Nova čitanja

Dopuna Etičkog kodeksa zaposlenika u srednjim školama TK-a

Etički s gaćama kodeks bez gaća

Školegijum redakcija

26.02.2015

Šokirani ste novim Kodeksom za profesore? Opustite se, gdin Gaćim Brezgačić donosi amandman na ovu odluku. Pročitajte ga i vratite si vjeru u sistem!

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona prof. dr. Mirsad Kunić donio je Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama koji definiše način ponašanja, poštivanje općih i posebnih moralnih i etičkih principa od strane zaposlenika škole, pri obavljanju svakodnevnih poslova i izvršavanja obaveza.

(Sajt Vlade Tuzlanskog kantona)

 

N/r ministru Kuniću

Poštovani s gaćama ministre bez gaća,

U želji da vaše s gaćama razumijevanje etike bez gaća doživi s gaćama punu afirmaciju bez gaća dostavljamo Vam s gaćama nekoliko amandmana bez gaća na Etički s gaćama kodeks bez gaća zaposlenika s gaćama u srednjim školama bez gaća Tuzlanskog kantona s gaćama.

 

Svi amandmani odnose se na član 13.

Odijevanje i obuvanje zaposlenika

 

Amandmani na stav 2. koji glasi:

Neprikladnom odjećom smatra se naročito:

a) za muškarce: kratke pantalone ili druge panalone koje u stojećem stavu dosežu iznad članaka, bluza-majica koja nema rukave, uska i prozirna odjeća, te obuća otvorenih prstiju;

b) za žene: previše otvoren vratni izrez bluze, majice bez leđa i bez rukava, suknja ili kratke pantalone koje u stojećem stavu dosežu pet centimetara iznad koljena, uske prozirne suknje kao i ostala uska i prozirna odjeća, te neprimjerena obuća (papuče ili druga obuća otvorenih prstiju koja se sa zadnje strane ne pridržava uz nogu).

c) sportska odjeća izuzev za nastavnike tjelesnog odgoja, veća oznaka ili natpis na odjeći, simbol koji može biti uvredljiv ili iritantan po bilo kojem temelju, nepokriven torzo, te nošenje kape u službenim prostorijama.

 

U stavu a) iza obuća otvorenih prstiju dodaje se:

kao i obuća sa štiklom.

 

U stavu b) iza suknja ili kratke pantalone koje u stojećem stavu dosežu pet centimetara iznad koljena dodaje se:

U sjedećem stavu suknja ne može dopirati kraće nego u stojećem stavu.

 

U istom stavu iza papuče ili druga obuća otvorenih prstiju koja se sa zadnje strane ne pridržava uz nogu dodaje se:

Svi nokti na nogama moraju biti lakirani istom bojom.

 

U stavu c) iza kapa dodaju se vikleri, kaciga, čarapa, gaće i sl.

 

Dodaje se stav d) čarape

Muškarci ne smiju u školi nositi ženske čarape.

Žene ne smiju u školi nositi mrežaste čarape, čarape s ćizom i poderane čarape.

I žene i muškarci moraju nositi paran broj čarapa, ravnomjerno raspoređenih na obje noge.

Žene koje ne nose čarape moraju se depilirati.

 

Dodaje se stav e) gaće

Muškarci i žene moraju u školi nositi gaće.

Gaće se ne smiju ocrtavati ispod tkanine hlača, haljine ili suknje.

Guma u gaćama ne smije biti labava.

Gaće se ne smiju nositi na glavi. (Vidi stav c, amandman 2.)

 

Dodaje se stav d) šminka

Muškarcima nije dozvoljeno šminkanje.

Ženama je dozvoljeno korištenje maskare, pudera i labela.

Ženama nije dozvoljeno naglašavanje usana crvenim karminom.

 

Dodaje se stav f) slušalice

Zaposlenicama je zabranjeno držanje slušalica u ili na ušima u prostorijama škole.

 

Dodaje se stav g) znojenje

Zaposlenici su dužni koristiti sredstva protiv znojenja.

 

Amandmani na stav (3) koji glasi:

Zaposleniku škole nije dozvoljeno imati tetovažu na vidljivim dijelovima tijela, te imati probušene pojedine dijelove tijela, osim ušiju za žene i to sa jednim parom minđuša.

 

Dodaju se rečenice:

Minđuše moraju biti ravnomjerno raspoređene na oba uha.

Muškarci koji su do stupanja na snagu ovog kodeksa probušili uši dužni su rupe prijaviti Etičkom komitetu najkasnije mjesec dana nakon stupanja na snagu Kodeksa.

 

Amandmani na stav (4) koji glasi:

Zaposlenik škole prilikom dolaženja na posao mora biti i uredan (uredna frizura i brada ne duža od pet centimetara), te voditi računa o ličnoj higijeni.

 

Iza dolaženja dodaje se i odlaženja.

Iza brada dodaju se i brkovi.

Iza brkovi dodaje se: Žene moraju imati obrijane brkove.

 

Amandman na stav (5) koji glasi:

Žene ne mogu raditi pokrivenog lica.

Dodaje se napomena:

Pod ženama se ovdje misli na osobe oba spola.

 

Amandman na stav (6) koji glasi:

Zaposlenik škole po dolasku na posao i do završetka posla može nositi mantil na kome će stajati ime i prezime, logo škole i poslovi koje zaposlenik obavlja.

Dodaje se rečenica:

Zaposlenik ispod mantila mora biti odjeven u skladu za svim prethodnim odredbama ovog člana Kodeksa.

 

S poštovanjem,

Gaćim Brezgačić

 

Pročitajte i Tketički kodeks.

Ali i druge tekstove Školegijum redakcije:

Pročitajte i druge tekstove Školegijum redakcije:

Kako odgojiti moralno dijete?

Čitate li za praznike?

Dječija okrutnost prema životinjama: kada se treba zabrinuti?

Najnovije

Filmska lektira

Trgovački putnik

Nikola Bešlić

Religija i nauka, Bertrand Rasel

Dobar osnov za dijalog o istinama

Merima Ražanica

Filmska lektira

Počasni građanin

Nikola Bešlić

Što je džabe...

Jedini i ljep

Klaudija Mlakić Vuković

Bjelodano i crnodano

Kancelarija, vožnja kroz crveno

Srđan Arkoš