Obrazovna politika

Kantonalni stručni aktivi ostali samo u pravilnicima

Plaši li se obrazovna vlast saradnje među nastavnicima

Arifa Isaković

19.10.2022

Obrazovna vlast u Kantonu Sarajevo ukinula je stručne aktive kao jedini vid saradnje između nastavnika istog ili srodnih predmeta.

Ilustracija: Ajdin Kamber / Shutterstock.com

U Kantonu Sarajevo više nema stručnih aktiva! 

Prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju (Broj 23. vp (ks.gov.ba), stručni aktiv obrazuju nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva i više srodnih predmeta, odnosno nastavnici određenih nastavnih oblasti. Radom stručnog aktiva rukovodi nastavnik kojeg na početku svake školske godine određuje Nastavničko vijeće. Poslovi stručnog aktiva na nivou škole su da: prati realizaciju nastavnog plana i programa i predlaže mjere za njegovo unapređenje, usaglašava kriterije ocjenjivanja, predlaže izmjene nastavnog plana i programa u skladu s tehnološkim razvojem i dostignućima u toj oblasti, daje prijedlog direktoru u vezi s podjelom predmeta na nastavnike i učestvuje u izradi i izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika. Na ovim poslovima, pogotovo na unapređenju nastavnog plana i programa i usaglašavanju kriterija ocjenjivanja, neophodna je saradnja nastavnika i na nivou kantona, ali nema više kantonalnih predsjednika stručnih aktiva koji bi zakazivali sastanke i rukovodili radom stručnih aktiva. 

Predsjednike stručnih aktiva za vrijeme mandata ministra Elvira Kazazovića izabrali su neformalni stručni aktivi, a za obavljanje funkcije predsjednika dobili su rješenja ministra. 

S početkom školske 2022/23. godine ne postoji ni odluka o ukidanju stručnih aktiva, ali ni rješenje ministra za obavljanje funkcije predsjednika stručnog aktiva – starima je istekao mandat, a novi nisu izabrani. 

U Kantonu Sarajevo ne postoji zakonski ni podzakonski akt kojim je propisano osnivanje kantonalnih stručnih aktiva, niti način na koji se bira predsjednik kantonalnog stručnog aktiva. Za vrijeme postojanja Prosvjetno-pedagoškog zavoda u Kantonu Sarajevo stručnim aktivima su rukovodili stručni savjetnici, što i nije bilo najbolje rješenje jer su stručni aktivi nastavničke/učiteljske organizacije s kojima obrazovna vlast treba sarađivati. (Prosvjetno-pedagoški zavod je ukinut, ali u važećem Pravilniku o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovim učenika još piše da sastanke stručnih aktiva organizira Prosvjetno-pedagoški zavod!) Sada se aktivi spominju još u Pravilniku o ocjenjivanju učenika (Broj 24. vp (ks.gov.ba), u kojem, između ostalog, piše: Kriterije ocjenjivanja određenoga nastavnoga predmeta, te načine, skale i postupke vrednovanja izrađuje stručni aktiv nastavnika određenog nastavnog predmeta na području Kantona Sarajevo uz stručnu pomoć matične visokoškolske ustanove/fakulteta i saglasnost (...) Stručni aktivi obavezni su jednom godišnje analizirati kriterije ocjenjivanja i Ministarstvu predložiti mjere za njihovo unapređenje.

Stručni aktivi kao profesionalne organizacije učitelja/nastavnika spominju se i u Preporuci o statusu učitelja, usvojenoj na Posebnoj sjednici Međuvladine konferencije o statusu učitelja, pod pokroviteljstvom UNESCO-a Pariz, 5. 10. 1966. godine, na osnovu koje je 5. oktobar proglašen Međunarodnim danom učitelja. U dijelu koji se odnosi na odnos između učitelja i odgojno-obrazovnog sistema u cjelini napisano je da vlasti trebaju potpomagati osnivanje i rad stručnih aktiva u školi i izvan nje, u cilju promicanja suradnje među učiteljima istog predmeta te posvetiti dužnu pozornost mišljenjima i prijedlozima tih aktiva. Naprimjer, u Srednjobosanskom kantonu kantonalni stručni aktivi uključeni su i u provođenje Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjima školama, a obrazovna vlast u Kantonu Sarajevo ukinula je stručne aktive kao jedini vid saradnje između nastavnika istog ili srodnih predmeta. Zaboravili su, ili se plaše saradnje među nastavnicima? 

Predsjednik Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo Saudin Sivro misli da je aktive ukinula ministrica Hota Muminović jer nije izdala rješenja o imenovanju novim predsjednicima aktiva.

No, zato je osnovan Institut za preduniverzitetsko obrazovanje, čiji članovi, sudeći prema informaciji iz Ministarstva, ovih dana kreću u osnovne i srednje škole da pružaju stručnu pomoć u planiranju i praćenju nastavnih planova i programa, odnosno da pomognu u procesu reforme obrazovanja i poboljšanja kvaliteta obrazovanja. Nigdje u aktima o osnivanju Instituta ne piše da oni to trebaju raditi, a otvoreno je pitanje i jesu li obučeni za to.

 

Najnovije

San i zamajava

Nenad Veličković

Uz Međunarodni dan obrazovanja

Kriza, kriza, e pa šta je...

Nenad Veličković

Globalna obrazovna strategija i saradnja u sektoru obrazovanja

Šta će osmorka sa sedmorkom

Lamija Tanović

Depolitizacija obrazovanja

121 smijenjeni direktor podnio je tužbu, 81 protiv svoje škole

Smiljana Vovna

Još malo o reformi obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Grlom u jagode, pa kud ko

Arifa Isaković