Odgojni aspekti

Školegijum se raspituje

Vjeronauka i razbiologija

Nenad Veličković, Selma Hafizović

28.02.2014

Školegijum je zamolio tri nastavnika, dva vjeronauke (katoličke i islamske) i jednog biologije, da odgovore na pitanje kako oni gledaju na činjenicu da djeca u vezi s porijeklom čovjeka na jednom času uče jednu istinu, a na drugom drugu, i kome bi u vezi s tim trebalo da vjeruju, jer u oboje ne mogu, jedno isključuje drugo...

Školegijum je zamolio tri nastavnika, dva vjeronauke (katoličke i islamske) i jednog biologije, da odgovore na pitanje kako oni gledaju na činjenicu da djeca u vezi s porijeklom čovjeka na jednom času uče jednu istinu, a na drugom drugu, i kome bi u vezi s tim trebalo da vjeruju, jer u oboje ne mogu, jedno isključuje drugo...

Iako su se nastavnici izjasnili pismeno, i potpisali, odlučili smo da ništa od podataka te vrste ne objavimo, jer pretpostavljamo da odgovori ne bi bili različiti ni u drugim školama, niti u drugim gradovima. Zadatak je za čitaoca da prepozna odgovor nastavnika biologije.

Odgovor prvi.

"Pitanje teorije evolucije je već čitavo stoljeće razmatrano, kako u naučnim, tako i u vjerskim krugovima i data su mnogobrojna mišljenja i teorije.

Razmatrajući ovu teoriju treba imati u vidu da ova naučna teorija prolazi i prolazila je, kroz mnoge faze, te da napredovanjem nauke i tehnologije, gotovo svakodnevno, u naučnim krugovima pojavljuju se nova otkrića i činjenice.

Sa strane vjerskih knjiga ova stvar je jasna i nepromjenjiva, Bog je jedini Stvoritelj i creatio ex nihilo. Naravno, vjerske knjige (Kuran, Biblija, Tora) nisu naučne knjige i ne bave se naučnim pitanjima, ali određene naučne činjenice koje se na jezgrovit način izlažu u ajetima Kurana čovjek je uspio otkriti tek korištenjem tehnologije 20. stoljeća.

Naravno, bilo bi potrebno puno više papira da se obrazloži pitanje evolucije sa stanovišta vjere, zbog toga ostavljam prostora svim zainteresiranim da mi se obrate, a ja ću ih vrlo rado uputiti na dostupnu literaturu koja se bavi ovom problematikom.

Moj zaključak bi bio da učenici koji dolaze na vjeronauku deklarišu se kao vjernici i samim tim svojom voljom prihvataju Boga kao Stvoritelja. Važno je napomenuti da učenici sami biraju da li će ili ne dolaziti na časove vjeronauke, a na časovima biologije su obavezni i nemaju izbora.

Na kraju ne mogu odoliti da ne komentarišem samo pitanje na koje sam dao svoj skroman odgovor.

U vremenu u kojem živimo, gdje se manifestuju razne podjele sa kojima se nosimo, smatram da treba težiti ka jedinstvu i sličnostima, a ne razilaženjima i razlikama. Za časopis namijenjen učenicima, po mom mišljenju, puno je korisnije pisati o ljubavi i slozi, a ne o razlikama i razmiricama.

Smatram da postoji mnogo aktuelnih i lijepih tema koje svakako zavređuju pažnju jednog edukativnog časopisa, a koje ne potiču na razilaženja, razlike i razmirice.

Odgovor drugi

Crkva prihvaća evoluciju kao moguću i znanstveno prihvatljivu teoriju koja ne isključuje Božji zahvat u stvaranje. Evolucija, koja ne prelazi granice znanstvenog tumačenja, ne može isključiti biblijske istine o stvaranju čovjeka i svijeta. (Udžbenik kat. vjeronauka)

Citiranjem ovog teksta želim reći da jedno ne isključuje drugo i da djeca, pa tako i svaki čovjek, treba da vjeruje u ono što je istinito. Istina je jedna i ne mogu postojati dvije istine!

Odgovor treći 

Evolucije je biološka disciplina koja prati i proučava razvoj živog svijeta. Ciljevi i zadaci evolucije su: saznati kako je nastao život na Zemlji, kako se održavao kontinuitet života kroz dugi vremenski period, kako su se živi sistemi mijenjali i kako je nastao ljudski rod.

Primarna potreba čovjeka je bila tražiti znanje o Božjem stvaranju, a ne njegova negacija.

Darwinova teorija evolucije u dobroj mjeri je ideologizirana i korištena od strane ateista u njihovoj antivjerskoj kampanji kao ideološka matrica antireligijskih učenja. Biolozi djeci jasno tumače da je teorija samo teorija, a ne naučna istina. Cilj nauke je pronaći naučne dokaze i činjenice kao i manjkavosti i nedostatke dosadašnjih teorija. Dakle, treba jasno istaknuti da ne postoje dvije istine. Istina je samo jedna i u tome će se usaglasiti i vjera i nauka. Uzvišeni Bog je stvoritelji i vladar svega, a na čovjeku je da to istraži i sazna.

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković