Obrazovna politika

Liga Tabula Rasa

Prazne internet ploče 5

Jasmina Bajramović

01.04.2016

Ups, I did it again. Or didn’t do it again. Ovako bi mogla izgledati sedmična dilema naših web-ministarstvenih timova. Srećom, tu su zlatna, srebrna i brončana Tabula Rasa.

Prazno, prazno, praznije, web-stranice govore… I zato dobijaju zlatnu, srebrnu i brončanu Tabulu Rasu. Pored najmanjeg broja objavljenih informacija u prošloj sedmici, dodatni bodovi takmičarima dodjeljuju se i za:

1. Praznične čestitke – iako savršeno diplomatski, ipak je to savršeno isprazno popunjavanje praznog prostora (i hoda!) ministarstava obrazovanja.

Rangirajmo takmičare na osnovu prethodne sedmice:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

Najnovije vijesti:

1. Poziv za projekte za „Nagradu za interkulturna postignuća“ Ministarstva za Evropu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije u 2016. godini 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Broj vijesti za period 21–25. 3.

2

Najnovije vijesti:

1. Važna podrška UNICEF-a u oblasti obrazovanja 

2. Jednako pravo na obrazovanje 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

1

Najnovije vijesti:

1. Ministar Muratović u posjeti JU OŠ "Banovići Selo" Banovići 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK 

Broj vijesti za period 21.-25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNK 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa ZHŽ 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

0

Najnovije vijesti:

0

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

3   

Najnovije vijesti:

 

1. Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 

2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade: Počinje aprilski upisni rok za prvačiće u Kantonu Sarajevo 

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 10 

Broj vijesti za period 21–25. 3.

1

Najnovije vijesti:

1. Sastanak ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, prof. Petra Galića i ministra znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Predraga Šustara 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

1

Najnovije vijesti:

1. Vlada usvojila programe potrošnje iz nadležnosti ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Zlatna Tabula Rasa se vraća u sigurno mnoštvo: iako je protekla u znaku Uskrsa (čitaj: neradnog dana), ova radna sedmica je sve, samo nije radna, makar što se tiče web-angažmana. Ukupno šest ministarstava (USK, SBK, HNK, BPK, Brčko distrikt, Županija Posavska) na svojim stranicama nema niti jedne objavljene vijesti za pet radnih dana, od kojih, kao i inače, USK web-tim smatra da, osim čestitki za praznike, ovaj prostor može ostati – tabula rasa.

Srebrna Tabula Rasa ove sedmice pripada svim ministarstvima koja su na svojim web-kanalima objavila čestitku za Uskrs. Ne, ne – nemojte me shvatiti pogrešno. Postavljanje čestitke za sve praznike je hvale vrijedan čin, što samo znači da se sadržaj može postavljati i prostor može iskoristiti i za druge materijale. Recimo, stvarne aktivnosti svih ministarstava, pogotovo onih koji su u prethodnim takmičenjima imali ukupno nula vijesti vezanih za obrazovanje.

Brončana Tabula Rasa će izgleda vječno ostati u naramku entitetskih ministarstava. Ovaj put je to Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke koje u svom saldu za prethodnu sedmicu ima ukupno jednu informaciju. Čestitku za Uskrs ne računamo.

Fotografija: Shane Gavin

Pročitajte i:

Prazne internet ploče 1;

Prazne internet ploče 2;

Prazne internet ploče 3;

Prazne internet ploče 4;

Prazne internet ploče 6;

Prazne internet ploče 7;

Prazne internet ploče 8;

Prazne internet ploče 9;

Prazne internet ploče 10;

Prazne internet ploče 11;

Prazne internet ploče 12

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija