Odgojni aspekti

Razrookoliš

Globalno otupljivanje

Enes Kurtović

04.09.2014

Znate li da je u nekim saveznim državama SAD-a, sve do 1968. godine bilo zabranjeno podučavanje teorije evolucije u školama? Naime, tek je te godine Vrhovni sud SAD-a u slučaju Epperson vs. Arkansas donio presudu kojom se u javnim školama zabranjuje svako učenje zasnovano na tumačenjima jedne religije.

Priča sa zapadne strane

Međutim, konzervativna hrišćanska zajednica u SAD-u i danas intenzivno radi na unošenju u školske kurikulume sadržaja koji bi na izvjestan način bili u skladu sa biblijskim učenjem. Tako je grupa kreacionista 1989. godine objavila udžbenik pandama i ljudima namijenjen nastavi biologije u višim razredima, a u kojem se po prvi put spominje teorija inteligentnog dizajna. Prema toj teoriji, pojava kompleksnih formi živih bića ne može biti objašnjena procesima kao što je evolucija i prirodna selekcija, već je u njihovom nastanku učestvovala neka inteligentna sila. Glavni propagatori ove teorije okupljeni su oko Discovery Instituta (Seattle, savezna država Washington) i po njima ta inteligentna sila, taj dizajner je biblijski Bog, mada se upravo zbog presude Vrhovnog suda ta tvrdnja nigdje javno ne navodi. Pored biblijskog Boga, kao potencijalni dizajner spominje se i vanzemaljska inteligencija, kao i teorija da je cijeli svemir ispunjen određenom životnom silom.

Ni činjenica da su anglikanska i katolička crkva 2008. godine objavile  kako Darvinova teorija evolucije nije u suprotnosti sa biblijskim učenjem, a ni sudska odluka u slučaju Kitzmiller vs. Dover iz 2005. godine kojom je presuđeno da inteligentni dizajn nije naučna teorija, da se u suštini ne razlikuje od kreacionističkih, religijskih učenja iz kojih i proizlazi, nije zaustavila nastojanja konzervativaca da izbace učenje o evoluciji iz školskih programa u SAD-u. Posvećenost naučnika sa spomenutog Instituta garantuje da će se borba za povratak biblijskog učenja u američko javno školstvo nastaviti i u budućnosti. Naravno, ne treba izgubiti iz vida finansijsku podršku koju Institutu daje američka bijela, evangelistička, konzervativna, republikanska (čitaj: bogata) zajednica, čiji je najbolji primjer kalifornijski multimilioner i evangelistički fundamentalista Howard Ahmanson Jr., poznat po svom zalaganju za američko društvo usklađeno sa biblijskim zakonima.

Evropska iskustva

U istraživanju javnog mnijenja, koje je u 2011. godini uradila agencija Ipsos u 24 zemlje svijeta, 41% ispitnika se izjasnilo kao evolucionisti, 28% kao kreacionisti, dok je 31% ispitanika bilo neodlučno. Evolucionistička gledišta su najpopularnija u Švedskoj (68%), Njemačkoj (65%) i Kini (64%), dok kreacionistička stajališta podupire 75% ispitanih u Saudijskoj Arabiji, 60% u Turskoj, 57% u Indoneziji. SAD su česte na ovoj listi sa 40%, između Brazila (47%) i Rusije (34%).

Nedavno istraživanje na Unverzitetu u Dortmundu (SR Njemačka) pokazalo je da više od jedne petine studenata koji su željeli postati učitelji ima dvojbe oko Darvinove teorije evolucije; 17% studenata koji su studirali biologiju na osnovnom nivou sumnja u evoluciju, kao i gotovo 8% studenata koji su studirali biologiju na višem nivou studija. Pretpostavlja se da je razlog u sve većem broju privatnih škola, kojima upravlja konzervativna evangelistička crkva. Oko 26.000 učenika pohađa 80 evangelističkih škola, od kojih njih polovina pripada Udruženju evangelističkih škola, koje zagovara izučavanje kreacionizma uz teoriju evolucije. Komitet za kulturu, nauku i obrazovanje Vijeća Evrope je 2007. godine objavio izvještaj Opasnosti od kreacionizma u obrazovanju u kojem je označio kreacionizam i sve njegove forme, uključujući  i inteligentni dizajn, kao ideje koje se na zasnivaju na naučnim činjenicama, koje se ne mogu koristiti u naučne svrhe, te stoga nisu ni primjerene za podučavanje.

Kosovska etika izražena u narodnim pjesmama, smatra se i danas najvišim dometom moralne svijesti jednog naroda, utkane u bol za izgubljenom državom koju treba vaskrsnuti oslobađanjem Kosova i svih srpskih zemalja... (Pravoslavna vjeronauka 7, N. Pajić, Katehetski odbor, Banja Luka 2005)

Svaki dio biljke prima vodu i hranu baš kao što i svaki dio ljudskog tijela prima određenu količinu krvi koju pumpa srce. Drvo nema pumpe. Kako se onda sok penje u stablo? Nauka ovo pitanje nije riješila. Postoji više teorija o tome, ali ni jedna od navedenih teorija nije ponudila pravi odgovor na ovo pitanje. (Vjeronauka 4)

Svako ptičije pero ima posebne mišiće i tako ptica može upravljati krilima. Ima li ijedan avion na svijetu ptičiju vještinu pokreta. Šta misliš šta bi se desilo s avionom kada bi se kao ptica obrušio u vodu? (Vjeronauka 4)

 Nek’ komšiji crkne majmun

Desnica je u Hrvatskoj, uz veliku podršku katoličke crkve, koristeći pravni instrument referenduma kao izraza direktne demokratije, u 2013. godini izvršila promjenu Ustava Republike Hrvatske po pitanju definicije braka kao zajednice isključivo muškarca i žene. U trenutnim uslovima, na talasu osnažene desnice u Hrvatskoj bi vrlo lako mogao proći i referendum o izbacivanju teorije evolucije iz školskih udžbenika.

U Srbiji se 2004. godine tadašnja ministarka prosvjete i sporta, kadar Demokratske stranke Srbije, Ljiljana Čolić proslavila u svjetskim razmjerama svojom odlukom o zabrani učenja Darvinove teorije evolucije u nastavi biologije za osmi razred osnovne škole. Prije toga, zabranila je učenje engleskog jezika u prvim razredima, uvela vjeronauku kao obavezan predmet, te  zabranila informatiku (zbog  lošeg  uticaja na zdravlje djece). Zbog pritiska javnosti, ova je primjerka inteligentnog dizajna prihvatila ponuđenu ostavku, ali je ostala dosljedna svojim uvjerenjima izjavljujući u medijima: Nikada neću prihvatiti tvrdnju da mi je pradeda bio majmun.

Tako je govorio Yahya

Rijaset Islamske  zajednice u BiH, koji je nadležan za uređivanje udžbenika islamske vjeronauke za osnovne škole u BiH, na svojim internetskim stranicama, kroz tekst hafiza dr. Safveta Halilovića zastupa stajalište kako nema sumnje da suzločinačke ideologije poput ’rasizma, nacizma fašizma’ koristile upravo teoriju evolucije kao naučnu podlogu u kreiranju svojih naučavanja, aktivnosti i programa. Navodi se i da je Darvinova teorija evolucije doživjela kolaps jer su je pobili rezultati biohemije i genetike, o čemu su napisane mnoge knjige, ali se ne navodi koji drugi zaključak ili teoriju su ti rezultati postavili. Neispravnost teorije evolucije, koja zagovara da je čovjek nastao od životinje, dovodi se u vezu sa rastom nemorala u materijalistički orijentisanim društvima, pa se kao dokaz koji potvrđuje štetnost evolucije iznosi podatak da se u SAD-u godišnje snimi 10.000 pornofilmova. U tekstu se navodi i suštinski razlog neslaganja ove vjerske institucije sa teorijom evolucije: Ta teorija vodi u ateizam jer odobrava bavljenje tumačenjem svijeta i života bez potrebe za Stvoriteljem. U nastavku teksta preuzeta je argumentacija protiv teorije evolucije koju iznosi turski autor Adnan Oktan, poznatiji pod estradnim imenom Harun Yahya. Oktan je autor niza publikacija, a zanimljiva je knjiga posebno pripremljena za djecu školskog uzrasta Djeco, Darvin je lagao koju  je za bosansko tržište prevela i objavila Izdavačka kuća NID Bosančica 2007. godine. U pogovoru autor navodi da je cilj pripremanja ove knjige objasniti da je Stvaralac svih živih bića i cijeloga kosmosa Allah, dž.š. Zatim, da je čitav svemir stvorio Allah, jedna je očita činjenica. Međutim, neki ne žele vjerovati da Svevišnji uopće postoji. Stoga su iznijeli laž podržavajući teoriju evolucije.

 Razroki pogled na svijet

U udžbenicima islamske vjeronauke, o postanku čovjeka nalazimo citat: On vas stvara od zemlje, od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate... (Kur’an, Al-Mu’min, 67).

Udžbenik vjeronauke za 2. razred srednje škole na str. 98 prenosi tekst Miroljuba Petrovića (jedino nemuslimansko ime u udžbeniku), koji kaže: “Kako su nastali živi sistemi koji su mnogo složeniji od bilo čega što je čovjek napravio. Danas postoje tri odgovora koje naučnici nude kao odgovor na ovo pitanje. To su:

1.  živi sistemi su nastali slučajno, sami od sebe;

2.  žive sisteme je stvorila Superiorna Inteligencija Koja postoji u svemiru;

3.  ne znamo kako su nastali živi sistemi.“

U nastavnom planu i programu katoličkog vjeronauka, koji je odobrila Biskupska konferencija BiH nalazimo da je jedno od obrazovnih postignuća otkriti i naslutiti da je sve što postoji stvorio Bog (drugi razred), te objasniti značenje i poruku biblijskog govora o stvaranju čovjeka; uočiti zašto je čovjek kruna Božjeg stvaranja (deveti razred).

Prema nastavnom planu i programu pravoslavne vjeronauke u osmom razredu osnovne škole učenici šest nastavnih sati obrađuju temu Netačna učenja o svijetu, na kojima trebaju prepoznati pogrešne teorije o nastanku svijeta. Godinu dana poslije, u devetom razredu na nastavi biologije u okviru nastavne cjeline Porijeklo i razvoj ljudske vrste učenici trebajuobjasniti sličnost čovjeka sa čovjekolikim majmunima, atavizam, rudiment; sagledati razliku između današnjeg čovjeka i pračovjeka i definisati porijeklo današnjeg čovjeka.

U udžbenicima biologije za deveti razred, kod svih izdavača lekcija o evoluciji i Darvinova slika još uvijek stoje, jer je tako propisao Nastavni plan i program. Lekcija je u nekim izdanjima na kraju udžbenika, pa se nekad ne stigne ni obraditi u toku školske godine. A o očitoj koliziji sadržaja iz biologije, ali i drugih prirodnih nauka, i onoga što djeci predaju vjeroučitelji, ne brinu se puno ni kreatori nastavnih planova, ni autori udžbenika, ni nastavnici. Oni samo rade svoj posao i svako priča svoju priču.

Problem razrokog gledanja na svijet u kojem žive, djeca moraju riješiti sama ili uz pomoć svojih roditelja. A roditelji, istrenirani vlastitim iskustvom preživljavanja u ovoj zemlji, najčešće slijede liniju manjeg otpora i djeci savjetuju da na časovima biologije govore jedno, a na časovima vjeronauke drugo. Kao rezultat imamo stanje kolektivnog uma u kojem nije jasno šta je vjera a šta nauka, a u takvom stanju najbolje prolaze pseudovjera i pseudonauka.

Ko ne vjeruje, nek’ sedam dana triput dnevno pije Torabijeve vode.  

http://www.newscientist.com/article/mg20827833.000-creationism-lives-on-in-us-public-schools.html#.UswFDdJDvHQ

http://www.adl.org/assets/pdf/civil-rights/religious- freedom/religfreeres/IDNotScidocx.pdf

http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_con- tent&view=article&id=13543:teorija-evolucije-nauka-ili podvala&catid=41:aktuelnosti&Itemid=997 

http://vladahbz.com/downloads/NPPza%20devetogodisnje%20obrazovanje%20HBZ.pdfhttp://www.eobrazovanje.com/Osnovno/Pages/NastavniPlanIProgramOsnovnoObrazovanje.aspx

 

(Tekst je prvobitno objavljen u štampanom Školegijumu broj 7. Potražite Školegijum na trafikama.) 

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković