Metodika

Googlanje umjesto razmišljanja

Ima načina da se đaci potaknu da misle, samo treba vremena i truda

Maksuda Muratović

26.06.2020

Djecu, kao, uostalom, i odrasle, treba podsjetiti da čovjek ima mozak koji funkcioniše i bez Googlea. Dobar način je glasno razmišljati o odgovoru koji je mogao biti izguglan.

Ilustracija: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Googlanje je zamijenilo razmišljanje i maštu, te postalo simbol našeg društva opsjednutog tehnologijom. Ova praksa je, nažalost, postala nešto za čime učenice i učenici sve češće posežu, bilo da se radi o regularnoj ili online nastavi, mada je daleko više prisutna za vrijeme ove druge. Naime, online nastavom se gubi neverbalna komunikacija, kao i kontrola nad ponašanjem i aktivnostima đaka, a Google nudi prečice u pronalaženju odgovora na svakodnevna pitanja sa kojima se susrećemo. No, oslanjajući se na Google učenici se navikavaju na jednostavno rješavanje školskih problema i s tim osjećajem će, ukoliko se nešto ne promijeni, zakoračiti u život u kojem im taj servis ne može pomoći! Stoga za nastavnice postaje veliki izazov naći način da u obrazovanju koriste tehnologije, ali da navedu učenike da razmišljaju bez korištenja Googlea, odnosno da ne guglaju odgovore.

Pozitivna nastavnička praksa pokazala je da je moguće nadmudriti Googleove algoritme i izvući maksimum iz učenja na daljinu. Naprimjer, za bosanski jezik treba koristiti Zoom-aplikaciju kada učenice rade lektiru, postavljati im što više pitanja i tada one neće moći guglati, nego će morati razmišljati i pokazati da li su pročitale knjigu. Pitanja tokom časa treba formulisati tako da izazivaju i traže kritičko razmišljanje, ali i da se odgovor nalazi u tekstu na kom se radi. Moguće je i isprobavati kreativnu aktivnost s učenicima stvaranjem digitalne priče na osnovu kratkih filmova – WeVideo se može koristiti kao medij za proučavanje umjetnosti digitalnih priča, a na taj način su svi angažovani i uče nešto novo. Nastavnici jezika mogli bi se odmaknuti od tradicionalnih tekstova poput Romea i Julije, Omera i Merime i slično, koje je moguće pretraživati po internetu bez kraja, i, ako žele, od učenika izmamiti autentičnu misao, prebaciti se na manje poznata djela ili samostalno objavljene tekstove koji zahtijevaju od đaka da ih pročitaju novim očima. Iz prirodnih nauka učenice mogu izvoditi oglede kod kuće i snimati ih, pa uz objašnjenje poslati predmetnom nastavniku. Iz fizike i hemije mogu se učenicima dati razni zadaci i eksperimenti, čije rješavanje će pokazati njihove miskoncepcije koje će se kasnije korigovati. Za rješavanje zadataka mogu koristiti razne PhET simulacije i opisati ih svojim riječima, a iz biologije mogu otkrivati razne biljke, slikati ih u prirodi i opisati.

Pročitajte također — Besplatna internet-pomagala, a nisu džaba: Phet simulacije u nastavi fizike

 

Razlika između guglanja i razmišljanja

Djecu, kao, uostalom, i odrasle, treba podsjetiti da čovjek ima mozak koji funkcioniše i bez Googlea. Dobar način je glasno razmišljati o odgovoru koji je mogao biti izguglan. Zvuči jednostavno, ali djeca zapravo doživljavaju trenutak paljenja žarulje kroz ovu praksu. Primjera radi, jednoj profesorici bosanskog jezika, koja je ovako uradila na času, jedan učenik je glasno rekao: Vau, nikad nisam pomislio da možemo razmišljati o ovim odgovorima!

Još jedna moćna metoda protiv ovog neprijatelja je njegova upotreba unaprijed. Naime, nastavnice mogu, prije nego učenicima dodijele aktivnosti i zadatke, pretpostaviti da je prva stvar koju će uraditi upravo guglanje odgovora, pa to mogu uraditi i one i tako promijeniti način oblikovanja zadataka.

Nastavnik ima pravo osporiti rad koji je učenik predao, a koji je identičan materijalu na Googleu; mora mu dati do znanja da to nije uredu, ali i da zna da učenik može bolje. Djeci treba ukazati na to da su njihovi mozgovi i misli daleko vrednije od onoga što se može pronaći na internetu. U takvim situacijama, jednostavan razgovor sa učenikom će biti od koristi. Nije prijatna situacija, ali vrijedi.

Još jedan od načina izbjegavanja Googleovih odgovora je isprobavanje vizualnih ili verbalnih platformi za učenje. One nude lična iskustva učenja, s mogućnošću pokazivanja nastavnikovog ekrana, a ne lica ili kuće, i odlični su alati za stvaranje prostora za razgovore s više đaka odjednom. Nastavnice koje imaju više od 80 učenika u tri različita odjeljenja ne mogu se sastati sa svakim učenikom posebno, ali Google Meet omogućava rasprave u malim grupama, a Flipgrid pomaže da nastavnik od učenice dobije kratke videoodgovore koji ne bi trebali biti prethodno uvježbani ili istraženi.

I, na kraju, evo i Bloomove taksonomije koju su nastavnici učili na fakultetu i koja pomaže da se rad sa učenicama usmjeri na pitanja višeg, umjesto nižeg reda (Bloomova taksonomija – kognitivna domena: znanje i razumijevanje, Bloom, 1956).

 

 

Nivoi

Tipični aktivni glagoli

Znanje

Učenici znaju reproducirati ili prepoznati informacije, ideje, koncepte i principe u obliku sličnom onome u kojem su ih učili.

Definirati, opisati, identificirati, prepoznati, označiti, nabrojati, povezati, imenovati, ponoviti, reproducirati, izreći, odabrati, navesti, iskazati, poredati, sjetiti se, zapamtiti

Razumijevanje/ovladavanje (niži nivo razumijevanja)

Učenice razumiju i mogu objasniti ili interpretirati informacije zasnovane na prethodno stečenim znanjima.

Opisati, objasniti, raspraviti, dati primjer, grupirati, svrstati, klasificirati, pretvoriti, obraniti, razlikovati, izdvojiti, procijeniti, izvesti, zaključiti, predvidjeti, sažeti, prevesti, preformulirati, smjestiti, pokazati

Primjena (viši nivo razumijevanja)

Učenici odabiru i upotrebljavaju naučene koncepte, principe, teorije i metode kako bi riješili problem ili zadatak u konkretnoj i novoj situaciji.

Primijeniti, izračunati, odabrati, prilagoditi, riješiti, otkriti, demonstrirati, pokazati, baratati, pripremiti, koristiti, upotrijebiti, proizvesti, povezati, ilustrirati, skicirati

Analiza

Učenice su u stanju raščlaniti materijal na osnovne sastavnice, tako da se može razumjeti njegova organizacijska struktura.

Analizirati, raščlaniti, skicirati, razlikovati, izdvojiti, identificirati, prikazati, ukazati na, uporediti, staviti u odnos sa, klasificirati, sortirati, suprotstaviti, proračunati, ispitati, istražiti, eksperimentirati, provjeriti

Sinteza/kreacija

Učenici su u stanju objediniti (povezati, integrirati) dijelove (rezultate, znanja i vještine) u novu funkcionalnu cjelinu ili strukturu.

Urediti, povezati, integrirati, složiti, kreirati, stvoriti, razviti, kombinirati, prikupiti, sakupiti, dizajnirati, generirati, modificirati, organizirati, planirati, preurediti, uskladiti, napisati, predložiti, osmisliti, konstruirati, revidirati, rekonstruirati, formulirati

Evaluacija/vrednovanje

Učenice imaju sposobnost prosudbe vrijednosti materijala za određenu namjenu, u skladu s odabranim kriterijima.

Utvrditi, procijeniti, predvidjeti, vrednovati, ocijeniti, prosuditi, uporediti, zaključiti, interpretirati, suprotstaviti, kritizirati, opravdati, odabrati, podržati, preporučiti, argumentirati, potvrditi

 

Ovo je sjajan podsjetnik da aktivnosti nižeg reda, poput pamćenja i razumijevanja, zahtijevaju odgovore koji se lako mogu pronaći putem Googlea, dok je aktivnosti višeg reda, poput procjenjivanja i stvaranja, mnogo teže pronaći u pretraživaču.

Aktivnosti višeg reda traže više koraka i sintezu znanja. Iako će trajati duže, jer zahtijevaju više vremena da se dođe do odgovora, one prisiljavaju učenice i učenike da uče tokom cijelog procesa. Sve ovo vodi do promjene kvaliteta u sticanju znanja.

Najnovije

Trendovi u podučavanju se pomjeraju

Humor na času

Amna Dervišagić

Konceptualni testovi u nastavi

Provjera znanja bez imena i ocjene

Maksuda Muratović

Zapisi iz učionice

Poruka u boci

Mirza Ahmetović

Zapis iz učionice

Kombinovani model

Mirza Ahmetović

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci i Svjetska sedmica obrazovanja

Pokazali dobre nastavne prakse, iz kojih nastavnice širom svijeta mogu učiti

Rubina Čengić