Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Nakon lockdowna neka djeca zaboravila su koristiti pribor za jelo

Merima Dervišić

17.11.2020

U slučaju starijih đaka bilježi se pad koncentracije, ali i nastavak prepirki koje su počele preko društvenih mreža tokom lockdowna.

Ilustracija: Satur / Shutterstock.com

Britanski ured za standarde u obrazovanju, dječije usluge i vještine objavio je izvještaj na osnovu podataka iz 900 posjećenih škola i vrtića ove jeseni, koji pokazuje da se iskustvo s pandemijom razlikuje u zavisnosti od škole i uzrasta. Prema riječima glavne inspektorice Amande Spielman, postoje tri velike grupe đaka s različitim karakteristikama.

Najteže pogođena grupa su najmlađi učenici predškolskog uzrasta čija je nastava prekinuta. U izvještaju stoji da su ova djeca nazadovala s fondom riječi i brojeva i da su se vratila u pelene, iako je većina njih prije pandemije samostalno koristila toalet. Neka su zaboravila koristiti viljušku i nož.

Najveći broj djece bilježi stagnaciju u obrazovanju. Iako je jasno da su izgubila znanje, jako je teško ocijeniti o kolikom gubitku se radi.

Međutim, postoje đaci čije je iskustvo sa lockdownom bilo pozitivno. Smatra se da se ne radi nužno o djeci iz bogatijih porodica, odnosno sredina, nego o onoj koja se u domovima mogla osjećati dijelom zajednice i provesti više vremena sa svojom porodicom.

U slučaju starijih đaka bilježi se pad koncentracije, ali i nastavak prepirki koje su počele preko društvenih mreža tokom lockdowna. Mnogi učenici fizički su manje aktivni, a neki pokazuju i znake anksioznosti ili narušenog mentalnog zdravlja, što može voditi razvijanju poremećaja u ishrani ili samoozljeđivanju. Izvještaj pokazuje da je određeni broj djece prestao sa školovanjem, ali i da su se neke porodice odlučile na školovanje u kući.

Kada su u pitanju škole i nastavno osoblje, stječe se utisak da se nastoje riješiti samo hitni problemi i da je većina napora usmjerena na to da se nastava ne prekida. Geoff Barton, predsjednik jednog od sindikata direktora škola, kaže da je sve teže odgovarati na finansijske izazove, odnosno kupovinu zaštitnih materijala, ali i plaćanje zamjenskog kadra. Ministarstvo obrazovanja obećava iznos od jedne milijarde funti kako bi se učenice i učenici vratili u škole i kako bi se nadoknadilo izgubljeno gradivo.

Izvor: BBC: Lockdown children forget how to use knife and fork

Najnovije

Svjetski mediji o obrazovanju

Pokret Loši đaci na Tajlandu traži promjene u državi

Merima Dervišić

Svjetski mediji o obrazovanju

Najsiromašnija djeca na velikom gubitku

Merima Dervišić

Svjetski mediji o obrazovanju

Zašto univerzitet u Bristolu testira drogu za studente?

Merima Dervišić

Svjetski mediji o obrazovanju

Pandemija i procvat mikroškola

Merima Dervišić

Svjetski mediji o obrazovanju

Kritičko mišljenje i vrijednosti zajednice protiv teorija zavjere

Merima Dervišić