Fond otvoreno društvo BiH podržava pozitivne promjene u školstvu

Odobreni projekti za škole s najboljim praksama

18.06.2015

Od 156 škola koje su se prijavile sa projektima koji se odnose na na unapređenje saradnje škola i roditelja, promoviranje društvene pravde, kao i podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje, njih 12 će u školskoj 2014/2015. godini, uz podršku FOD BIH, realizirati svoje projekte.

Krajem januara ove godine, Fond otvoreno društvo BiH objavio je poziv osnovnim školama da kandiduju primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realiziraju u svojim sredinama. Cilj poziva bio je da se prikupe, promovišu i javnosti predstave inovativne i održive školske prakse kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH. Na konkurs se prijavilo 156 škola, sa projektima koji su se odnosili na unapređenje saradnje škola i roditelja, promoviranje društvene pravde, kao i podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje.

Žiri za odabir najboljih projekata sačinjavali su: Dženana Husremović, članica Upravnog odbora FOD BH i profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Beba Šarkinović, direktorica OŠ Džemaludin Čaušević (jedna od 10 najboljih škola iz 2014), Zinaida Ilaria, direktorica Agencije za odnose s javnošću ZPR i Dženana Trbić, koordinatorica Programa za obrazovanje FOD BH.

Kriteriji kojima se žiri vodio su bili: potpunost i jasnoća aplikacije; usklađenost s principima datog područja; aktuelnost prakse; obuhvat (da li se praksa primjenjuje na nivou jednog ili nekoliko razreda, ili cijele škole/više generacija); održivost (da li se radi o jednokratnoj ili višekratnoj aktivnosti, ili je integrirana u cjelokupan rad škole i nastavne prakse); inovativnost; i kvalitet.

Škole koje su imale najbolje projekte dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine: Brčkog, Breze, Konjica, Goražda, Prijedora, Prnjavora, Sarajeva, Semizovca, Trebinja,Tuzle i Vogošće.

Odabrani projekti će biti realizirani tokom školske 2015/2016. godine.

Fond otvoreno društvo BiH podržava i realizira projekte koji doprinose profesionalnom i demokratskom razvoju bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, te se zalaže da on počiva na načelima da je obrazovanje javno dobro, na interkulturalizmu u obrazovanju, poštivanju ljudskih prava i socijalnoj pravdi, izjavila je Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda otvoreno društvo BiH, dodajući da kvalitetno obrazovanje stavlja učenika i njegove potrebe u centar pažnje, i istovremeno dugoročno teži unapređenju cijelog društva.

Temeljne vrijednosti u obrazovanju podrazumijevaju odgovoran pristup svih obrazovnih aktera u kreiranju nastavnih planova i programa, obezbjeđenje visokih standarda koji garantuju kvalitetno obrazovanje, te jednak tretman sve djece tokom školovanja.

Lista odobrenih projekata Dobre prakse u obrazovanju

Br.

Škola

Naziv prakse

1.

Osman Nuri Hadžić, Sarajevo

Strip na klupu

2.

Prva osnovna škola, Brčko

Čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će i ona čuvati nas

3.

Branko Ćopić, Prnjavor

Danas za sutra

4.

Brčanskamalta, Tuzla

Škola za mir

5.

Jovan J. Zmaj, Trebinje

Moja škola – otvorena vrata za svu djecu

6.

Petar Kočić, Prijedor

Svako dijete je umjetnik, budi dijete i kad odrasteš

7.

Seonica, Konjic

Saradnja  između lokalnih zajednica i škola

8.

Fahrudin F. Baščelija, Goražde

Pružanje pomoći učenicima, roditeljima i nastavnicima škole

9.

Mirsad Prnjavorac, Vogošća

Kaži STOP neznanju i diskriminaciji

10.

Centar Vladimir Nazor, Sarajevo

Podrška inkluzivnom obrazovanju izradom didaktičkih materijala

11.

Enver Čolaković, Breza

Ovakav sam – prihvati me

12.

Porodice ef. Ramić, Semizovac

Područna škola po mjeri svakog djeteta

   

Fotografija preuzeta sa portala Oslobodjenje.ba

 

Školegijum redakcija