Nova čitanja

Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo

Školegijum redakcija

27.04.2019

Povodom godišnjice rođenja poznatog bosanskohercegovačkog učitelja i pisca za djecu, Školegijum objavljuje konkurs za nagradu Šukrija Pandžo. Ovogodišnja tema je: Seoske (područne) škole i seoske učiteljice / seoski učitelji. Dužina tekstova, koji mogu biti publicistički ili literarni, ograničena je na najviše 15.000 znakova s razmacima.

Tekstove je potrebno poslati do 30. 6. 2019. na adresu skolegijum@gmail.com u Word-formatu. Predmet maila treba glasiti: Prijava na konkurs za nagradu Šukrija Pandžo.

Pristigli radovi će biti objavljeni na sajtu Školegijuma, a žiri će do 31. 8. 2019. izabrati tri najbolja, čiji će autori i autorice odlučiti koje će tri školske biblioteke dobiti paket knjiga u vrijednosti 500 KM. Autori(ca)ma će na svečanosti u oktobru biti dodijeljene plakete.

Najnovije

MetaFora / 3

Slabo divanim mađarski

Enes Kurtović

Filozofija na baušteli

Deveti čas: Šta je metafizika

Ferhat beg Vuković

MetaFora / 2

Rupa po rupa – zakrpa

Enes Kurtović

Filozofija na baušteli / 6

Šesti čas: znanost i nauka

Ferhat beg Vuković

MetaFora

Zašto je pješak prešao ulicu?

Enes Kurtović