Obrazovna politika

Uvodni komentar

Jadna javna rasprava

Nenad Veličković

29.02.2016

Prilog javnoj raspravi na koju je pozvalo Ministarstvo obrazovanja KS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je sredinom februara poziv na javnu raspravu o nizu dokumenata[1] koje planira usvojiti.

Javnost je pozvana da "Eventualne primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja dostavi na protokol Kantona Sarajevo u roku od 15 dana (zadnji dan dostave primjedbi i sugestija je 04.03.2016. godine)".

Kratak rok za veliki broj dokumenata budi sumnju u najbolje namjere Ministarstva. Školegijum će na poziv odgovoriti serijom od nekoliko članaka, čiji će cilj biti dvostruk: prvo, da ponudi neka alternativna i po našem mišljenju bolja rješenja (sa slabom nadom da će biti usvojena), i drugo, da analizirajući kvalitet ponuđenih materijala pokaže zašto bi reforma obrazovanja morala krenuti upravo od reforme samog Ministarstva.

Iako će detaljnije primjedbe biti date u svakom od najavljenih tekstova, ovdje se one mogu navesti u glavnim crtama:

1. ostavljen je kratak rok za javnu raspravu, bez obrazloženja hitnosti

2. ponuđene su neuređene, neredigovane, nelektorisane verzije dokumenata

3. dokumenti su pisani pravničkim jezikom ali ne i pravničkom logikom

4. nedostaje (ali to nije bolest samo ovog ministarstva) obrazloženje ponuđenih izmjena i dopuna (šta je bilo loše kod starih, zašto su nova bolja!)

5. dokumenti sadrže veliki broj ključnih pojmova koji se ne objašnjavaju

6. ponuđena rješenja ne vode računa o aktuelnim reformskim nastojanjima

7. predlagač se nigdje ne poziva niti na jednu stručnu analizu, istraživanje ili druga relevantna saznanja na osnovu kojih pristupa promjeni akata

8. osobe (iz ministarstva) koje su sačinile nacrte ostale su anonimne; svojim potpisom na njihov rad ministar zamjenjuje stručnu odgovornost političkom, čime (dugoročno) protežira nestručnost.

U suštinski reformisanom a ne kozmetički dotjeranom Ministarstvu obrazovanja  ključne vrijednosti, umjesto brzopletog i površnog činovničkog formalizma, morale bi biti sistematičnost, analitičnost, stilska jasnoća, misaona preciznost, hrabrost i kreativnost. Ovako je anonimnoj birokratskoj mašini ostavljeno da propisuje domete ljudskom duhu.


[1] PRAVILNIKA o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova, PRAVILNIKA o izboru, nadležnostima i radu školskih i nadzornih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo, PRAVILNIKA o praćenju, napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi, IZMJENE I DOPUNE pedagoških standarda za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, METODOLOGIJU izrade godišnjeg programa rada predškolske ustanove.

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica