Samo u Školegijumu

Ekskluzivno: Nastavni plan i program za novi predmet Navijanje, podržavanje i bodrenje (NPB)

13.12.2014

Školegijum je došao do povjerljivog materijala na kojem radi Federalno ministarstvo obrazovanja i sporta, u saradnji sa Nogometnim savezom Federacije. Radi se o nastavnom planu i programu za predmet NPB (Navijanje, podržavanje i bodrenje). Uvođenje ovog predmeta planira se za školsku 2015/2016. godinu, kao izbornog predmeta, nakon što vjeronauka postane obavezni predmet. NPB će biti alternativa predmetu Demokratija i građanski odgoj. Sa planiranim sadržajima upoznajte se ovdje. (PDF)

Lamire L.