Saopštenje

Dijete ili poteškoća?

11.03.2016

Iz Udruženja EDUS oglasili su se povodom nalaza Komisije za kategorizaciju. Smatraju da je „'razvrstavanje' djece sa poteškoćama na lako, umjereno, teže i teško mentalno retardiranu djecu, za potrebe upisa u školu, nedopustiv diskriminatorski čin“. Saopštenje prenosimo u cijelosti.

U Kantonu Sarajevo je nalaz Komisije za kategorizaciju zakonski propis neophodan za upis i obrazovanje učenika sa poteškoćama u ustanove za specijalno obrazovanje.

Navedena Komisija radi prema Pravilniku o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju, donesenog 2008. godine od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, i prema članu 31. „razvrstavaju“ djecu na, vjerovali ili ne, "lako, umjereno, teže i teško mentalno retardiranu djecu"!

Također, proces prikupljanja medicinske dokumentacije koja je potrebna da bi se stupilo pred Komisiju je i za roditelje i za djecu dugotrajan i mukotrpan, a jedini rezultat je dokument kojim je dijete "razvrstano" i obilježeno.

Cjelokupna procedura se čini još apsurdnijom ako se u obzir uzme tvrdnja stručnjaka Zavoda Mjedenica da nalazi Komisije nemaju nikakvu pedagošku vrijednost tj. da im ništa ne znače s aspekta obrazovanja djece sa poteškoćama.

Iako je procjena onesposobljenja neophodna za utvrđivanje prava na socijalnu pomoć, u oblasti obrazovanja je nedopustiva i protivna osnovnim i zagarantovanim pravima svakog djeteta da ide u školu. Kategorizacija u obrazovanju bi trebala biti usmjerena prema specifikaciji edukativnih potreba djeteta s određenim poteškoćama, a ne svođenju djeteta na poteškoću, tj. obilježavanju i diskriminaciji.

Stoga Savjet roditelja EDUS-a, organizacije koja svakodnevno servisira više od 100 djece sa poteškoćama, traži promptno ukidanje navedenog uslova i suštinsku promjenu zakonskih propisa za upis i obrazovanje učenika sa poteškoćama u ustanove za specijalno obrazovanje u Kantonu Sarajevo.

Fotografija: Amer Tikveša

Školegijum redakcija