Nova čitanja

Filozofija na baušteli / 4

Moba

Ferhat-beg Vuković

26.03.2019

Četvrti čas: o izvorima filozofije – čovjek u svijetu naprava

Foto: Školegijum

Svugdje čovjek nailazi na manipulirane granice mogućnosti svog čina, te napokon mora postaviti sam sebi pitanje: ukoliko je on sam postao napravom, koliko je on sam u stanju učiniti u svijetu naprava, i može li ga on ikako izmijeniti? (Boris Kalin, Povijest filozofije s odabranim tekstovima filozofa, XXII izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1998, str. 15)

 

Postoji jedno nepisano pravilo u našoj firmi: kolegama koji imaju radove na svojim kućama uvijek se ide u ispomoć. Taj se rad ne plaća, osim simbolično, i izuzetno, isključivo ako onaj na čijoj se kući radi insistira da plati.

Asim, jedan od starih majstora iz našeg preduzeća, renovira stari krov na kući u Švrakinu Selu, pa usput, da iskoristi, odluči da nadzida još jedan sprat. Nekolicina nas koristi slobodan dan, odazivamo se pozivu na mobu. Na našu nesreću, Asimova kuća nema prilazni put. Ko dođe automobilom, mora parkirati dvije ulice niže. Odatle mu je zaputiti se među gusto načičkane kuće na obronku Mojmilovog brda. Usput shvati da je Asim, ili bilo ko od vlasnika susjednih kuća, kompletan materijal za izgradnju prenio na rukama.

Nakon što nekako prenesemo materijal za novi sprat i krov, prihvatam se posla na miješalici. Pošto se sama kuća nalazi na veoma strmom terenu, najveći izazov pregaocu je da se miješalica tokom rada ne prevrne. Ubacivanje kreča, cementa i pijeska nalik je žongliranju na konopu. Sam posao, ako izuzmemo specifičnosti terena, protiče normalnim tempom. Usredsređen na ekvilibriranje, ne primjećujem na vrijeme da mi grumen kreča pada u cipelu i odaje se čarima hemijske reakcije u dodiru sa kožom stopala. To otkrivam dosta kasno, tek nakon povratka kući. Koža stopala je vidno izjedena. Izgleda kao poslije marša od 45 km, iako se nisam pomjerio skoro cijeli dan, osim što sam održavao ravnotežu na nizbrdici od 45 stepeni.

Sljedeći dan na poslu, nakon što primijeti moje hramanje, Zijo Čalija, rođak čuvenog Murte Čalije iz našeg radnog kolektiva, praveći od svega sprdnju i šaleći se na Asimov i moj račun, na sebi svojstven razmišlja: Ako si žuljeve dobio na putu do Asimove kuće kojeg nema, kako bi tek nastradao da si hodao po putu kojeg ima...

 

Pitanja za razgovor na času Filozofije:

Koji su izvori filozofije, pored čuđenja, sumnje, i potresenosti?

Zašto filozofija nije jedini mogući pristup svijetu?

Zašto je svakidašnji život pouzdan izvor filozofije?

Zašto filozofiranje nije samo privilegija filozofa?

Najnovije

Digitalizacija obrazovanja u Republici Srpskoj

Projekat Dositej i treća sreća s 27 miliona KM

Enes Kurtović

Izgubljeno u printanju

Sveti Sava na zidu, Dositej u ormaru

Enes Kurtović

Originalni anđeo

Dejan Ilić

U utorak rezultati PISA istraživanja

Vjerodostojni i međunarodno mjerljivi pokazatelji rezultata obrazovanja

Školegijum redakcija

Praznovjerja iz ugla naučnih spoznaja

Lastavica nisko leti pred kišu jer padne pritisak, pa i mušice lete niže

Amna Dervišagić