Obrazovna politika

Na noge!

Futur nulti

Enes Kurtović

12.01.2012

Zašto su direktori osnovnih škola iz RS na videokonferenciji sa entitetskim ministarstvom cijelo vrijeme morali stajati?

Ministarstvo prosvjete Republike Srpske organizovalo je videokonferenciju sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih škola krajem decembra 2011. godine.

Veliki korak ….

Tako direktori nisu trebali gubiti svoje dragocjeno radno vrijeme putujući u Banja Luku i natrag, već su u najbližem od sedam video-centara (Prijedor, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Pale, Foča i Trebinje) mogli sastančiti sa ministrom Antonom Kasipovićem koristeći blagodeti interneta i informatičke tehnologije. Ovakvi događaji u našoj sredini su rijetkost, jer su još uvijek službena putovanja, sastanci i, naravno, dnevnice, sastavni dio opisa radnog mjesta direktora. Korištenje informatičke tehnologije i njenih mogućnosti još uvijek je u eksperimentalnoj fazi, zbog loše opremljenosti škola, ali i manjkajućeg informatičkog znanja. Zato bi svaka vijest o korištenju novih tehnologija u bh. obrazovanju trebala biti pohvaljena kao korak naprijed.

….u pogrešnom smjeru

Međutim, drugi dio informacije o održanoj videokonferenciji vraća nas u sumorno sivilo bh. stvarnosti. Naime, videokonferencija na koju je entitetski ministar prosvjete sazvao direktore osnovnih škola bila je posvećena ni manje ni više nego - entitetskoj himni. Ministarstvo prosvjete RS-a, pripremajući se na obilježavanje 20. godišnjice nastanka ovog entiteta, odlučilo je pokrenuti kampanju popularizacije entitetske himne među osnovnoškolcima. "Veoma nam je važno da djeca od najranijeg uzrasta, od početka osnovne škole, odrastaju uz himnu RS", rekao je ministar Kasipović. U sklopu kampanje, nastavnicima muzičke kulture u RS će biti dijeljeni originalni tekstovi i audio-zapisi himne, kako u praksi ne bi dolazilo do improvizacija.

Ne zna se šta je žalosnije: to što je Ministarstvu važnije da svi učenici znaju i pjevaju entitetsku himnu, nego da znaju tablicu množenja ili to što se informatička tehnologija 21. vijeka koristi u realizaciji srednjovjekovnih ideja o stvaranju nacionalnog identiteta.

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija