Fotokritika

Sveti duh maturantski

13.06.2014

Kakve veze srednje tehničke škole imaju sa sakralnim objektima čije slike krase maturantske postere?

Kakve veze srednje tehničke škole imaju sa sakralnim objektima čije slike krase maturantske postere?

Da li su dizajneri postera u naletu „Copy/Paste“ kreativnosti, napravili propust i na maturantski poster učenika srednje tehničke škole postavili sliku crkve koja je trebala biti pozadinska slika studentima bogoslovije?

Da li je pravoslavna crkva stipendirala đake i time stekla pravo da se kao sponzor pojavi u izlogu skupa sa slikama svojih stipendista?

Da li su maturantski posteri s slikama crkve jeftiniji od postera sa likovima Marije Kiri, Nikole Tesle, Njutna ili Ajnaštajna?

Ili je ovo znak da u budućnosti nećemo zvati majstore u kuću prije nego što izgovorimo jednu od molitvi iz Maturantskog molitvenika:

Instalateri: "Oče naš, koji jesi na nebesima, udesi da softver podrži rutersku platformu!"

Elektirčari: "Care nebeski, utješitelju, faza, nula, faza, nula, faza, nula..."

Mašinski tehničari: "Gospode pomiluj zubčasti remen, neka se smanji trenje i spriječi varničenje!"

U ime oca i sina i duha maturantskoga – amen!

Školegijum redakcija