Obrazovna politika

Konkursi

Zašto kažeš bosanski, a misliš Filozofski?

Amer Tikveša

20.10.2015

Jesu li zastarjeli zakoni sa nelogičnim formulacijama još jedan izvor moguće diskriminacije u zapošljavanju nastavnog kadra?

Aldina Ligata je u augustu konkurisala u sarajevsku Gimnaziju Obala na mjesto profesorice BHS jezika i književnosti. Odbijena je zbog neodgovarajuće dokumentacije, tačnije diplome. Na njenoj diplomi piše da je profesorica bosanskog jezika i književnosti, što je preporučuje za upražnjenu poziciju, ali diploma je sa Fakulteta humanističkih nauka. U nastavnom planu i programu za taj predmet u Kantonu Sarajevo stoji kako diploma treba biti sa Filozofskog fakulteta. Tako je to od 2003. kad je plan i program donesen.

I nije to samo slučaj sa ovim predmetom. Ukoliko plan i program propisuje diplomu stečenu na jednom fakultetu, makar odsjek koji ste završili bio isti na nekom drugom, s istim planom i programom pa i nekim profesorima, moguće vas je eliminirati iz konkursne procedure.

Niko vam na fakultetu neće reći da ćete nailaziti na takve prepreke. Mislite da sa svojim zvanjem možete raditi na teritoriji cijele zemlje, ali često se desi da ste ograničeni na samo jedan kanton.

Postoje dva puta kojim problem možete riješiti.

Prvi je da čekate da se promijeni nastavni plan i program, što možete ne dočekati, jer, kako je napisano, plan i program za BHS jezik i književnost nije se mijenjao od 2003.

Drugi put je komplikovaniji, ali se u nekim slučajevima pokazao učinkovitim. Prva gimnazija je 2013. poslala dopis Ministarstvu obrazovanja KS tražeći da im za profesora informatike, koji je bio jedini kandidat, omogući prijem, iako je završio fakultet u Mostaru. Kandidat je imao zvanje diplomirani inženjer informacijskih tehnologija plus položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad.

U odgovoru Ministarstva obrazovanja (potpis: Suad Zeljković, za ministra) stajalo je da kandidat ne zadovoljava uslove jer treba imati jednu od sljedećih diploma: profesor informatike; profesor matematike, smjer informatika-matematika; diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika i računarstvo; profesori drugih predmeta koji su završili dvosemestralni studij informatike na ETF-u; diplomirani ekonomista, smjer poslovna informatika. Data je dozvola da kandidat ipak bude primljen na šest mjeseci, ali ne zato što ga smatraju stručnim, već zato što je bio jedini koji je aplicirao.

Kandidatkinja koja je imala diplomu profesorice biologije i hemije, a stekla ju je svojevremeno na Filozofskom fakultetu u Tuzli, dok u Tuzli još nije bio otvoren Prirodno-matematički fakultet, prošle je godine izdejstvovala da se te diplome počnu priznavati i u Kantonu Sarajevo. Kanton Sarajevo je propisivao diplomu stečenu isključivo na PMF-u i to, za hemiju, diplomu profesora hemije, a za biologiju profesora biologije. Kandidatkinja je poslala zahtjev Ministarstvu obrazovanja u Sarajevu da uvaži i njenu diplomu i Ministarstvo je poslalo dopis školama u kojem se kaže da te diplome treba uvažavati.

U svakom slučaju, čekali da se planovi i programi promijene ili tražili od Ministarstva da i vašu diplomu prizna, ne bi bilo zgoreg prije apliciranja na bilo koji konkurs nazvati školu da vidite da li vaša diploma odgovara. Uštedit ćete novca, vremena i živaca.

A možete uraditi još nešto; ne košta ništa. Napišite i pošaljite pismo svim parlamentarnim strankama u Kantonu Sarajevo, s linkom na ovaj članak, i sa zahtjevom da pokrenu proceduru da se zakoni i nastavni planovi usaglase sa realnošću. Pa glasajte za onu koja u tome uspije, ili to barem pokuša.

Najnovije

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković