Obrazovna politika

Liga Tabula Rasa

Prazne internet ploče 1

Jasmina Bajramović

01.03.2016

Školegijum će svake sedmice predstavljati web stranice ministarstava uz dodjelu zlatne, srebrne i brončane Tabule Rase. Radi se o priznanju za neinformiranje onih kojih se njihov rad tiče.

Dvije entitetske, deset kantonalnih i Vlada Brčko distrikta imaju resorne odjele za obrazovanje. Svaki od njih ima internet stranicu, putem koje je građanima najlakše steći uvid u njihov rad. Šta je to što građani mogu vidjeti?

Da li ministarstva ažuriraju svoje stranice? Ima li uopšte aktivnih informacija ili su podjednako bajate kao i bh. obrazovanje? Pogledajmo redom:

1. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

U prvom planu su posjete, gostovanja i medijska oglašavanja ministrice Elvire Dilberović. Također, tu su i neke servisne informacije koje preuzimaju portali i dnevne novine: potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata, podjela stipendija za učenike srednjih škola i fakulteta, označavanje početka i kraja naučnih skupova, itd. Koliko god primarni fokus stavljala na aktivnosti ministrice (što je bila politika i sa prethodnim ministrom Damirom Mašićem), ova je stranica donekle ažurirana u smislu recentnih informacija – javni pozivi, spiskovi odobrenih udžbenika, rezultati raspodjele sredstava za finansiranje itd. Bilo bi mnogo korisnije kada bi, umjesto suhoparnih informacija o posjetama i rukovanjima, u prvom planu, recimo, bila vijest o dodjeli stipendija Republike Slovenije za studijsko usavršavanje jer je krajnji rok za predaju bio kraj februara, a vijest se može pronaći tek ukoliko se dobro zarovi u sekciju Aktuelnosti.

2. Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Ako u aktuelnosti ubrajamo ministarske posjete, onda je ova stranica (odnosno sekcija stranice Vlade RS) izuzetno dobro ažurirana. Od šest vijesti koje se pojavljuju u rubrici Najave, pet ih počinje sa Ministar Malešević na otvaranju/u posjeti/na akademiji... Jedna od posljednjih novosti press službe je vijest pod naslovom Slaveći Svetog Savu slavimo najveće vrijednosti jednog naroda, što je, sudeći prema ostatku vijesti, zvanični stav pomoćnice ministra, odnosno samog ministarstva. Ova dva segmenta su istaknuta na upadljivijem dijelu početne stranice, dok su, npr. svi dokumenti, uključujući konkurse za stipendije, pravilnike, rezultate konkursa itd. na samom kraju stranice.

3. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Stranica sa zasebnim sekcijama (Stipendije, Obavijesti, Konkursi, Javni pozivi) preglednija je u odnosu na ostale oficijelne stranice ministarstava. Odjel novosti je dobro ažuriran u odnosu na datum pregleda (21. februar); posljednja objava datira iz 19. februara. Međutim, vidne su pauze u objavama: nekoliko dana uzastopno informacije se postavljaju, dok, naprimjer, u periodu od 14. januara do 9. februara nema nikakvih objava. Nasumičnim pregledom pojedinačnih sekcija vidno je da su objave samo sporadično novijeg datuma: posljednja obavijest o konkursu za stipendije datira iz davne 2013/2014. školske godine. U odjelu sa Propisima iz oblasti obrazovanja moguće je pregledati zakonsku regulativu (pored naziva su linkovi koji vode na pregled biranog zakona).

4. Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH 

Kao što je slučaj sa većim brojem zvaničnih web stranica ministarstava/odjela za obrazovanje, i ovaj ima zajednički pregled aktivnosti svih sektora ujedinjen na jednoj stranici, što sa praktičnog aspekta otežava traženje informacija. Ono što je djelomično dobro ažurirano a što se tiče obrazovanja su rezultati intervjua za zapošljavanje u ovom sektoru (mogu se preuzeti u pdf formatu). U sekciji vijesti posljednja koja se tiče obrazovanja postavljena je sredinom prvog mjeseca. Također, u glavnom pregledniku moguće je otići na sekciju Odjeljenja>Odjeljenje za obrazovanje, gdje su koliko-toliko pregledno postavljena obavještenja i akti o obrazovanju.

5. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

Ukoliko su željeli da otežaju pristup informacijama, administratori ove stranice su itekako uspjeli u tom zadatku. Naprimjer, ako tražimo informacije o obrazovanju, nećemo ih pronaći na sekciji resora obrazovanja. Ovdje su postavljene informacije koje kao da su direktno prepisane iz kakvog pravilnika: nadležnosti ministra, tajnika ministarstva i Sektora za prosvjetu i znanost. Pritom ne postoji čak ni informacija ko je trenutni ministar prosvjete.

6. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Osim organizacione strukture koja je vidljiva, ostali su pododsjeci na stranici gotovo potpuno nepotrebni. Bilo bi logično da se dokumenti mogu preuzeti ili makar pročitati direktno na stranici. Međutim, samo su navedeni bez mogućnosti detaljnijeg uvida. Aktivnosti ministarstva su, kao i na ostalim opremljenijim stranicama, svedene na posjete, dodjele stipendija, održavanje sjednica itd. Novosti se dosta često postavljaju. Izvještaje o radu ministarstva je moguće preuzeti, ali zaključno sa 2013. godinom.

7. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona

Stranica koja je tehnički vrlo pristojna u smislu funkcionalnosti i preglednosti, sadržajno samo donekle prati organizacijsku strukturu. Opet je najbolje i najaktuelnije uređena sekcija sa servisnim informacijama. Sekcija sa projektima je tu samo reda radi (potpuno prazna); sekcija sa stipendijama nije ažurirana od 2011/2012. akademske godine. Obavještenja poput poziva za prijavu djece u programe predškolskog odgoja, liste za odobrene studentske kredite itd. postavljaju se relativno redovno.

8. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Pod sekcijom Obrazovanje i nauka mogu se pronaći dokumenti poput nastavnih planova i programa, popisa udžbenika i kalendara rada. Što se tiče hronologije, svi su postavljeni dokumenti ažurirani u skladu sa tekućom školskom godinom. Za svaki stepen obrazovanja postoji sekcija pravnih propisa, ali se svi ne mogu preuzeti ni pročitati.

9. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanskog kantona

Sve što možete dobiti na odjelu ovog ministarstva pri oficijelnoj stranici Vlade HNK su osnovne informacije o aktuelnom ministru i svim ostalim zaposlenicima ministarstva, te njihovim nadležnostima. Ništa od trenutnih aktivnosti ministarstva nije moguće vidjeti.

10. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije

Domena postoji samo formalno.Većina sekcija nije ažurirana duži period, pa je odjel sa novostima gotovo smiješan. Posljednja objava datirana je na 27. oktobar 2015. godine, a datum pregleda je 21. februar 2016. godine.

11. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Čini se ipak da se u Sarajevu informacije najbolje filtriraju. Za razliku od ostalih sajtova, ovdje čak postoji i spisak škola sa mapama i lokacijama. U aktuelnostima se dosta često (u prosjeku je riječ o razmaku od nekoliko dana) postavljaju informacije o aktivnostima ne samo ministra, već i ministarstva samog: recimo, najavljivanje uvođenja studentske prakse, besplatan pristup edukativnoj online platformi Osnovna.ba i slično (informacije koje i učesnicima obrazovnog sektora mogu biti od koristi). Međutim, o stipendijama, takmičenjima ili stručnim usavršavanjima nema nikakvih informacija, odnosno sekcije nisu ažurirane. Također, nema podataka ni o projektima, programu rada ili izvještajima o radu.

12. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 10

Kao pododjeljak na stranici vlade, ministarstvo životari makar što se tiče osnovnih informacija. O ovoj instituciji možemo saznati sljedeće: imena i kontakt podatke ministra i pomoćnika te vrlo štur opis djelatnosti ministarstva. Podaci o trenutnom radu su sadržani u sekciji Aktivnosti: posljednja vijest je iz 25. januara 2016. godine.

13. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona 

I u ovom slučaju radi se o stranici Skupštine i Vlade ZDK, sa koje se moguće dalje uputiti na odjel za obrazovanje. Iako postoje sekcije za osnovno, srednje i visoko obrazovanje te stipendije i ostali dokumenti i propisi, svi su postavljeni sadržaji poprilično zastarjeli. Naprimjer, posljednja postavljena vijest u stipendijama odnosi se na septembar 2015. godine, dok je sektor za osnovno i srednje obrazovanje podjednako zapušten (septembar 2015). U sekciji za propise i zakone postoje postovi, ali s obzirom na ažuriranje prethodnih segmenata, upitno je da li je su ovi dokumenti (zakoni) na snazi.

Dakle, ukupno je sedam zasebnih web stranica ministarstava, uključujući i domene entitetskih ministarstava (Federalno i Ministarstvo Republike Srpske). Ostali nisu imali ovaj luksuz, već žive podstanarski na stranicama kantonalnih vlada kao zasebni resori. Međutim, suštinska razlika i nije velika. Sadržajno, sve su web stranice prosječno, slabo ili nikako ažurirane. Zakonska regulativa je sporadično postavljena i vidljiva. Aktuelnih informacija koje bi možda poslužile roditeljima, učenicima ili studentima kao smjernica ili putokaz za nešto što bi im bilo od interesa (stipendija, obavještenje, konkurs ili slično) gotovo da i nema. U konačnici, ovakav prikaz informacija, u današnjem svijetu vrlo jednostavan i pristupačan, pomaže transparentnosti rada ministarstava i opravdanosti ulaganja u njihov rad. Prosječan građanin očito ne može znati na čemu ministarstva rade ako nema nikakve mogućnosti uvida u informacije - osim ako 24 sata ne prati vijesti na svim domaćim kanalima. Nije baš najsretnije rješenje, zar ne?

Zato ćemo svake sedmice predstavljati web stranice ministarstava ocjenjujući način i frekventnost postavljanja informacija, uz dodjelu zlatne, srebrne i brončane Tabule Rase kao jedinstvenog priznanja informativnom web praznohodu naših ministarstava. Svake sedmice se za ovu prestižnu nagradu takmiči naših 13 dobro poznatih učesnika u vrlo uskoj konkurenciji. Zlatnu Tabula Rasu dobit će takmičar sa najmanjim brojem informacija u prošloj i pretprošloj sedmici, uz moguće bonuse koji se dodjeljuju za traljavu i loše objavljenu informaciju.

Rangirajmo takmičare na osnovu prethodne dvije sedmice:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

5

Broj vijesti za period 15-19. 2.

5

Najnovije vijesti:

1. Poziv za dodjelu stipendija Vlade Japana za profesionalno usavršavanje nastavnika 

2. Konkurs za studiranje pri univerzitetu u Turskoj 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

6

Broj vijesti za period 15-19. 2.

2

Najnovije vijesti:

1. Počinje realizacija programa pripreme djece za školu 

2. Organizacija radionica u RS na temu vršnjačkog nasilja 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

2

Broj vijesti za period 15-19. 2.

1

Najnovije vijesti:

1. Pri JU Dječiji vrtić Bihać otvorena resursna soba 

2. Potpisan dokument za Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju za sanaciju Područne škole Varoška Rijeka 

Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

0

Broj vijesti za period 15-19. 2.

0

Najnovije vijesti:

Preliminarna lista za dodjelu novčanih nagrada za studenta generacije

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

0

Broj vijesti za period 15-19. 2.

1

Najnovije vijesti:

Termini takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola u Županiji Posavskoj

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

10

Broj vijesti za period 15-19. 2.

3

Najnovije vijesti:

1. Razgovor o kontroli zdravstvene ispravnosti vode školskih vodovoda 

2. Prijem za učenike JU Druge osnovne škole iz Živinica 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

2

Broj vijesti za period 15-19. 2.

3

Najnovije vijesti:

1. Prijem za odgajatelje koji će učestvovati u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

2. Razgovor o temama prevencije vršnjačkog nasilja i usklađivanja obrazovnih politika na području FBiH

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

0

Broj vijesti za period 15-19. 2.

0

Najnovije vijesti:

Zimsko stručno usavršavanje za zaposlenike u obrazovnom sustavu KSB/SBK

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNK 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

2

Broj vijesti za period 15-19. 2.

0

Najnovije vijesti:

1. Obavijest o odgađanju nastave za 29. februar 2016.

2. Obnova OŠ „Ilija Jakovljević“, Mostar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa ZHŽ 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

0

Broj vijesti za period 15-19. 2.

0

Najnovije vijesti:

Projekt „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“ u Mostaru u oktobru 2015. godine 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

7

Broj vijesti za period 15-19. 2.

9

Najnovije vijesti:

1. Obavijest o Javnoj raspravi – Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama

2. Početak gradnje ledene dvorane u Kampusu UNSA

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 10 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

0

Broj vijesti za period 15-19. 2.

1

Najnovije vijesti:

Plan o uvođenju novog smjera poljoprivredno-prehrambenog tehničara u Srednjoj strukovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića” u Livnu 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 

Broj vijesti za period 22-26. 2. 

1

Broj vijesti za period 15-19. 2.

1

Najnovije vijesti:

Ministar obrazovanja prisustvovao obilježavanju Dana ružičastih majica 

I ove sedmice Zlatna Tabula Rasa za ukupno nula informacija na sajtu biće podijeljena na tri dijela jer smo smatrali da je nepravedno uskratiti tri ministarstva/sektora koja su se potrudila da uđu u selekciju:

1. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa ZHŽ 

2. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK 

3. Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH 

Srebrna Tabula Rasa za jednu, odnosno dvije informacije u protekloj sedmici pripašće:

Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 

Iako su još najmanje četiri ministarstva imala mogućnost da preuzmu titulu, ipak je ZDK odnio pobjedu uz sljedeće pojašnjenje: pored ukupno dvije objavljene informacije u protekloj sedmici, uspjeli su da u objavi naprave i dvije pravopisne greške. A riječ je o postovima ministarstva obrazovanja!

Brončana Tabula Rasa dodijeljena je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK jer iako zadovoljava sve uslove za postavljanje informacija, iz posmatrane dvije sedmice ipak ima samo tri, dok su određeni segmenti na stranici zapušteni čak i po dvije godine - pogledaj

Pročitajte i:

Prazne internet ploče 2;

Prazne internet ploče 3;

Prazne internet ploče 4;

Prazne internet ploče 5;

Prazne internet ploče 6;

Prazne internet ploče 7;

Prazne internet ploče 8;

Prazne internet ploče 9;

Prazne internet ploče 10;

Prazne internet ploče 11;

Prazne internet ploče 12

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica