Obrazovna politika

Obrazovanje djece do deset godina u Sarajevu i Bernu

2 naprema 25 za Bern!

Arifa Isaković

09.04.2021

U Bernu se prelazak djece iz predškolskog u osnovnu školu odvija u saradnji osoblja vrtića, nastavnika iz osnovne škole i roditelja.

Ilustracija: Kittyfly / Shutterstock.com

Prema Svjetskom ekonomskom forumu, švicarski obrazovni sistem po kvaliteti je odmah iza finskog, koji je na prvom mjestu. U Švicarskoj je nadležnost nad obrazovanjem u rukama 21 kantona, i svi su 2018. godine prvi put u historiji Švicarske uveli jedinstven nastavni plan i program – Lehrplan 21.

U Bosni i Hercegovini obrazovanje je u nadležnosti dva entiteta (Republika Srpska i Federacija BiH) i jednog distrikta, a u FBiH dodatno je u nadležnosti deset kantona i oni se od 1995. godine dogovaraju o zajedničkim nastavnim planovima i programima, ali donošenjem kantonalnih anuliraju sve dogovore. To je inicijalni uzrok nekvalitetnog obrazovanja koje đacima nude škole u BiH, a da je nekvalitetno pokazuju rezultati međunarodnih uporednih provjera znanja.

Razlike u obrazovanju djece do 10. godine života, kada se stvaraju temelji za daljnje obrazovanje, pokazat ćemo poredeći koncepte obrazovanja i nastavne planove u kantonima Bern i Sarajevo.

 

Obrazovanje do 6. godine života

Obavezno obrazovanje djece u Kantonu Bern počinje s navršene četiri godine života, a u Kantonu Sarajevo s navršenih pet. U Kantonu Bern djeca sa pet i čest godina imaju sedmično 25 časova nastave, a u Kantonu Sarajevo djeca sa šest godina imaju sedmično samo dva časa nastave!

U školama u Kantonu Bern razrede sa djecom od četiri do šest godina vodi jedno nastavno lice, a zavisno od veličine ili sastava razreda postoji mogućnost angažiranja pomoćnog nastavnika. Djeca dolaze u vrtić s različitim predispozicijama, iskustvima i kompetencijama. Nastavno lice utvrđuje stanje razvoja djeteta promatranjem i razgovorima s roditeljima, tako da djeca kojoj je za razvoj potrebno dodatno poticanje dobijaju ciljanu podršku.

S ciljem razvoja govornih sposobnosti i izgradnje vokabulara, djeca uče da se izražavaju i saopštavaju, pričaju doživljaje i slušaju priče. Uče čitati i pisati tako što slogove i riječi opažaju u pjesmama i rimovanjima. Kroz igru s količinama i brojevima raspoznaju odnose i zakonitosti.

S druge strane, djeca u Kantonu Sarajevo u šestoj godini života u okviru obaveznog predškolskog obrazovanja imaju sedmično samo dva časa nastave. To nije dovoljno ni da učiteljica upozna djecu ili utvrdi stanje njihovog razvoja, što je preduvjet za pružanje ciljane podrške, posebno za djecu s poteškoćama u razvoju.

 

Više časova, a manje domaće zadaće

Nakon dvogodišnjeg predškolskog obrazovanja djeca u Kantonu Bern polaze u prvi razred osnovne škole, kao i djeca u Kantonu Sarajevo. Ali u Kantonu Bern prelazak iz predškolskog u osnovnu školu uvjetovan je stanjem u razvoju djeteta, a to znači da on može biti godinu prije ili godinu kasnije. Prelazak iz predškolskog u osnovnu školu odvija se uz saradnju nastavnog osoblja vrtića, nastavnih lica prvog razreda osnovne škole i roditelja djece, što u Kantonu Sarajevo nije praksa.

Prema Lehrplanu 21, povećan je broj časova, ali je smanjen obim domaćih zadataka, i to je sada sedmično maksimalno 30 minuta za obdanište do drugog razreda i 45 minuta za učenike od trećeg do šestog razreda.

U školama u Kantonu Sarajevo u 1. razredu osnovne škole nastavnici se susreću s problemom razlika među đacima u pogledu iskustva, znanja i kompetencija. Taj problem u osnovnom obrazovanju u Kantonu Bern riješen je u onih 25 časova nastave sedmično tokom dvogodišnjeg predškolskog obrazovanja.

Iz ovog možemo zaključiti da uzrok loših rezultata učenika i učenica iz BiH na PISA testiranju nije opterećenost nastavnim predmetima i časovima, nego nepostojanje nastave u predškolskom obrazovanju i nedovoljan broj časova u nižim razredima osnovne škole, kada se stiču osnove pismenosti.

 

 

 

Lehrplan 21

 

Okvirni nastavni plan i program devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u BiH (nakon obavezne godine predškolskog obrazovanja)

 

 

Prvi ciklus – 1. i 2. razred kao predškolsko obrazovanje

Drugi ciklus – 3, 4, 5. i 6. razred

Treći ciklus – 7, 8. i 9. razred

 

 

Prva trijada – 1, 2. i 3. razred

Druga trijada – 4, 5. i 6. razred

Treća trijada – 7, 8. i 9. razred

Predškolsko obrazovanje

 

-          traje dvije godine i dio je osnovnog obrazovanja

-          nastava traje pet dana sedmično ili 25 sati

-          programski sadržaji dio su nastavnog plana i programa za osnovu školu

 

 

-          traje godinu i obavezno je za djecu s navršenih pet godina

-          nastava traje dva sata dnevno ili deset sati sedmično

-          programski sadržaji nisu dio nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Nastavni plan u Kantonu Bern – Prvi ciklus ili predškolsko obrazovanje

 

Nastavni predmet

1.      razred

2.      razred

 

Njemački

6

6

 

Matematika

5

5

 

 Priroda, čovjek, društvo

6

6

 

 Slikovno, tekstilno i tehničko stvaranje

3

3

 

Muzika

2

2

 

 Kretanje i sport

3

3

 

Ukupno časova

25

25

 

         

 

 

Nastavni plan u Kantonu Bern – Drugi ciklus

Nastavni predmet

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

Njemački

5

5

5

5

Francuski

3

3

2

2

Engleski

 

 

2

2

Matematika

5

5

5

5

Priroda, čovjek, društvo

6

6

6

6

Slikovno, tekstilno i tehničko stvaranje

 

4

 

4

 

5

 

5

Muzika

2

2

2

2

Kretanje i sport

3

3

3

3

Mediji i informatika

 

 

1

1

Ukupno časova

28

28

31

31

 

Nastavni plan i program od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u Kantonu Sarajevo

 

Nastavni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Bosanski jezik i književnost/ Hrvatski jezik i književnost/ Srpski jezik i književnost

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

4

Engleski jezik – prvi strani jezik

 

1

 

1

 

2

 

2

Matematika

2

4

4

4

Moja okolina

2

2

2

2

Informatika

1

1

1

1

Muzička/

Glazbena kultura

 

2

 

2

 

2

 

2

Likovna kultura

2

2

2

2

 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

3

 

2

 

2

 

2

 

UKUPNO

16

19

19

19

 

Izborni, fakultativni predmet

 

/

 

/

 

/

 

/

Vjeronauk/ Društvo/Kultura/Religija

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Ukupno sedmično opterećenje učenika

 

17

 

20

 

20

 

20

 

             

Izvori:

  1. Nastavni planovi i programi za 1, 2, 3. i 4. razred osnovne škole u Kantonu Sarajevo
  2. Kanton Bern: Lehrplan 21 für die Volksschule des Kantons Bern
  3. Kanton Bern: Lehrplan 21
  4. Lehrplan Volkschule Kanton Zürich: Lektionentafeln
  5. Stadt Zürich: Themen Angebote

Najnovije

Kad komisija ima diskreciono pravo

Nula bodova za rad u trinaest škola

Nakon izmjena Zakona o visokom obrazovanju

Lubrikacija privremenih odluka naspram sistemskog rješenja

Hana Vranac

Idealni obrazovni sistem u BiH

Čekajući Godoa

Maksuda Muratović

Prilog javnoj raspravi o novim kurikulumima u Zeničko-dobojskom kantonu

Razlike su minimalne

Edina Međić

Komisije za prijem novih zaposlenika

Abakusi u hladu fikusa

Dženeta Ajanić