Poštovane kolegice i kolege,

Prijavite dostupnost

09.08.2013

Poštovane kolegice i kolege,

Školegijum, polugodišnji časopis koji se štampa na 132 strane u koloru, već je pet puta do sada poslan na adrese oko 800 škola u BiH. Međutim, mnogi od vas žale se da ga nisu nikada vidjeli. Molimo vas da provjerite da li je vaša škola na spisku, i da li je njena adresa na tom spisku (osnovne škole i srednje škole) tačna. Predlažemo da nam pošaljete ime odgovorne ili kontakt-osobe, na koje bismo ubuduće slali besplatne primjerke Školegijuma - a broj šest već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Također, molimo da nas obavijestite ukoliko ne želite da budete na listi škola u kojima se čita naš časopis.

Sve vaše prijedloge, podatke i sugestije očekujemo u inboxu na adresi skolegijum@gmail.com.

Školegijum redakcija