sistema koji su raspoloženi za manipulaciju nad manjinama i sličnim populacijama. Također, da zakon u ovom slučaju ne bi mogao poslužiti kao argument u odbranu protiv kršitelja prava nacionalnih manjina, jer nije precizan i tačan, ne poziva na odgovornost, a daje prostor za manipulaciju.

I na kraju, svi možemo čitati zakone i dužnost nam je reagirati na njih, kako bismo spriječili moguće manipulatore.

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija