Obrazovna politika

Kako ohrabriti nastavnike?

Motivacija pod A

Osman Zukić

19.01.2015

Ohrabreni nastavnici su pokazali interesovanje, znanje i data im je šansa da počnu mijenjati svoj način rada, zatim način rada u svom razredu, zatim način rada u školi, u lokalnoj zajednici i u društvu. Ako promjene ne budu vidljive, pa makar i za deset godina, onda je i ovaj seminar tek jedan još – pucanj u prazno.

U Makarskoj je od 10. do 13. januara održan trodnevni seminar Izazovi škole 21. stoljeća, u organizaciji Udruženja učitelja Kantona Sarajevo, s ciljem da se nastavnici i učitelji dodatno nauče vještinama potrebnim za rad u školi te da jedni s drugima razmjene iskustva i znanja.

Na seminaru su učestvovali nastavnici B/H/S jezika i književnosti i učitelji iz škola u Kantonu Sarajevo (uz malobrojnu gostujuću ekipu iz Tuzlanskog kantona), koji su dali svoj doprinos kvaliteti seminara i kao predavači i kao učesnici u raspravama i radionicama.

Nakon otvaranja i uvodnih riječi predsjednice Udruženja učitelja Nihade Čolić i savjetnice za B/H/S jezik i književnost Esme Sarajlić, uslijedila je radionica Metodika nastave maternjeg jezika Šta je pisac htio da kaže, koju su vodili profesor Namir Ibrahimović i docent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Nenad Veličković.

Tokom radionice predstavljena su izdanja Magazina za pravednije obrazovanje Školegijum, kao i knjige koje izlaze prilikom svakog novog broja. Isti dvojac je vodio i debatu na temu Odgovornost različitih nivoa obrazovanja u postizanju ishoda čitanja, pisanja i govora, koja je polučila sljedećim zaključcima: Nastavni planovi i programi nisu dobri; komunikacija između različitih nivoa obrazovanja skoro da ne postoji; obrazovne reforme treba hitno započeti.

(Sadržaj cijele debate moći ćete pročitati u nekom od narednih tekstova na stranici Školegijuma.)

Učesnici seminara su imali priliku da nauče nešto o tome kako će najlakše izraditi prijavu za projekat na međunarodnim konkursima, te o tome koliki je značaj jezika u odgoju i obrazovanju.

O tome koliko je moguće i na koji način koristiti medije u nastavi govorio je radijski voditelj Zoran Ćatić. Iskoristio je priliku i pokazao kako se na osnovu jednog kratkog filma može uspostaviti kvalitetan dijalog u razredu i pokrenuti neka od ključnih pitanja u društvu – djeca se s mentorima dogovore šta će snimati i onda, nakon jednodnevnog rada, imaju gotov film.

Svaki radni dan je završavao druženjem uz muziku, kada su učesnici imali priliku da pokažu svoje plesačke vještine naučene tokom radionice Uticaj plesnog pokreta na socijalizaciju sprječavanje negativnih oblika ponašanja kod djece mlađih uzrasta. Naravno, muzika je bila i prilika da se sve loše strane obrazovanja barem na trenutak zaborave.

Svaki dan seminara bila je prilika da se predstave i projekti dobrih praksi, a neke od njih predvode Adila Salibašić, Sabit Dragić, itd.

Nastavnici su još jedanput potvrdili kako imaju jako lošu podršku kada je u pitanju rad sa djecom sa posebnim potrebama, a predsjednica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec dala im je savjete kako da lakše prevale prepreke koje su im postavljene.

Tokom razgovora sa predavačima i učesnicima u mimohodu na pauzama, poslije i uoči predavanja jasno je da ovakvi seminari služe da se nešto nauči, te da je ovo prilika da obrazovne politike nastavnici počnu uzimati u svoje ruke.

Ohrabreni nastavnici su pokazali interesovanje, znanje i data im je šansa da počnu mijenjati svoj način rada, zatim način rada u svom razredu, zatim način rada u školi, u lokalnoj zajednici i u društvu. Ako promjene ne budu vidljive, pa makar i za deset godina, onda je i ovaj seminar tek jedan još – pucanj u prazno.

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica