Metodika

Fond otvoreno društvo BiH podržava pozitivne promjene u školstvu

Odobreni projekti za škole s najboljim praksama

Školegijum redakcija

18.06.2015

Od 156 škola koje su se prijavile sa projektima koji se odnose na na unapređenje saradnje škola i roditelja, promoviranje društvene pravde, kao i podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje, njih 12 će u školskoj 2014/2015. godini, uz podršku FOD BIH, realizirati svoje projekte.

Krajem januara ove godine, Fond otvoreno društvo BiH objavio je poziv osnovnim školama da kandiduju primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realiziraju u svojim sredinama. Cilj poziva bio je da se prikupe, promovišu i javnosti predstave inovativne i održive školske prakse kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH. Na konkurs se prijavilo 156 škola, sa projektima koji su se odnosili na unapređenje saradnje škola i roditelja, promoviranje društvene pravde, kao i podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje.

Žiri za odabir najboljih projekata sačinjavali su: Dženana Husremović, članica Upravnog odbora FOD BH i profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Beba Šarkinović, direktorica OŠ Džemaludin Čaušević (jedna od 10 najboljih škola iz 2014), Zinaida Ilaria, direktorica Agencije za odnose s javnošću ZPR i Dženana Trbić, koordinatorica Programa za obrazovanje FOD BH.

Kriteriji kojima se žiri vodio su bili: potpunost i jasnoća aplikacije; usklađenost s principima datog područja; aktuelnost prakse; obuhvat (da li se praksa primjenjuje na nivou jednog ili nekoliko razreda, ili cijele škole/više generacija); održivost (da li se radi o jednokratnoj ili višekratnoj aktivnosti, ili je integrirana u cjelokupan rad škole i nastavne prakse); inovativnost; i kvalitet.

Škole koje su imale najbolje projekte dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine: Brčkog, Breze, Konjica, Goražda, Prijedora, Prnjavora, Sarajeva, Semizovca, Trebinja,Tuzle i Vogošće.

Odabrani projekti će biti realizirani tokom školske 2015/2016. godine.

Fond otvoreno društvo BiH podržava i realizira projekte koji doprinose profesionalnom i demokratskom razvoju bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, te se zalaže da on počiva na načelima da je obrazovanje javno dobro, na interkulturalizmu u obrazovanju, poštivanju ljudskih prava i socijalnoj pravdi, izjavila je Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda otvoreno društvo BiH, dodajući da kvalitetno obrazovanje stavlja učenika i njegove potrebe u centar pažnje, i istovremeno dugoročno teži unapređenju cijelog društva.

Temeljne vrijednosti u obrazovanju podrazumijevaju odgovoran pristup svih obrazovnih aktera u kreiranju nastavnih planova i programa, obezbjeđenje visokih standarda koji garantuju kvalitetno obrazovanje, te jednak tretman sve djece tokom školovanja.

Lista odobrenih projekata Dobre prakse u obrazovanju

Br.

Škola

Naziv prakse

1.

Osman Nuri Hadžić, Sarajevo

Strip na klupu

2.

Prva osnovna škola, Brčko

Čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će i ona čuvati nas

3.

Branko Ćopić, Prnjavor

Danas za sutra

4.

Brčanskamalta, Tuzla

Škola za mir

5.

Jovan J. Zmaj, Trebinje

Moja škola – otvorena vrata za svu djecu

6.

Petar Kočić, Prijedor

Svako dijete je umjetnik, budi dijete i kad odrasteš

7.

Seonica, Konjic

Saradnja  između lokalnih zajednica i škola

8.

Fahrudin F. Baščelija, Goražde

Pružanje pomoći učenicima, roditeljima i nastavnicima škole

9.

Mirsad Prnjavorac, Vogošća

Kaži STOP neznanju i diskriminaciji

10.

Centar Vladimir Nazor, Sarajevo

Podrška inkluzivnom obrazovanju izradom didaktičkih materijala

11.

Enver Čolaković, Breza

Ovakav sam – prihvati me

12.

Porodice ef. Ramić, Semizovac

Područna škola po mjeri svakog djeteta

   

Fotografija preuzeta sa portala Oslobodjenje.ba

 

Najnovije

Informatička pismenost

Danas mi je škola na kompjuteru

Merima Ražanica

Kritička pedagogija

Hodočasnik očiglednog

Dejan Ilić

Korelacija predmeta

Tragom Sijarićevog hrta

Nermina Alihodžić-Usejnovski

Prikaz

Obrazovanjem protiv seksualnog nasilja

Anes Osmić

Edukativni teatar

Glumom do bolje stvarnosti

Anes Osmić