Obrazovna politika

Javna rasprava

Pravila

Školegijum redakcija

02.12.2013

Pozivamo Vas da date svoje mišljenje o nacrtu Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u osnovnim školama u KS

Poštovani čitatelji i čitateljice,

U udruženju “Kali Sara – Romski informativni centar“ u sklopu projekta Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u Kantonu Sarajevo, koji se realizira u partnerstvu sa COI Step by Step, izradili su NACRT Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u osnovnim školama u KS.

Pravila će, prema ustaljenoj proceduri, biti predložena Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje, a Vas pozivamo da se uključite u javnu raspravu o dokumentu i date svoj doprinos u borbi protiv diskriminacije.

PDF verziju Nacrta Pravila možete preuzeti OVDJE.

Svoje prijedloge, sugestije, komentare i ideje možete slati na adresu skolegijum@gmail.com.

Projekat se realizira uz partnersku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH i Fonda otvoreno društvo BiH.

Sveukupni cilj projekta je povećati pristup i kvalitet obrazovanja romske djece u osnovnim školama KS i postaviti dugoročni osnov za kreiranje inkluzivnog i nediskriminatornog obrazovanja za svako romsko dijete. 

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica