Akcija

Šta je Operacija septembar

20.06.2014

Redovno praćenje radova na sanaciji škola može đacima i roditeljima dati pravovremenu sliku stanja u školi i odgovor na pitanje: hoće li nova školska godina početi u septembru.

Školegijum je pokrenuo rubriku Operacija septembar, u kojoj namjerava objaviti seriju reportaža o školama stradalim u poplavama i klizištima, a osim toga i nekoliko analiza rada nadležnih institucija u vezi sa ovom temom.
Stranica Školegijuma sve je posjećenija, na njoj trenutno ima najviše vijesti o obrazovanju, tekstovi su jako uticajni u obrazovnim krugovima, te čitani i u zemljama inostranstva. 
To sve otvara mogućnosti da informacije o potrebama stradalih škola brže dođu do više zainteresovanih donatora i uopšte ljudi koji su spremni na bilo koji način pomoći. 
Isto tako, redovno praćenje radova na sanaciji škola može đacima i roditeljima dati pravovremenu sliku stanja u školi i odgovor na pitanje: hoće li nova školska godina početi u septembru.
Najzad, informacije prikupljene od nadležnih osoba i sa lica mjesta, sedmično ažurirane i u svakom trenutku svima dostupne, mogu biti od velike koristi za eventualne korekcije odluka i planova. 
Na ovaj način vjerujemo da Školegijum može dati mali doprinos efikasnijem saniranju šteta i brzom povratku djece u zdrave i sigurne učionice.


(Foto: Ines Haskić)

Školegijum redakcija