Obrazovna politika

Pravilnik o ocjenjivanju učenika

Sindikalni prilog javnoj raspravi

Školegijum redakcija

04.03.2016

Primjedbe na Nacrt Pravilnika o praćenju, napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Sarajevski kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH uputio je Ministarstvu obrazovanja KS niz primjedbi na Nacrt Pravilnika o praćenju, napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Dokument dostavljen Ministarstvu možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo, Ministarstvo je sredinom februara objavilo poziv na javnu raspravu o nizu dokumenata koje planira usvojiti. Među njima je i spomenuti, na koji reaguju iz sindikata.

Na stranici Školegijuma smo o tome pisali u tri navrata:

- Jadna javna rasprava

- Uključite se u javnu raspravu

- Ministarstvo, raspašoj!  

Ilustracija: Kyle MacDonald

 

 

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban