Konkurs

Nagradni konkurs

Nagrada Šukrija Pandžo

Školegijum redakcija

22.03.2016

Pozivamo vas na učešće u literarnom konkursu

Nagrada će se dodijeliti za najbolji tekst u jednoj od četiri oblasti:

  1. Kako čitati poeziju “Facebook generaciji”?
  2. Interpretacija jednog djela bosanskohercegovačke dječije književnosti
  3. Neobjavljena pjesma ili priča za djecu
  4. Metodička priprema časa na temu djela iz opusa Šukrije Pandže

Nagradu čine iznos od 500 KM i plaketa.

Radovi koji do 15. aprila stignu na adresu skolegijum@gmail.com sa naznakom Za nagradu Šukrija Pandžo objaviće se na portalu skolegijum.ba i na FB stranici Školegijuma. Odluku o nagradi donijeće četvoročlani žiri, uvažavajući kao peti glas rezultate glasanja čitalaca na FB profilu Školegijuma. (O datumu i pravilima glasanja javnost će biti obaviještena pravovremeno.)

Odluka o nagradi biće objavljena 22. aprila, a uručenje upriličeno u Sarajevu, 27. aprila, na dan rođenja Šukrije Pandže.

Radovi trebaju biti napisani na jeziku koji se pod različitim imenima koristi u školama u Bosni i Hercegovini.

Radovi ne trebaju biti duži od 20.000 znakova, sa proredima. 

Najnovije

Književna nagrada Šukrija Pandžo

Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Školegijum redakcija

Amina Delić-Zimić

„Doživljaji miša Šiša“

Školegijum redakcija

Admir Džibrić

"Plave fuze"

Marina Milanovski

"Greška u našim zvijezdama"

Amira Džibrić

Školske bajke

Školegijum redakcija