Obrazovna politika

Nevladin sektor u akciji

Poduzmimo nešto!

Enes Kurtović

01.03.2012

Poduzetništvu, kao i mnogim drugim znanjima i vještinama vitalno važnim za budućnost mladih ljudi, u redovnoj nastavi nema mjesta.

Udruženje "Nešto više" realizira program koji su nazvali "Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!)". NVO- jezikom rečeno ciljna grupa su učenici i nastavnici u 50 osnovnih škola u 17 opština u BiH, a cilj projekta je „razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada“. UNICEF kao donator obezbjeđuje 134 276 KM za realizaciju projekta.

Ja poduzimam, ti poduzimaš, oni uzimaju

Dvadeset godina od rušenja socijalističkog društveno-ekonomskog sistema, baziranog na planskoj privredi i socijalnoj jednakosti (u kojoj su postojali jednaki i oni jednakiji), konačno se pojavila inicijativa da neko sa učenicima osnovnih škola radi na poticanju njihove poduzetnosti. Inicijativa nije potekla od ministarstava, zavoda i agencija koje upravljaju našim sistemom obrazovanja, već stvar vodi nevladin sektor. Prema riječima Adema Lisičića, koordinatora projekta, do sada je pripremljen program koji se sastoji od 30 nastavnih časova, a izvršena je i obuka koordinatora koji će pomagati u izvođenju projekta u školama na terenu. Loše vremenske prilike omeli su ih u namjeri da u ovom pripremnom periodu posjete što više škola, ali to namjeravaju kompenzirati u toku izvođenja samog programa.
Direktori škola uglavnom su pozitivno reagovali na projektnu ideju, ali još uvijek postoje podijeljena mišljenja oko toga koji nastavnici trebaju voditi ove sekcije. Situacija će biti različita od škole do škole. Lisičić ističe da bi najbolje rješenje bilo kada bi svi nastavnici nastavne sadržaje obrađivali sa pozicija poduzetništva i učenicima ukazivali kako se znanje stečeno u školi može iskoristiti u svijetu biznisa. Iako Lisičić ističe da je u dosadašnjoj realizaciji projekat dobio podršku od pojedinaca iz nadležnih ministarstava i agencija, jasno je da će se morati još dugo čekati da vladine institucije ovu podršku pretoče i kroz promjene u redovnim nastavnim planovima i programima. Vladine institucije u obrazovanju sada imaju puno važnijeg posla. Treba urediti status vjeronauke, odabrati najbolju priču o prošlosti u koju će učenici vjerovati, naučiti djecu da pjevaju državne himne, da crtaju grb i zastavu. Svako svoju.

Školujemo se za biro rada

O opstanku u divljini liberalnog kapitalizma u koju ih po završetku školovanja puštamo neka se brine neko drugi. Jeftina radna snaga će naći svoje mjesto u svježe privatiziranim fimama. A mogu poslužiti i kao brojke u statistici o zapošljavanju kao argument u traženju nove tranše kredita od MMF-a, koji će vraćati djeca i unuci istih tih nezaposlenih. Za one malo naprednije, koji su se istakli u crtanju zastava i pjevanju himni naći će se mjesta u budžetskim institucijama. Nema mjesta za paniku, jer sistem misli na sve. Zato je valjda "Nešto više" tu da uradi nešto više. A neke buduće generacije će možda dočekati da u nastavnom planu i programu u školama imaju obavezne sadržaje o izražavanju svoje kreativnosti i poduzetništva u ekonomiji, drugim društevnim i prirodnim nauka i umjetnosti, kao redovan i obavezan sadržaj, a ne kao sekciju, negdje na kraju školskog rasporeda.

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija