Prilog javnoj raspravi

Izgubljeno povjerenje u dobronamjeran rad Ministarstva obrazovanja

05.03.2016

Drugi sarajevski sindikat osnovnog obrazovanja neće učestvovati u javnoj raspravi. Razloge iznosi predsjednik tog sindikata u tekstu koji objavljujemo.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo na službeni mail zaprimio je NACRTE nekoliko pravilnika kako bi do određenog roka dostavio svoje primjedbe i prijedloge na iste.

Poučeni ranijim negativnim iskustvima, te načinom i metodama koje su primijenjene kako bi se proturili tzv. Plan racionalizacije te Pravilnik o tehnološkom višku, koji je u julu 2015. godine bez javne rasprave donesen i objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo kako bi se legalizovao nezakonit rad Komisije, ovom prilikom ne želimo sudjelovati u javnoj raspravi, koja očito ima kozmetički karakter.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo nije sa odobravanjem gledao na takve pojave i javno smo se usprotivili i kritizirali netransparentan i nestručan rad zbog čega se na sve moguće načine želi onemogućiti i minimizirati naše djelovanje u Kantonu Sarajevo.

Rezultat netransparentnog i nestručnog rada raznih komisija Ministarstva je veliki broj pritužbi i žalbi koje se odnose na primjene Pravilnika o kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos i veliki broj pritužbi na primjenu Pravilnika o tehnološkom višku, čije su zloupotrebe i kršenja i danas na snazi. Potvrda ovih navoda je i najnovija PREPORUKA Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine upućena na ruke ministra Elvira Kazazovića od 18.02.2016.godine, P-27/16, broj: Ž-SA-04-891/15.

Što se tiče samih NACRTA pravilnika, na prvo čitanje se može doći do zaključka da su pomenuta podzakonska akta urađena veoma nestručno, bez analiza i bez nuđenja kvalitativnih promjena i poboljšanja u odnosu na postojeće stanje.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo naročito ovim putem želi skrenuti pažnju na ponuđeni NACRT Pravilnika o praćenju napredovanja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo za koji smatramo da je kozmetički zahvat nepoznatih eksperata koji su, stiče se utisak, Pravilnik sačinili kombinacijom kopija raznih pravilnika, pa i onih iz država iz okruženja, a koji nije zasnovan na pozitivnim primjerima i provjerenim činjenicama i pokazateljima iz obrazovne prakse.

Ako se uzme u obzir činjenica da se radi o dva različita nivoa odgoja i obrazovanja, o različitim uzrastima i zrelosti učenika osnovnih i srednjih škola, a da se nigdje ne povlači linija između toga i nigdje se ne ukazuje na diferencirani način primjene ili prilagodbe kriterija, onda se slobodno može zaključiti da se radi i o diskriminatorskom Pravilniku (nacrtu), koji kao takav neće biti primjenjiv.

I, da zaključimo, čitajući sve ove nacrte pravilnika, stiče se utisak da komisije (eksperti) ili nemaju stručne kompetencije da učestvuju u radu na donošenju istih ili svjesno žele ministru podmetnuti podzakonska akta koja će brzo biti povučena kao neupotrebljiva.

Također, simptomatično je da se prvo usvajaju podzakonska akta (pravilnici), a da se prethodno nisu izvršile kvalitativne izmjene Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju kao i izmjene Pedagoških standarda Kantona Sarajevo, koji su temelj za donošenje svih podzakonskih akata koji prizilaze iz dva pomenuta dokumenta.

Isto tako simptomatično je da se niti u jednom podzakonskom aktu ne spominje Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo, koji jeste i mora biti najpozvaniji za stanje struke i svega što se odnosi na struku kada je u pitanju odgoj i obrazovanje, ma šta to značilo. Činjenica da se PPZ pokušava isključiti iz ovih aktivnosti je jasan pokazatelj kuda sve ovo vodi i kakav se ishod želi postići.

Predsjednik SSOOiO KS, 

Ibrahim Dedić, prof.

Pročitajte i ostale priloge javnoj raspravi:

Sindikalni prilog javnoj raspravi 

Ministarstvo raspašoj 

Uključite se u javnu raspravu 

Jadna javna rasprava

Školegijum redakcija