Obrazovna politika

Udžbenička politika, nanovo

Konkurs u korist štete

Nenad Veličković

13.01.2012

Osam mjeseci prije septembra Federalno ministarstvo raspisalo je konkurs za udžbenike za deveti razred osnovne škole

Da bi đaci i nastavnici dobili početkom sljedeće školske godine udžbenike potrebno je:

  • napisati ih, opremiti i urediti

  • pregledati, ocijeniti i odabrati JEDAN

  • ispraviti uočene greške u procesu recenziranja

  • odštampati

Članom 10. raspisanog konkursa predviđeno je da se bira samo jedan udžbenik. Umjesto nastavnika to će uraditi tim recenzenata. Njih će biti 5, sudeći po broju traženih kopija rukopisa. Ko će i kako izabrati tih pet recenzenata, i kako će zbir njihovih kvalifikacija dostojno reprezentovati potrebe, želje i očekivanja nastavnika? Hoće li se birati sa neke službene liste? Ako ta lista postoji, kako se na tu listu dolazi? Hoće li taj postupak biti transparentan, za šta se SDP zalaže? Hoćemo li na sajtu Ministarstva pravovremeno saznati ko su recenzenti, ko ih je izabrao, na osnovu kojih predispozicija? Kako Koordinacija i Ministarstvo planiraju obezbijediti pravično i stručno ocjenjivanje? Hoće li se ponovo ocjenjivati prema formularima koji su isti za sve predmete (drugim riječima, neadekvatni za svaki ponaosob)? Ako neće, ko će uraditi nove, i prema kojim i čijim zahtjevima? Kada će to biti učinjeno? Hoće li autori i izdavači o tome biti na vrijeme obaviješteni? Kako Ministar i Koordinacija namjeravaju spriječiti manipulaciju ocjenama i bodovima, a što je u mandatu prethodne vlasti bila praksa? Hoće li na svom sajtu Ministarstvo otvoriti prostor za dijalog, komentare, pitanja i prijedloge u vezi s ovom temom? Kako Ministarstvo planira da riješi problem autorstva; naime, kako će se recenzenti spriječiti da uslovljavaju odobravanje odžbenika prihvatanjem njihovih autorskih rješenja? Hoće li stenogram sa završnog sastanka recenzenata biti dostupan javnosti? (Ili se politika SDP ne razlikuje od vlasti koju je kritikovao; što će reći da se iza izbora samo jednog rukopisa krije namjera vlastodršca da se pogura stranački izdavački i štamparski lobi?)

Postojeći nastavni plan i program je loš, to je pokazala nedavna analiza i kvalitet očekivanih udžbenika već i zbog toga ne može biti zadovoljavajući. Uz kratak period (osam mjeseci) cijeli posao ne može biti ništa više osim improvizacija na štetu svih aktera.

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban