Obrazovna politika

Žmir u budućnost

Obrazovni strankenštajn

Namir Ibrahimović

24.11.2014

Izvjesno je – SDA, HDZ i DF formiraju vlast u Federaciji BiH. Tri stranke, tri predizborna programa, a dva obrazovna sistema u entitetu. Šta su u predizbornim dokumentima obećali, šta im se podudara, a šta razlikuje i kako će nam obrazovanje izgledati 2018. godine, gatat ćemo u ovome tekstu.

Foto: Enes Kurtović

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagirajući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan s potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja, kažu u SDA. HDZ ih slijedi: radit ćemo na osiguravanju čvrstih veza između gospodarstva i obrazovnih institucija. DF također ne bježi od zbližavanja tržišta i obrazovanja – zalažu se za kreiranje upisne politike u srednjim školama koja je prilagođena zahtjevima tržišta rada. Ni u jednom od tri predizborna dokumenta se na navodi analiza trenutnog obrazovnog sistema bilo kojeg nivoa u kojem bi se vidjelo gdje je neusklađenost između potrebnog obrazovnog kadra i školskog sistema koji obrazuje stanovništvo za poslove koji ne postoje u državi. Zbog toga nema ni konkretnog plana kako bi se to što nije istraženo i definisano trebalo popraviti, na kojim obrazovnim nivoima i u kojim vremenskim okvirima – hoće li u naredne četiri godine tri stranke popravljati samo srednjoškolsko obrazovanje ili će obuhvatiti sve obrazovne nivoe i hoće li uopće završiti posao, ne navodi se u predizbornim dokumentima. Mantra oko vezivanja obrazovnog sistema za tržište zanemaruje sve druge kvalitete koje obrazovanje treba ponuditi – čovjek, naravno, nije rođen samo za rad – stranke ne vezuju obrazovanje za izgradnju vrijednosti koji proističu iz Povelje o ljudskim pravima, za obrazovanje koje će promovirati kritičko mišljenje. Drugi problem sa usmjeravanjem tržišta rada na obrazovanje je 391.856 nezaposlenih osoba u FBiH u septembru 2014. godine. Znači, u entitetu gdje općenito nema posla, obrazovanje će se prilagođavati tržištu rada. Po ovoj stranačkoj logici – obrazovanje bi trebalo pripremati đake za život bez zaposlenja – kako preživjeti dok čekaš posao.

Pomak u odnosu na 2010. godinu je zagovaranje izrade novog kurikuluma (jedino SDA želi da bude zasnovan na ishodima učenja, DF samo želi novi kurikulum, HDZ je za pokretanje stručne reforme na svim razinama) i sudeći po predizbornim najavama, trebali bismo sadašnje planove i programe poslati u prošlost. No, nijedna od stranaka ne navodi šta je do sada urađeno na tom planu, niti dokument koji je radila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), niti Analizu NPP-a Kantona Sarajevo iz 2011. Svojim biračima kreatori stranačkih obećanja ne objašnjavaju ni zašto do sada nije bilo potrebne reforme, zašto tek sad govore o ishodima učenja.

Eksternu maturu spominju SDA i DF (SDA ne precizira na koji nivo obrazovanja se odnosi eksterna matura, dok DF jasno zagovara provjeru učeničkih postignuća i u osnovnoj i u srednjoj školi), HDZ ne. Da li to znači da će eksterna matura zaživjeti u školama koje rade po federalnom NPP-u, tamo gdje će vlast činiti SDA i DF, a u kantonima gdje vlada HDZ eksterne mature neće ni biti? No, opet nema detalja – da li bi se to radilo odmah ili nakon izrade novog kurikuluma, ili bi se radilo istovremeno. Suvišno je i spominjati da eksterna matura osnovaca u Kantonu Sarajevo (zasad jedina u BiH) nije poslužila kao polazište strankama za planiranje testiranja u narednom periodu.

SDA je u predizbornoj kampanji najavila formiranje ministarstva obrazovanja na državnom nivou, u sastavu Vijeća ministara. DF i HDZ to ne spominju, ali su, čini se, saglasni za ukidanje Ministarstva obrazovanja na nivou FBiH. Još 2010. godine Ustavni sud FBiH donio je odluku da postojanje Federalnog ministarstva obrazovanja nije u skladu s Ustavom i da je potrebno hitno ukidanje. Zahtjev za ukidanje podnijela je Borjana Krišto, članica HDZ-a. DF je kao uvjet dogovora oko nove vlasti naveo i poštivanje Odluke Ustavnog suda. I SDA pristaje potpisom na sporazum o formiranju vlasti s HDZ-om i DF-om i time krši vlastito predizborno obećanje – dizanje nadležnosti na državni nivo. Ukidanje federalnog ministarstva obrazovanja mijenja udžbeničku politiku – ko će sada raspisivati konkurs za izbor udžbenika?

DF spominje i izradu standarda za nastavničke kompetencije, ali također previđa da je ozbiljan set nastavničkih kompetencija već izrađen 2013. (učestvovali stručnjaci iz regije) i detaljno se bavi nastavničkim kompetencijama. Stručnjaci za obrazovanje u DF-u ne spominju dokument niti se određuju prema njemu – dokument je dostupan na webu.

Stalna nam je obaveza i zadaća očuvanje i obrana prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materinskom jeziku, ali i pokretanje stručne reforme obrazovanja na svim razinama, navodi se u predizbornom programu HDZ-a. Kako će se to usaglasiti s izgradnjom jedinstvenog kurikuluma iz programa druge dvije stranke zasad nije jasno, ali sudeći po prethodnim vladama – kurikulum će biti nacionalno jedinstven i strogo odvojen te će tako samo HDZ održati predizborno obećanje.

No, kako bi se to postiglo i koji su koraci koje će stranke, ako budu u prilici, poduzeti da bi ispunile svoja obećanja - nešto je što ostaje da se vidi. Međutim, odlična je isprika i ako se ne bude previše insistiralo na obrazovnim obećanjima – ipak su koalicije važnije.

Znajući da su HDZ i SDA već godinama dio vlasti u FBiH i da su umnogome kreatori trenutnog obrazovnog sistema, teško je očekivati značajnije poboljšanje – koliko za bolje obrazovanje može učiniti DF, vidjet ćemo uskoro.

Tri stranke su nedavno potpisale sporazum od deset tačaka, okvir u kojem će djelovati njihova koalicija u narednom periodu. Po tom dokumentu, obrazovanje nije ni deseta rupa na svirali.

(Tekst nastao u saradnji sa Nedimom Krajišnikom)

Foto: E. Kurtović

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija