Iz dječije perspektive

Frajerluk

Grdobina na udžbenički način

Enes Kurtović

02.02.2012

Većina učenika nije znala da je grdobina vrsta ribe. Sad znaju. Znaju i šta znači biti „pravi frajer“.

U udžbeniku Biologija 7 (autorice Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić i Rasima Tupkušić, izdavač Bosanska knjiga, 2010), na stranici 65, pod naslovom „Zanimljivosti“ našle su se sljedeće rečenice: “Mužjak ribe grdobine je pravi „frajer“ među ribama. Živi sa različitim ženkama.“ Poređenje ponašanja životinja sa ponašanjem ljudi blago rečeno je neukusno. Ali, blagosti ovdje nema mjesta.

Jezik naš rodnasušni

Porediti žene sa ribama je takav seksistički ispad, koji je nedopustiv i neoprostiv u normalnoj verbalnoj komunikaciji, a kamoli u školskom udžbeniku. Iako se u formularima za recenziju udžbenika redovno nalazi pitanje o tome da li je sadržaj udžbenika rodno korektan, pod rodnom korektnošću se uglavnom podrazumijeva pravilno navođenje naziva zanimanja u oba roda. Uz to, ukoliko se autor/autorica obraća učeniku/učenici, mora koristiti oba rodna oblika. I to je uglavnom sve. Zato recenzenti od šume ne vide drveće. Ne vide da se rodna korektnost i rodnosenzitivni jezik ne uče u školama stranih jezika, već se radi o načinu razmišljanja, o stilu života, o demokratiji i istinskom uvažavanju različitosti. Obraćati pažnju na sve ovo u jednom udžbeniku našim recezentima je očito prezahtjevno. Recezentu Šefkiji i recezenticama Hajriji, Mariji, Mirsadi i Dženisi ove rečenice se nisu učinile nimalo spornim.

Frajeri bez frajerica (Patrijarhat per se)

Citirane rečenice sugerišu i da je život mužjaka jedne vrste sa više ženskih jedinki iste vrste nešto poželjno i vrijedno divljenja („pravi frajer“). Poređenje sa ljudskom vrstom pojačava efekt poruke. Djeci koja ulaze u pubertet baš treba „zanimljivost“ da su pravi frajeri samo oni mužjaci koji žive sa više ženki. To su godine u kojima je „biti frajer“ najvažnija stvar na svijetu. A udžbenik kaže da pravi frajer živi sa više žena. Pravi frajer mijenja partnerice, jer njih ima „kao riba u moru“. Pravi frajer se ne boji spolno prenosivih bolesti. Pravi frajer je glavni u razredu, u društvu, u porodici, na poslu, u crkvi/džamiji, u ministarstvu.

Pravi frajer zna da u udžbeniku Biologija 7 riječ „frajer“ postoji samo u muškom rodu.

Najnovije

Priča

Mjesto za svakog

Denis Suljaković, Zerina Hadžić

Priča

Kuraž

Almina Džunuzović

Priča

Carevo novo ruho

Zerina Hubjer

Bosanski, hrvatski, srpski

Jezik ne zovem, on sam dođe

Hana Huskić

Pitalice

Želim da me pitaš…

Anes Osmić