Poziv

Uključite se u javnu raspravu!

29.02.2016

Sa željom da vam olakšamo učešće u javnoj raspravi na koju je pozvalo Ministarstvo KS, donosimo sljedeći tekst

U jednom od pet dokumenata objavljenih na sajtu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade predložene su izmjene važećih pedagoških standarda za predškolski odgoj i vaspitanje. 

Način na koji je to učinjeno ispod je razine ozbiljno pripremljenog i u dobroj namjeri vođenog javnog posla. Praćenje velikog broja izmjena i različit stepen njihove složenosti otežano je i na trenutke sasvim onemogućeno izostankom referentnog materijala. Sve što je Ministarstvo trebalo uraditi, da je ikome do kvalitetne javne rasprave zaista stalo, bilo je da ponudi i verziju s izmjenama uključenim u postojeći važeći akt.

Tako bi svako zainteresovan za učešće u raspravi mogao lako da prati i smisao izmjena i intencije predlagača.

Za taj posao nekome je u Ministarstvu bilo potrebno najviše sat vremena. Da je to urađeno, neko bi potpisniku – ministru Kazazoviću – skrenuo pažnju da je najobimnija izmjena/dopuna ostala pravno nedorečena!!! (U našem materijalu podvučeno crvenim.) 

Taj posao, u želji da se što više ljudi što brže i što lakše upozna s prirodom izmjena i dopuna Pedagoških standarda za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uradio je ovdje Školegijum.

U vezi s temom, pročitajte i ovo!

Školegijum redakcija