Ideje dostupne svima

Nelinearno obrazovanje

21.01.2012

Kompjuter nije samo facebook i lektira

Da li ste ikada posjetili TED?

Kako se znanje može revolucionalizirati, a obrazovanje inovirati?

Kako djeca, bez pomoći nastavnika, mogu naučiti o dinosaurima, biotehnologiji i genetici? Da li nastavnika možemo zamjeniti mašinom, a učenika učiniti nastavnikom?

Da li je moguće promijeniti koncepciju časa matematike u školama, tako da učenicima postane zanimljiviji i privlačniji, a da, ujedno, uče ne samo riješiti, već i postaviti problem?

Da li biblioteke možemo digitalizovati i omogućiti svima da koriste, ali i učestvuju u postavljanju i unapređivanju sadržaja udžbenika?

Vjerovali ili ne, sve se ove ideje, uz malo truda i volje, mogu realizirati i u bh. školama.

Pogledajte kakve prijedloge imaju Sugata Mitra:

Ken Robinson:

Dan Meyer:

Richard Baraniuk:

J. Bajramović