Obrazovna politika

Školegijum komentar

Klađenje na mrtvog konja

Nenad Veličković

20.09.2014

Junak ovog osvrta nije Damir Mašić, ministar nauke i obrazovanja u vladi Federacije, nego stranka koja u svojoj izbornoj kampanji njegove pobačaje predstavlja kao preporod obrazovanja.

U izbornu kampanju na internetu SDP je krenuo atraktivnom prezentacijom (o posudbi slike turskih rudara već se u medijima pisalo) podijeljenom na sve važnije resore, unutar kojih se u tri kolone nabraja šta se zateklo, šta se uradilo i šta će se uraditi.

Školegijum je s pažnjom pročitao odjeljak uradili koji se tiče oblasti obrazovanja, i u nastavku dajemo osvrt na njegov sadržaj.

Prije svega, nije jasna veza između ove stranke i tijela nadležnih za obrazovanje. Ako zakone donose i provode kantonalni organi (ministarstva, skupštine), onda je trebalo pokazati prosto i konkretno koji su ljudi, na kojim nivoima vlasti, kada i kako, provodeći stranački program, zaslužni za ovo čime se SDP hvali.

Budući da je taj bitan link između izborno-propagandnog letka i stvarnosti izostao, ostaje nam da pretpostavimo (sudeći već i po prvoj tvrdnji na spisku uradili) da SDP pripisuje sebi rezultate Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, na čijem je čelu Damir Mašić.

Ti rezultati mogu se ugrubo podijeliti u tri grupe. Prva se tiče udžbenika i nastavnih planova, druga podijele finansijskih sredstava i treća donošenja i izmjena zakona.

Treća je bacanje prašine u oči, jer Federalno ministarstvo ima tek sporadične nadležnosti da se paćka u obrazovanje. Druga zaslužuje podozrenje; nedostaju, naime, brojke za prethodni period. Ove,izbačene u izvještaju da posvjedoče merhamet SDP-a u dijeljenju društvenih sredstava, ne vrijede mnogo izvan komparativne analize (koju bi, da joj ide na ruku, ozbiljna stranka pripremila).

Ostaje ona kojom se Školegijum najviše bavio u proteklom periodu: udžbenici.

Tu SDP, kao da je izborna kampanja takmičenje u kreativnom laganju, tvrdi:

Uspostavljen je novi, transparentniji sistem udžbeničke politike u FBiH (jedan udžbenik - jedan predmet - jedan razred).

Naprotiv, sistem udžbeničke politike (šta god to moglo značiti!) nije postao transparentniji. Po pitanju broja i kvaliteta dostupnih informacija vezanih za proces odabira udžbenika, nije se ništa promijenilo. Transparentnost naprosto nema nikakve veze s redukcijom broja odobrenih udžbenika. Ali ima činjenica da se tom redukcijom favorizovalo nekoliko izdavača, na račun kvaliteta udžbenika.

Za svog mandata SDP-ov ministar dao je sve od sebe da se ne petlja u svoje nadležnosti. Tamo gdje je trebalo da ispita slučajeve moguće korupcije, okrenuo je glavu. Kad je trebalo da brani kvalitet, navijao je za osrednjost. Stručne analize koje su ga imenom prozivale na reakciju, kukavički je ignorisao. Predstavio se kao reformator, ali se pokazao običnim populistom.

...izrađen prijedlog modela... doneseni strateški dokumenti... organizovana konferencija... izrađen Nacrt... inicirali aktivnosti... izradili strateške pravce... donijeli program mjera...

Šta je najzad rezultat četvorogodišnjeg mandata? Gomila papira od koje se više ne vidi stvarnost. A stvarnost govori drugačijim jezikom:

Udžbenička politika i dalje je u raljama nacionalističkih stranaka i tržišnih lobija.

Školske torbe teške su jednako kao i prije četiri godine, ali je sadržaj u njima gori nego što je bio uoči Mašićevog dolaska.

Njegovo ministarstvo radi na potpuno jednak način kao i prije njegovog dolaska, kampanjski, birokratski, netransparentno.

Sajt tog ministarstva šamar je svim ciljevima obrazovanja.

Ako je ovaj zatekli-učinili sažetak četvorogodišnjeg šupljiranja najbolje što SDP-ova ergela može ponuditi za izbornu trku, dobitak je u klađenju protiv nje.

Međutim, kakav god ishod te trke bio, ovaj će tekst na ovom mjestu dočekati dolazećeg ministra obrazovanja, bez obzira iz koje stranke došao, s istom nadom u bolje i istom budnom pažnjom s kojom je dočekan i Mašić.

Ali to ne znači da svi profesori-doktori i ostali vlasnici akademskih zvanja i titula u vrhu SDP-a ne mogu već sada odgovoriti na pitanja na koja njihov ministar nije. Za njih, evo kratkog pregleda, iz perspektive Školegijuma, rada Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja i njegovog prvog čovjeka ministra Damira Mašića.

Koordinacija dimsi ministara / 2.8.2014.

Kao što je na sajtu svog Ministarstva tokom blistavog mandata sakupio barem stotinjak svojih slika, tako je isto mogao proceduru odabira udžbenika učiniti efikasnom, transparentnom i boljom, a ne gorom nego što ju je naslijedio. Propustio je to da učini, trošeći vrijeme na glancanje svog imidža, predstavljajući se kao sposoban, aktivan i socijalno angažiran političar. Po tome se ne razlikuje suštinski od većine svojih kolega, koji fotelje uglavnom koriste kao taktičke baze za širenje vlastite političke moći. Međutim, činjenica da je svoju budućnost gradio potkradajući od dječije čini ga u menažeriji nove generacije domaćih političkih predatora posebno zahvalnim primjerkom za analizu. To što je sada natjeran (sakriven iza svoje koordinacije i svoje zapisničarke) da sa godinu dana zakašnjenja mijenja loš udžbenik (geografije) – umjesto da je pravovremeno sam to pokrenuo i proveo, i prozvao javno i službeno saradnike koji su za tu sramotu odgovorni – govori dovoljno i o njegovoj hrabrosti, i o njegovoj sposobnosti, i o njegovoj viziji obrazovanja za čovjeka, u kojoj vuk živi na grani, a Molijer u 19. vijeku.

Mišija rupa kao rezervni položaj / 4.7.2014.

Naravno, ministar Mašić može i dalje vjerovati da sve ovo nema nikakve veze s njim i braniti se lukavim prebacivanjem odgovornosti na Koordinaciju ministara ili njome razvlašćene kantonalne ministre obrazovanja. Ali tamo gdje njegova politika vidi mudro ćutanje mi ponovo prepoznajemo intelektualno nepoštenje.

Vuk, koza i kupusara / 1.4.2014.

I tada će biti jasno da ministarstvo nema drugu funkciju osim da utoljuje vučiju glad nacionalizma, pretvarajući kupusarskim trikovima ljudske mozgove u kozije, koji onda svojim stručnim mišljenjima (npr. zalaganjem da se Pjesma o kuji zamijeni Pjesmom o keruši) daju legitimitet šačici ljudi da na račun obrazovanja ostvare milionski profit u još jednom cirklusu devetogodišnjeg presipanja iz šupljeg u prazno.

Ukoliko aktuelni ministar želi opovrgnuti ovakav po svoju politiku poražavajući zaključak, može učiniti, između mnogih drugih, i ovih nekoliko stvari:

Prva je da objavi na sajtu ministarstva jednu pristojnu hronologiju aktivnosti vezanih za reformu, iz koje bi bilo lako vidljivo šta se i s kojim ciljem činilo i do kojih je rezultata dovelo, s imenima osoba koje su taj posao vodile i njihovim godišnjim izvještajima. Sve to naravno sa što manje fraza i bombastičnih citata, a sa što više pojedinosti, brojeva, statistički obrađenih anketa i konkretnih zaključaka. Podrazumijeva se da bi i sva izvorna dokumentacija također trebala biti dostupna.

Druga je da se iz dostupnog materijala izdvoje one teme oko kojih je potrebno otvoriti ozbiljniju raspravu; nije uopšte nužno trošiti novac na dnevnice i organizovati kupusarske sastanke. Kvalitetni argumenti, objašnjenja, ideje i rješenja sasvim se dobro mogu predstaviti i opet na sajtu ministarstva, uz moderaciju stručnjaka iz odgovarajućih oblasti i već postojećih komisija.

Treće, mogao bi poraditi i na ozbiljnoj medijskoj kampanji koja bi dobrim razlozima zagovarala nužnost reforme, na način da zainteresovane aktere (prije svih roditelje i nastavnike) pridobije za promjene.

Ali prije svega, morao bi imati svijest o tome zašto je cijeli ovaj posao važno uraditi i zašto je propuštanje da se to učini saučesništvo u sabotaži budućnosti.

Federalno federisanje / 17.8.2012.

Međutim, konferencija na kojoj se Damir Mašić populistički razmetao poluistinama režeći na izdavače i dodvoravajući se roditeljima i sindikatu bila je farsa. Jer da nije to bila, obavijestio bi novinare o prirodi i vrsti prigovora zbog koje se sa konačnom odlukom čekalo tri mjeseca duže nego prethodnih godina. Ponudio bi javnosti cjelokupan materijal (TO je “transparentnost”) a ne lukavo sročeno “saopštenje”.

Objavio bi na sajtu ministarstva i Prigovor na recenziranje čitanki koji je dobio početkom jula, na 30 stranica, iz koga bi javnost do koje mu je stalo na desetinama primjera vidjela šta i kako recenzenti znaju, šta vide a šta ne vide, koliko su stručni a koliko objektivni. Iz koga bi čak i nestručnjaci lako shvatili da udžbenik s najvećim brojem poklonjenih bodova ne samo da nije najkvalitetniji nego da je daleko od svakog kvaliteta.

Zašto na svojoj brižljivo nepripremljenoj konferenciji nije obavijestio javnost o postojanju i sadržaju tog prigovora? Zašto nije pozvao na tu press-konferenciju recenzente, da se pred novinarima odmjeri “težina” struke na koju se poziva kad tvrdi da su “dva kruga recenzenata” izabrala najkvalitetnije udžbenike? Zašto ne vidimo nigdje odgovore na pitanja koja su postavljena u tom sakrivenom i prećutanom dokumentu od 30 stranica? Zašto šuti o njemu, kad tvrdi da je proces recenziranja unaprijeđen?

Jesmo li čuli ministra da je glasno rekao kako u procesu odabira nije bilo propusta, grešaka, moguće korupcije koji bi doveli u pitanje odluku da se bira samo jedan udžbenik? (Jer šta da radi nastavnik s jednim koji vrijeđa njegove mogućnosti, a nema pravo da izabere drugi?) Jesmo li čuli ministra da je rekao: da, naša djeca dobiće najkvalitetniju čitanku, prigovor protiv nje i na način ocjenjivanja bio je neopravdan i neutemeljen? Šta je po njemu kvalitet? Prepisivanje biografija pisaca s wikipedije? Je li to ta obećana ušteda natjerati roditelje da kupe ono što im je dostupno i besplatno?

Je li nas podsjetio zašto je dobro da u Federaciji bude samo jedan udžbenik za jedan razred, a da se to ipak ne odnosi na hrvatske škole u toj istoj Federaciji? Je li nam objasnio kakve veze ta politika - jedan narod, jedna teritorija, jedan udžbenik ima sa programom i izbornim obećanjima SDP-a...

Svezame, zatvori se - Studija slučaja / 2012.

Smrdani listovi, str. 150.

Predlažemo da zbog uštede u vremenu i papiru recenzenti koriste radne listove u wordu, kako bi kasnije bili (pdf) dostupni javnosti. Na kraju, uz ponovljenu zahvalnost za pruženu priliku da učestvujemo i na ovaj način u reformi obrazovanja, molimo vas da nas izvijestite o sudbini ovog prijedloga:

 • ko ga je i kada razmatrao?
 • kakve je primjedbe na njega imao?
 • šta je u vezi s njim predložio ili odlučio?

Nužda iz nehata, str. 214:

Zaista je krajnje vrijeme da se imenuju odgovorni i da se vidi koja su to mjesta u mehanizmu koja generišu problem. Ovdje se ne radi o vuku na grani, nego o stotinama hiljada maraka, koje neko nekome namješta.

Neprihvatljivo je da se i ove godine žmiri i ne bavi se očiglednim primjerima korupcije.

U prošlom mailu naglašavaš: ti nisi odgovoran nego koordinacija. Iz slučaja "recenzent Vedad Spahić" znamo da nije odgovorna ni nadležna koordinacija nego ministri, onda znamo da nisu ministri nego recenzenti, a do sada smo vidjeli da recenzenti nikome ne odgovaraju i  da niko ne dovodi njihovu stručnost i časnost u pitanje, osim nas, koji na taj problem upozoravamo već tri godine. Zaista će ovaj put neko morati odgovoriti pitanje: šta TOLIKO LJUDI RADI A NIKO NIJE ODGOVORAN!?

Primjedbe na prijedlog zakona / 12.10.2011.

Ukratko: načelno nejasan, opterećen suvišnim detaljima, izveden iz loše prakse.

Prilog:

SDP-ov predizborni rezime:

"Zatekli"

 1. U oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja zatekli neujednačen zakonodavni okvir i nepostojanje strateških dokumenata za unapređenje ranog rasta i razvoja djece;
 2. Segment obaveznog osnovnog obrazovanja sa slabim koordinacijskim mehanizmom;
 3. Nepostojanje ujednačenih standarda i normativa;
 4. Velike potrebe za rekonstrukcijom, opremanjem i modernizacijom odgojno-obrazovnih ustanova;
 5. Netransparentan sistem udžbeničke politike;
 6. Prisutnost diskriminacije i segregacije (dvije škole pod jednim krovom);
 7. Nizak nivo podrške za socijalno ugrožene i učenike nacionalnih manjina, uključujući Rome;
 8. U oblasti visokog obrazovanja evidentirano je nepostojanje zakonskih rješenja o visokom obrazovanju u svim kantonima (SBK i HNK);
 9. Potpuno različit sistem provođenja Bolonjskog procesa i nepostojanje strateških dokumenata za razvoj visokog obrazovanja;
 10. Neprepoznavanje diploma stečenih po Bolonjskom sistemu studiranja na tržištu rada;
 11. Nepostojanje normi studentskog organiziranja i standarda.

"Uradili"

 1. Uspostavljen novi, transparentniji sistem udžbeničke politike u FBiH (jedan udžbenik - jedan predmet - jedan razred);
 2. Proveden proces revizije „Okvirnog NPP-a za devetogodišnju osnovnu školu u FBiH“ te otpočeli aktivnosti na izradi Kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu baziranu na ishodima učenja;
 3. Izrađen prijedlog modela ujedinjenja „Dvije škole pod jednim krovom“;
 4. Osigurani besplatni udžbenici za učenike prvih razreda OŠ u FBIH (2012.) i za socijalno ugrožene učenike OŠ u FBiH (2013.), te stipendije za najbolje učenike osnovce i srednjoškolce romske nacionalnosti;
 5. Izrađeni jedinstveni Pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje u FBiH;
 6. Doneseni strateški dokumenti za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH čije je provođenje u toku;
 7. Izrađen Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH;
 8. Organizovana prva međunarodna konferencija iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine o temi „Mogućnosti uvođenja inovativnih modela i metoda odgojno-obrazovnog rada“;
 9. U okviru Programa raspodjele sredstava Transfera za finansiranje obrazovanja uveli program „Podrška programima koji omogućavaju odraslim osobama završetak osnovne škole“;
 10. Izmjenom Zakona o državnoj služni FBiH omogućili zapošljavanje osoba koje su završile studij po trociklusnom Bolonjskom sistemu;
 11. Osigurane nagrade za 250 učenika za postignute rezultate na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima znanja, te nagrade za 80 prosvjetnih radnika za poseban doprinos u odgojno-obrazovnom radu;
 12. Inicirali aktivnosti i na Konferenciji ministara obrazovanja u BiH predstavili model za uvođenje eksterne mature u osnovnim i srednjim školama;
 13. Poboljšali uslove rada u više od 50 odgojno-obrazovnih ustanova (2 miliona KM);
 14. Izradili „Strateške pravce razvoja visokog obrazovanja u FBiH od 2012. do 2022. godine“;
 15. Donijeli „Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u FBiH“;
 16. Izradili nacrt „Strategije razvoja nauke u FBiH za period 2013.- 2023.“;
 17. Subvencionirali smještaj i ishranu za 430 studenata godišnje u studentskim domovima;
 18. Osigurali stipendije za najbolje studente;
 19. Osigurali 500 studentskih zajmova putem Fonda za studentske zajmove FBiH;
 20. Finansirali 180 razmjena studenata i profesora u okviru multilateralnog sporazuma CEEPUS;
 21. Osigurali pristup najreferentnijim međunarodnim bazama podataka za naučne i visokoškolske ustanove u FBiH putem NUB-a.

"Uradićemo"

 1. U 2014. godini izraditi ishode učenja za sve predmete, što će biti osnova za izradu kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu;
 2. Stvoriti uslove za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih kroz sve oblike obrazovanja i obuke;
 3. Izraditi jedinstvene Pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje u FBiH;
 4. Izraditi Strateške pravce razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH;
 5. Izraditi model zakona o udžbenicima u FBiH i standarde udžbenika i drugog didaktičkog materijala;
 6. Implementirati mjere predviđene Operativnim planom aktivnosti usklađivanja sa potrebama tržišta rada koje se odnose na pripreme za uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja;
 7. Stvoriti uslove za usklađivanje politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove sa potrebama tržišta rada;
 8. Podržati proces akreditiranja visokoškolskih ustanova u FBiH;
 9. Utvrditi norme studentskog organizovanja i standarda;
 10. Pokrenuti programe rekonstrukcije naučno-istraživačkih potencijala u FBiH i reintegracije njenog istraživačkog prostora.
Čitajte posljednje Školegijum komentare:
Kako prepoznati izazov?            
Ko čita, ne skita!

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija