Obrazovna politika

Zakoni između redova

Tragom nametnutih razlika

Osman Zukić

13.11.2011

Zakon, otprilike, kaže: naš i tvoj identitet je važniji od dječijih prava, određivanja svrhe i ciljeva obrazovanja

Učitelji moraju objašnjavati razlike između triju službenih jezika Bosne i Hercegovine kad god je to od značaja za predmet koji predaju, piše u Zakonu o osnovnom školstvu Srednjobosanskog kantona.

Zakon je ostao nedorečen: ne zna se koje su “to” razlike, ne zna se kad je od značaja da se “te” razlike objašnjavaju, ne zna se za koji predmet su značajne “te” razlike, nije određeno kojim se kriterijima definira značaj “tih” razlika, niti ko definira “te” razlike, niti zašto su bitne “te” razlike. Ali je, stoga, kazano da se moraju objašnjavati razlike između triju službenih jezika u BiH.

Od konstitucije do institucije

Možemo jedino pretpostaviti o kojem se “značaju” razdvajanja službenih jezika radi, ali se može, također, pretpostaviti da se navedena “zadaća” neće moći ispuniti u svakoj situaciji: kako će učitelj ili nastavnik učenicima nižih razreda osnovne škole objašnjavati prijeki značaj razdvajanja bosanskog, hrvatskog I srpskog jezika – možda preko dijalekatskih obilježja, možda preko različite jezičke norme ili jezične historije/istorije/povijesti? Kako će učenicima ove razlike biti shvatljive, kada je u njihovoj percepciji riječ o jezicima koji svi učenici razumiju? Da li desetogodišnji đak mora napamet naučiti kako nacrtati granicu između ovog ili onog jezika, iako sam ne razumije čemu sva ta zabuna? Citirani stav nije definiran Okvirnim zakonom, a njime se insistira na razlikama između jezika konstitutivnih naroda, a samim tim se osvjetljava i etnička pozadina, odnosno borba za uspostavu identitarnih razlika. Dakle: zakon, otprilike, kaže: “naš” i “tvoj” identitet je važniji od dječijih prava, određivanja svrhe i ciljeva obrazovanja, od definiranja prava djeteta na obrazovanje. Ako nije precizno definirao ciljeve obrazovanja, oni se otkrivaju analitičkim metodom, razlučivanjem sintagmi i rečeničnih sklopova.

Sprovođenje po naredbi

Jer, zašto je važno da zakon naredi da učitelji (moraju!) objašnjavati razlike između triju službenih jezika BiH (to nije obaveza), a da pritom ne zaštiti dječija prava (što jeste obaveza)? Da li je zakon, konačno, sam sebi svrha ili u cilju zaštite određenih prava?

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban