Poziv: Škola koju volim

31.10.2011

Ukazati na postojanje dobrih praksi

Multidisciplinarno društvo za unapređenje mentalnog i socijalnog zdravlja (MDD Sarajevo) u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja, Inicijativom mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, a uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo realizira projekat "Škola koju volim", koji finansira Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Cilj objavljivanja zbornika radova je ukazati na postojanje dobrih praksi koje počivaju na izuzetnom angažmanu i kreativnosti pojedinaca, koji žele uskladiti odgojne potrebe učenika ovisno od njihovog uzrasta, interesovanja i sposobnosti s potrebama društvene sredine, te pozitivno utjecati na razvoji samostalne odgovorne i funkcionalne ličnosti.

Poziv za dostavljanje radova.

Poziv na konferenciju “Škola koju volim”.

Školegijum redakcija